Nieuws juni 2021‎ > ‎Oud nieuws‎ > ‎

Nieuws februari 2020

Klik hier voor het nieuws van januari of hier voor oud nieuws.
     
           http://www.parochies-heibloem-neer-roggel.nl/neer2/2018/12/26/misintenties-heilige-martinus-neer/             https://www.weerstationkessel.nl/weerbericht-limburg/           
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/Neers_nieuws/regionieuws

   

Zondag 1maart
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neer-in-beeld

*  Onder
“Blik op Naer” 2430 vandaag , 
Water/Wien via Graad Adams. 


https://www.youtube.com/watch?v=06UOxett7Es&feature=push-sd&attr_tag=XZNjTCe3b9IQRbd8%3A6

*  Wilt u de
VASTELAOVESOPTOCHT VAN 1998 
nog een keer terug kijken?
Klik dan hiernaast! Voor een uitzending via ML5.

https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/bezoekers-schrijven
*  Kijk onder
“Bezoekers schrijven” 
voor de MAAND-ACTIE voor MAART 
bij BoerenBond Neer


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/Verenigingen

*  In het
“Verenigingsnieuws” uw aandacht voor een , 
Groei en Bloei activiteit die gehouden wordt in Neer.


Zaterdag 29 februari
http://www.gaernaonaer.nl/home/vrienden

*  Poeh.. gisteren een dag geslapen , gelukkig hebben 
we deze maand 1 dag (schrikkeldag) extra.


https://cateringpreuf.nl/
*  CATERING PREUF heeft weer verse producten! 
Deze keer hebben ze: Kerboet (Balkenbrij) 
en Zult (Hoofdkaas/Preskop)!!!!
Graag even bestellen via:  06 40415841

https://www.leudal.nl/zwerfvuilactie-leudal-schoon-aan-de-maas-2020
*  Zaterdag 21 maart tot en met zaterdag 18 april is de zwerfafvalactie
‘Leudal Schoon aan de Maas 2020’. Verenigingen, scholen en buurtgenoten, 
KLIK HIERNAAST en  help allemaal mee om je dorpskern, 
de wijk, een stuk natuurgebied, een kilometer Maasoever schoon te maken en verdien hiermee € 200,- 
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neer-in-beeld

*  Onder
“Blik op Naer” 2429 , vandaag de voortgang van het appartementencomplex aan de Maas via Har v Knippenberg.


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/bezoekers-schrijven

*  Onder
“Bezoekers schrijven”
Nog 1 keer LIVE MUZIEK bij ONS!


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/Verenigingen
*  In het
“Verenigingsnieuws” 
uw aandacht voor de JAARVERGADERING van de SENIORENVERENIGING.
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/prikbord

*  
Klik hiernaast , voor een nieuwe voorstelling 
van SPEKTAKEL!


Donderdag 27 februari 
http://www.gaernaonaer.nl/home/vrienden
Vastelaovesvereiniging de Kwiebusse bedanktj al häör vriëwilligers, 
commissie-leje en miense van Naer die zich ingezatte höbbe väör 
't fantastische aafgeloupe vastelaovesseizoen. Bedanktj names de Kwiebusse!
As Gaer nao Naer , wille wae zeker auch de VV zelf bedanke 
väör häöre jaorlikse inzét väör de Vastelaovendj in NAER.
Biezunjer dit jaor , mét nog get extra "trammelant" 
ivm mét 't te verwachte Waer. SUPER OPGELOSJ!!!
http://www.gaernaonaer.nl/home/vrienden

*  Eetcafe ’t Raodhoes is wegens vakantie 
gesloten t/m 4 maart.


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neer-in-beeld
*  Onder
“Blik op Naer” 2428 , 
vandaag nog een foto van de optocht via eigen camera 
met een link naar een groot aantal foto’s via Tjeu Scheepers. 


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/bezoekers-schrijven
*  Kijk onder
“Bezoekers schrijven” want , 
Kleindieren de Braampeel (gelegen bij Ria Joosten Catering) zoekt een vrijwilliger/s! 


Goonsdig 26 fibberwarie (Asgoonsdig)
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neer-in-beeld

*  Onder
“Blik op Naer” 2427 , vandaag een foto van de WINNENDE WAGEN , in de geweldige optocht van gisteren. 


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/bezoekers-schrijven
*  Onder
“Bezoekers schrijven”
de totaal uitslagen van de Vastelaovesoptocht van gisteren , 
met foto’s van de winnaars via Tjeu Scheepers.


Dinsdig 25 fibberwarie
De optocht geit VANDAAG door!!
Om 11 oor kintj ederein zich opstélle 
en om 12:11 begintj de optocht te trékke!
Aansjloetensj aan de optocht,
is de PRIESOETREIKING OPPE KIRKTRAPPE!!!
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/Neers_nieuws

https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/bezoekers-schrijven
VANMIDDIG VANAAF HALF 5 
zeetj gae allemaol welkom inne Haammaeker.
Klik oppe foto , väör meir noets!
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neer-in-beeld

*  Onger
“Blik op Naer” 2426 vandaag , 
eine “boetedurpse Prins” mét Naers Blood.  


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/Verenigingen
*  Kiek in ‘t
“Verenigingsnieuws”
want vandaag kéntj gae nog sjnel ff ongerein get aafspraeke väör eine “SjötteDeal” biej de BusseSjutte! 


Maondig 24 fibberwarie (Update 13.00)
OPTOCHT!
Good noews! Wae hubbe goodkäöring vanne provincie gekraege 
en ooze optocht mörge geit door!!
Wae höbbe contactj gehadj mit de Bosuule oet Nunhem en wae zölle de optocht ein oor ierder starte en zuu get later zoeadet de deilnemers biej beide optochte mit kinne trikke.
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/Neers_nieuws
Om 11 oor kintj ederein zich opstille 
en om 12:11 begintj ooze optocht te trikke!
De deilnemers kriege hiej nog persuenlijk eine mail van.
Toet mörge!

*  BRAEKENDJ(en windjachtig met een bui raegen) NUUTS...
http://www.gaernaonaer.nl/home/vrienden
De vastelaovendj weijt en raegentj dit jaor een bietje weg Dus kom VANDAAG om 11.11 oor geweuun lekker allemaol nao de Haammaeker in Naer, den kenne we het slechte waer vanoet binne unne dieke middelvinger gaeve, 
want klein kriege ze oos neet...mer waal dreuug!...
Alaaf en toet STRAKS op DE WAERSE MAONDIG!
AANSLOETENDJ (vanaaf 15.00 oor) is der VASTELAOVESBAL 
inne Haammaeker!
http://www.gaernaonaer.nl/home/vrienden

*  Zodra wae via de VV ’t programma kriege 
betreffendje de OPTOCHT van MURGE , 
zolle wae dit hiej plaatse!

https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neer-in-beeld
*  Onger “Blik op Naer” 2425 vandaag , 
auch de aojer generatie , geit NOG STEEDS op stap 
mét diej daag via Ralph Boonen.


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/bezoekers-schrijven
*  
Onger “Bezoekers schrijven” 
näödigdj ’T Broedspaar en femilie , uch  ALLEMAOL oet , 
väör de Boerebroelof van Murge inne Haammaeker. 


Zunjig 23 fibberwarie (UPDATE 11.30 oor)
OPTOCHT AAFGELASJ!
Helaas höbbe ze motte besloete 
om de optocht väör vandaag aaf te lasse.
Vanaaf 15:00 gaon wae der inne Haammaeker 
aevegood ein sjoean fieëst van make!
Toet vanmiddig!
In Naer haoje wae neet van aaflasse!!!
WAER OF GEIN WAER DR AAN !!!!
Haoj oos media kanale inne gate ,
want der kumtj ein aangepasj programma aan !!!


http://www.gaernaonaer.nl/home/vrienden
*  Vandaag om ca 10.00 oor zal de VV same 
mét de betrokke instanties beslisse as de Vastelaovesoptocht van vandaag door KAN gaon ivm ’t TE VERWACHTE waer. 
Wae haoje uch oppe heugdje!!

https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neerse-evenementen
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neer-in-beeld

*  Onder “Blik op Naer” 2424 , 
vandaag een zoekfoto via Heemkundevereniging “Oos Naer”.


https://www.youtube.com/watch?v=I5-cVXCO2dA&feature=emb_logo

*  Wilt u de Sleuteloverdracht van de gemeente Leudal 2020 

terug kijken?

Klik hiernaast , voor een compilatie
via ML5

https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/bezoekers-schrijven

*  Kiek onger
“Bezoekers schrijven” väör inkele foto’s 
mét de tekst names de Vastelaovesvereniging. 


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/Verenigingen

*  In het
“Verenigingsnieuws” kijkt de Zonnebloem Neer terug , op een geslaagde carnavalsmiddag.


Zaoterdig 22 fibberwari
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neerse-evenementen
*  As
“Gaer nao Naer” winse wae uch allemaol , 
eine plezerige en veilige Vastelaovendj.
Gaotj gae op bezeuk biej ein van ongerstaondje “Vrienden” 
van os , om uch te amesere , dink der den zeker aan , 
det gae alles good sloetj aan thoes , 
want …… inbraekers gaon neet op stap om te feiste!
             https://www.sjaen.nl/    
http://haammaeker.nl/    
https://www.facebook.com/Cafe-Otje-427437877392201/    
https://www.maneslust.nl/
                        https://eetcafe-raodhoes.nl/    
https://www.facebook.com/AodNaer    
https://www.facebook.com/Cafetaria-Napoleon-504433059961273/
http://www.gaernaonaer.nl/home/vrienden
*  Met de Vastelaoventj hôbbe wae 
de aopeningstieje aangepastj. 
ZAOTERDIG VANDAAF 16:00R TOET SJLOET????
ZUNJIG VANAAF 13:OOR TOET SJLOET????
MAONDJIG VANAAF 16:00 OOR TOET SJLOET????
DINSDJIG VANAAF 17:00 OOR TOET SJLOET????
WAE KIEKE HOELAAT WE DIE DAAG GAON SJLOËTE,
ZEKER NEET VEUR 23:00 OOR. 
WAE WINSE UCH SJOEANNE VASTELAOVESDAAG!!
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neer-in-beeld

*  Onger
“Blik op Naer” 2423 , 
vandaag de eirste optocht in Naer via Fred Waegemans. 


       http://www.gaernaonaer.nl/home/vrienden         
http://www.gaernaonaer.nl/home/vrienden
I.v.m. de Vastelaovendj is 
Hair Design Slabbers 
a.s. Dinsdag & Woensdag 
GESLOTEN.

https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/bezoekers-schrijven

*  Onder
“Bezoekers schrijven” : 
’t Programma (mét de tieje) 
van De Kwiebusse mét dees daag. 


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neerse-evenementen

https://mailchi.mp/c16e026690b0/breaking-news-provinciale-bijdrage-wieleromgeving-renovatie-sporthal-roy-cuvers-voorzitter-wielerevenementen-succes-damesvoetbal-opnames-l1-4859649?e=fa22a097bd

*  Klik hiernaast , voor de actuele NIEUWSBRIEF 
van ’t MAASVELD en lees alles rondom de wielerbaan! 


http://www.gaernaonaer.nl/home/vrienden

*  Geneet 
mèt dees daag 
en maak 't neet te bontj !


Vriedig 21 fibberwarie
https://christine.echtebakker.nl/

*  Dink aan eur mik , want
Christine de Echte Bekker 
haet komendje waek VAKANSIE!


http://www.gaernaonaer.nl/home/vrienden

*  I.v.m. de Vastelaovendj , motj gae de GFT (gräöne) container MURGE aan de waeg zitte!


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neer-in-beeld

*  Via een aantal inzenders , 
geven wij u vandaag de namen bij foto 2421.


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/prikbord

*  Kijk op het
“Prikbord” 
voor een vacature bij Boerenbond Neer.


https://autovakmeester.nl/vestiging/peeters-en-gubbels/
*  De miense van Autobedrief Peeters & Gubbels , 
gaon Vastelaovendj viere en staon 
DONDERDIG weer väör uch klaor!


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neer-in-beeld

*  Onder
“Blik op Naer” 2422  vandaag , jong talent 
gisteren op de planken via eigen camera (+video). 


http://www.gaernaonaer.nl/home/vrienden
*  Tijdens de carnaval is Boerenbond Neer 
op MAANDAG & DINSDAG GESLOTEN.
Woensdag zijn zij weer normaal geopend!


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/bezoekers-schrijven
*  Kiek onger
“Bezoekers schrijven” 
väör de aafsjloeting van de vastelaovendj 
in de tempel Biej Mieke.


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neerse-evenementen

Onder “Neerse evenementen” 
kunt u kijken voor de activiteiten 
tijdens de Vastelaovendj.

https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/Verenigingen
*  Kijk onder het
“Verenigingsnieuws” voor info en kaarten (verkrijgbaar bij HAIRDESIGN SLABBERS) voor 
Music with Passion,  “the Heartbeat of Judas” van Muziekplein.


Blijkbaar zal dat pas donderdag zijn?
(via mob.) 
https://www.kwiebusse.nl/index.php?pagina=optocht
-  
Hubtj gae uch al opgegaeve väör de VASTELAOVESOPTOCHT a.s. zunjig IN NAER?
Kliktj hiej naeve en DOOTJ ’T NOE!
Opgaeve kén nog toet murge (goonsdig)18.00 oor!!!!!!!!!!

Maandag 17 februari
http://www.gaernaonaer.nl/home/vrienden
*  Geit vandaag of murge de bel?
Begin mer vas te loupe! Want väör € 5,- kéntj gae 
de Kwiebusgezèt van dit jaor koupe.


https://www.facebook.com/pg/ElkeS.eventfotografie/photos/?tab=album&album_id=2227168900922210&__xts__%5B0%5D=68.ARBok7va3nWI6puqDj7lFeqch824TFxDy2glvMs1gB8O5tlqVD1UVuF74piSC-CQKhJrCnnSaA4-ODWtTuVLdRCWtFJev8O-VKs0mTjM0tc_-OYH8OY5x4WrXxLoe3k0F0cC5UIqgiSz1gW7hm2im3F23dKQUwE13vODdB-sKHncu9urlHdcCTJRWqwyIYTIBrSx-K0twnaoCRVTqDMZ9AfCKo_xGPvcj4x6p0fb6DoDNGgpS1yndnFogiu8jdiawFEaf6H5QHQ6RLrCwtJn2_7kPI5xdE3XlMaCG7V1Sl2whhCAhxjUqG5sdvmY2ZW-cngxLvi5w1hWsZaKbfthrIWpr9E53Op_HPuOgp_0T1Zkof8sIyTCL-7uO1tL5oHgWmTguX7vPqpOx-_SmBzyp8O2bo0bWBK1yIwfdTPtGLPStvVNuEDTmXKCcvRtha9mJCNmLsx9t5KiEHuumRKH_nvhDai68L0Lbn8bM8K0GZxYthoFlbs&__tn__=-UCH-R
*  Geneet nog 'ne kieër mèt van eine geweldige middig 
vol Naers talent via de foto's van Elke Sijben op FB , 
gemaaktj oppe Jeugd Bóntje Middig.


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neer-in-beeld
*  Onder “Blik op Naer” 2421 , 
vandaag een oude vastelaovesfoto via Piet Dirkx.
Wie staan er op?


http://www.gaernaonaer.nl/home/vrienden
*  Dames, a.s. donderdag 20 febr 
lezing over DE NIEUWE DONORWET
Aanvang  20.30 uur in D’n Haammaeker. 
Het bestuur .

http://www.gaernaonaer.nl/home/vrienden

*  Deze poster van Vorstkwiebus Bas , 
kèntj gae aafhaole , biej Jan Linders in Haele!Zunjig 16 fibberwarie
http://77.164.116.142/naer/downloads/documenten/Kwiebusgezet/
*  KWIEBUSGEZÈT!! UPDATE!!
De gezètte zeen binne en zulle as. maondjig 17 
en dinsdig 18 februari hoes aan hoes wäöre verkoch!
Móchtj ge neet thoes zeen, bie de Spar is ze nao de verkoup auch te kriege, of neem contact op mèt 
Hans van Pol,593700
Klik hiej baove , om de aoj gezette te laeze!

https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neer-in-beeld

*  Onder
“Blik op Naer” 2420 , 
vandaag een "bijzondere ontmoeting" via Jolle Thommassen.


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/bezoekers-schrijven
*  Kiek onger
“Bezoekers schrijven” , want nao de reseptie van Vorst Bas vandaag , haet de Jeugdvastelaovendj 
nog ein gans programma väör komendj weekend.
Auch den , zeetj gae WELKOM IN D’n Haammaeker

Zaterdag 15 februari
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/Neers_nieuws/regionieuws
*  Op
ZONDAG 19 APRIL organiseert St Sebastianus 
een GROTE KOFFERBAKSALE op evenemententerrein 
’T LIGTEVELD in Neer.
Een mooie gelegenheid om uw overbodige spullen 
te VERKOPEN!
Klik hiernaast voor: Alle info betreffende 
de VERKOOP en het AANMELDEN!!
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neer-in-beeld

*  Onder
“Blik op Naer” 2419 , 
vandaag een foto van , NOG EEN Vorstenpaar in Naer.


http://www.gaernaonaer.nl/home/vrienden
*  Op dinsdagmiddag 18 februari a.s. is de maandelijkse kienmiddag in het gemeenschapshuis in D’n Haammaeker. Ook niet-leden zijn hierbij van harte welkom. De aanvang is om 13.30 uur. Kom je ook? Er zijn weer mooie prijzen te winnen.

https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/bezoekers-schrijven
*  Kiek onger
“Bezoekers schrijven” want , 
murge is ’t zowiet. 
Ein FEISTELIKKE RESEPTIE väör Vorstkwiebus Bas , mét aansjloetendj FRÜHSHOPPE toet ….! 


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/Verenigingen
*  Kijk onder het
“Verenigingsnieuws”
want de Jeugdvastelaovendj zoekt nog hulpen , 
voor Vastelaovendj Zunjig! 


Vrijdag 14 februari
https://cateringpreuf.nl/
CATERING PREUF heeft weer verse producten! 
Deze keer hebben ze: Kerboet (Balkenbrij) 
en Zult (Hoofdkaas/Preskop)!!!!
Kerboet €8,- per Kilogram Zult €1,- per 100 gram
Graag even bestellen via:  06 40415841

https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neer-in-beeld

*  Onder
“Blik op Naer” 2418 , 
vandaag een kampioenselftal via Huub Derks. 


https://www.homeofheroes.nl/
*  K I D S & B U D D Y obstacle training 
bij HOME OF HEROES.
Iedere zaterdag van 11.15uur tot 12.30uur
Op 15, 22 en 29 februari speciale actieprijs: 
€ 12,50 per Kids-Buddy team. Wil je meedoen? 
Stuur een bericht naar: info@homeofheroes.nl

Donderdag 13 februari
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neer-in-beeld

*  Onder “Blik op Naer” 2417  vandaag , 
bomenkap via Har v Knippenberg. 


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/bezoekers-schrijven
*  Onder
“Bezoekers schrijven” 
nodigt BS De Kwir u allen uit voor de Kinjer Boerebroelof , 
met vooraf een optocht door het dorp.


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/Verenigingen

*  In het
“Verenigingsnieuws”
Wil je na de carnaval graag blijven zingen, 
bij Vocante ben je welkom!

Woensdag 12 februari
www.top1toyscoenen.nl
*  Nog ongeveer twee weken tot de Vastelaovendj! 
Bij TOP 1 TOYS COENEN heel veel 
carnavals-versiering, kinder verkleedkleding, schmink sjablonen en accessoires, glitters en stenen.
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neer-in-beeld

*  Onder
“Blik op Naer” 2416 vandaag , 
sloopwerken via Har van Knippenberg. 


https://www.kwiebusse.nl/index.php?pagina=optocht
-  
Hubtj gae uch al opgegaeve väör de VASTELAOVESOPTOCHT VAN NAER?
Kliktj hiej naeve en DOOTJ ’T NOE!


http://www.gaernaonaer.nl/home/vrienden

*  Kijk onder “Bezoekers schrijven” voor , 
nog ruim 2 weken FEBRUARI-ACTIE bij BoerenBond Neer. 


Dinsdag 11 februari
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neer-in-beeld

*  Onder
“Blik op Naer” 2415 , 
vandaag een “bewolkt” Neer via Fred Waegemans.


http://www.lindebloesem.nu/
*  Misschien was één van jouw voornemens wel 
om eens een keer een actieve meditatie te proberen, 
of je aan te melden voor de yogalessen. Niet getreurd, het kan nog steeds. Bij de yogalessen en meditaties 
bij CENTRUM DE LINDEBLOESEM in Neer. 
Klik hierboven voor info en aanmelden!

https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/bezoekers-schrijven

*  Onder
“Bezoekers schrijven” nodigt Vorst Bas 
u allen uit , voor zijn receptie van a.s. zondag. 


Maandag 10 februari
https://www.nldoet.nl/resultaten?lat=51.27261017&lon=5.97535509&viewportNortheastLat=51.30999&viewportNortheastLon=6.011&viewportSouthwestLat=51.23395&viewportSouthwestLon=5.91933&gemeente=Leudal&provincie=Limburg&postcode=&woonplaats=Neer&resultType=woonplaats
*  Schutterij St Sebastianus & Rijvereniging Neer 
doen op 14 maart mee , aan NLDOET 
van het ORANJEFONDS.
Wil je mee klussen als vrijwilliger? 
Klik hiernaast en meld je aan , voor een van deze klussen!

https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neer-in-beeld

*  Onder
“Blik op Naer” 2414 , 
vandaag een foto via eigen camera.


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/bezoekers-schrijven
*  Kiek onger
“Bezoekers schrijven”
väör de activiteite in de KWIEBUS TEMPEL , 
CAFE MANESLUST mét de Vastelaovesdaag. 


https://www.ml5.nl/uitzending-gemist/
*  Onze dorpsgenote Tiny Derks-Verhaeg 
doet aan ML5 haar verhaal , over 75 jaar bevrijding.
Klik hiernaast voor de 1ste uitzending.

Zondag 9 februari
http://77.164.116.142/naer/downloads/documenten/Kwiebusgezet/
* Door get probleme biej de drukker , kèn dér dees waek 
nog GEIN KWIEBUSGEZET wäöre verkoch.
Wae haoje uch oppe heugdje!
Klik hiej naeve , väör de aoj gezette te laeze!

https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neerse-evenementen
*  VANDAAG brengt ons muziekkorps een serenade 
op de receptie van onze jeugdvorst Teun. 
Aanwezig 15.30 in de Haammaeker. 
Belangstellenden kunnen hier bij aansluiten!
GAE KOOMTJ TOCH ZEKER AUCH?

https://www.weerstationkessel.nl/weerbericht-limburg/
“In de MIDDAG: zware windstoten, 
AVOND: EXTREME WINDSTOTEN 100-130 km/u”!
Haoj eur KWIEBUSVLAG inne gate OF doot ze 
eine daag bénne! Eine kwiebus kan neet ALLES hubbe.

https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neer-in-beeld

*  Onder
“Blik op Naer” 2413 , vandaag een foto 
van een nieuwe vastelaovesactiviteit via eigen camera. 


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/bezoekers-schrijven

*  Kijk onder
“Bezoekers schrijven” want gisteren 
werd er op het Eiland voor het tweede jaar gesnoeid.


Zaterdag 8 februari
www.top1toyscoenen.nl
*  Nu 20% korting bij TOP1TOYS COENEN
op geselecteerde Hasbro spellen! Voor elke leeftijd spellen voor een perfectie familie- of vriendenavond!

https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neerse-evenementen
*  
Kiek hiej naeve 
väör ein noew Vastelaovesactiviteit ,  
VANAOVENDJ INNE HAAMMAEKER. 


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neer-in-beeld

*  Onder “Blik op Naer” 2412 , 
vandaag een luchtfoto via Sjaak Niessen.


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/bezoekers-schrijven
*  Onder
“Bezoekers schrijven” nodigt de Jeugdvastelaovendj 
u allen uit voor de RECEPTIE van JEUGDVORST TEUN 
welke MORGEN plaats vindt!


https://www.leudal.nl/openingstijden-gemeentehuis-tijdens-carnaval
*  Houd u er rekening mee , 
dat het gemeentehuis tijdens de vastelaovendj 
beperkte openstelling heeft.
Klik hiernaast!

Vrijdag 7 februari
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neer-in-beeld
*  Onder “Blik op Naer” 2411 , 
vandaag 2 foto’s (en video’s) van het windmolentransport 
door Neer via Foto Wiel en eigen camera. 


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/bezoekers-schrijven
*  Kijk onder
“Bezoekers schrijven” want VANDAAG 
kunt u STEMMEN voor de LVK WINNAAR.
Wij hebben 2 DEELNEMERS met NAERSBLOOD!!
U mag kiezen. 

Donderdag 6 februari
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/berichten/overleden
*  Maandag 3 februari is op 90 jarige leeftijd onze dorpsgenote Fien Bruinen - Beurskens overleden.
Kijk onder "Overleden" voor haar overlijdensbericht.
Wij wensen familie en bekenden veel sterkte met het verlies.
KWIEBUSGEZÈT
http://www.gaernaonaer.nl/home/vrienden
*  Dinsdig 11 en goonsdig 12 fibberwarie kome wae 
bie uch aan de däör mèt de Kwiebusgezèt. Väör ein prieske van  € 5,- bèntj ge weer oppe huegtje van alles waat d’r in ’t dörp gebäördj. Móchtj ge neet thoes zeen, bie de Spar is ze nao de verkoup auch te kriege, of neem contact op mèt 
Hans van Pol, Ericalaan 20, tel.: 593700

http://www.gaernaonaer.nl/home/vrienden
VANDAAG 
haalt "Rijvereniging Neer" 
 
uw ou
d
  p
apier op.  
 Graag het papier vanaf 17.30 uur GOED GEBONDEN   
 aan de weg plaatsen.


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neer-in-beeld

*  Onder “Blik op Naer” 2410 vandaag , 
hoog water via Fred Waegemans. 


https://youtu.be/ovOO8XOZag0
*  De te plaatsen glazen wand op de keermuur aan de Maas , heeft aan alle verwachtingen voldaan.
Klik hiernaast voor een uitgebreide test!


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/bezoekers-schrijven

*  Onder
“Bezoekers schrijven”
een bericht aan de ouderen onder ons via De Kwiebusse.


https://youtu.be/ovOO8XOZag0

*  Kijk onder
“Dijkversterking Neer” 
voor de presentatie van infoavond op 28 januari.


Woensdag 5 februari
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neer-in-beeld

 *  Onder “Blik op Naer” 2409 vandaag,
 "ellende" in ’t dorp. 


http://www.gaernaonaer.nl/home/vrienden
-  Dames MORGEN komt 
DR. M.P.J. (MARY-LOU) VAN GOOR , 
neuroloog van 't Laurentius Ziekenhuis Roermond
een lezing geven , aanvang 20.00 uur. Het bestuur

https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/bezoekers-schrijven
*  
Kiek onger “Bezoekers schrijven” 
väör ein noew activiteit ,  
aansjtaondje zaoterdig in Naer. 


https://www.kwiebusse.nl/index.php?pagina=optocht
-  
Hubtj gae uch al opgegaeve väör de VASTELAOVESOPTOCHT VAN NAER?
Kliktj hiej naeve en DOOTJ ’T NOE!


Dinsdag 4 februari
https://l1.nl/tiener-vastelaovend-konkoer-zaterdag-en-zondag-op-l1-154800/
**Ook DIT verdient onze aandacht!**
 
Onze dorpsgenote “KIM” (v/d Leeden) , 
heeft ook dit jaar deelgenomen aan het TVK.
Klik hiernaast! En vanaf ca 12 min , kunt u het optreden 
van KIM terug kijken. Genieten!

https://www.janlinders.nl/winkel-details/~/dealer/5100.html?gclid=Cj0KCQiApt_xBRDxARIsAAMUMu8gQKkDiBbizl-ArnoY84FL9PXF2YApGQ3UcVhyQ5UHYYI8vW-CtuYaArA6EALw_wcB
JAN LINDERS HAELEN lanceert 
alle geportretteerde prinsen/vorst!
Dit wordt een feestelijk moment met muziek, koffie en wat lekkers: een échte ode aan de prins/vorst. Voor de prinsen van Haelen, Horn, Beegden, Baexem, Buggenum, Nunhem, Roggel en de vorst van Neer vindt deze feestelijke uitreiking a.s. zondag plaats om 11.00 uur! Uiteraard zijn onze klanten ook van harte welkom om dit mee te vieren en alvast hun gratis prinsen/vorstenposter op te halen!
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neer-in-beeld

*  Onder
“Blik op Naer” 2408 , 
vandaag een oudje van de Boerenbondj. 


https://www.hetmaasveld.nl/nieuws/236
"Waardevolle inbreng tijdens bewonersavond" 
van ’t Maasveld. 
Het aangescherpte schetsontwerp voor ’t Maasveld, 
een gemeenschapsinitiatief in de gemeente Leudal 
werd gepresenteerd. 
Klik hierboven! Voor een uitgebreid verslag en de presentatie.
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/bezoekers-schrijven

*  Onger
“Bezoekers schrijven” 
näödigtj TEUN uch allemaol oet!


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/Verenigingen/cultuur
*  In het “Verenigingsnieuws” (Cultuur): 
De uitnodiging voor een gezamenlijke maaltijd 
door de seniorenvereniging Neer.


Maandag 3 februari
https://www.ml5.nl/uitzending-gemist/
*  De 1ste uitzending van “75 jaar bevrijding Leudal” 
is door ML5 uitgebracht.
Klik hiernaast voor deze uitzending, 
met in de “hoofdrol” onze dorpsgenoot Harie Geraets.
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/prikbord

*  
Klik hiernaast! En reserveer SNEL 
voor een Paasbrunch bij Cafetaria Napoleon in Neer!


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neer-in-beeld

*  Onder
“Blik op Naer” 2407 , 
vandaag een oudje via Sjaak Niessen , met een vraag


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/Verenigingen
*  Kijk in het
“Verenigingsnieuws” want 
schutterij St Sebastianus gaat BINNENKORT 
weer een KOFFERBAKSALE organiseren!!


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/bezoekers-schrijven

*  Onder
“Bezoekers schrijven” 
de FEBRUARI-ACTIE bij Boerenbond Neer.


Zondag 2 februari
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neerse-evenementen
** la la la , wae gaon VANMIDDIG 
ZINGE BIEJ SJAEN!
Koomtj gae auch? Klik hiej naeve 
wiej laat gae der motj zeen!

https://l1.nl/lvk-finalist-16-2020-154923/
*  't Graotekoeër , haet gister WEER de finale 
van ’t LVK gehaoldj.
Wae winse häör van herte profisiat en väöl succes komendje vriedig. 
Ze gaon as No 19 optraeje , 
WAE haoje uch oppe heugdje ivm ’t sjtumme!!
Klik hiej baove! väör de aankomst van L1 gister biej Sjaen.

https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neer-in-beeld

*  Onder
“Blik op Naer” 2406 , 
vandaag een foto van 3 Ereleden via eigen camera.


https://l1.nl/lvk-finalist-6-2020-154913/
*  OOk onze dorpsgenote Sianne Thommassen –Vissers , zal met “Springlaevend) deelnemen 
aan de finale van ’t LVK.
Zij treden op onder No 15 ,wij wensen hen veel succes.
Klik hiernaast! voor de bekendmaking in Gulpen.

http://www.gaernaonaer.nl/home/vrienden
*  Dit jaar bestaat Jong Nederland Neer 75 jaar! 
En deze mijlpaal moet natuurlijk gevierd worden. 
In het weekend van 5, 6 en 7 juni vinden talloze activiteiten plaats, zowel voor de huidige leiding, 
de leden én natuurlijk voor iedereen die een kijkje wil nemen 
bij JN Neer. 
Wij houden u op de hoogte van de activiteiten.

https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/bezoekers-schrijven
*  Kijk onder “Bezoekers schrijven”
want deze en volgende week worden de wieken voor de windmolens in Heibloem , 
VIA NEER ter plaatse gebracht.
Dit uitzonderlijk transport met een lengte van 81 mtr , 
zal komende week , 3 dagen in Neer passeren!
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/Verenigingen

*  Kijk onder het
“Verenigingsnieuws” 
want de Bussen Schutten zoeken MUZIKANTEN!  


Zaterdag 1 februari
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fshop.eventix.io%2F31305e80-0b4d-11e9-b93e-5153dd093e36%2Ftickets%3Ffbclid%3DIwAR36BcWBeBA8VBIkKbM4nc1sGfWuKIXnjJcs08v5i7QVlLxax4fgfCMeP54&h=AT2AHAiZnBdSKDpQAq81gzA4MS2PVyzgRLs0r7k0cxko1jS_Ty1h4WaVEOP09ZSppL7-NyomdAFozClIP1gtSy0rYxkBIe4RqR7yo39Ai-emDkM7lfpswoyA2KQEYxzBp-RiQ-b6N7A3mGGjWyA_nI23LgpywUKcE7kdIUqVAEOnKd9KOwOfRVprip0TC63L2j5GzMeNOkH-95LnAeMKBKjVmba2O6ztfGTy1Y5PnkJRr0yu-HIoNF9by93RWNhQSAlqJeUJXYyXhTKhO_708gI9VrpTZcHP7MP43Z2wNg1Lw2BU1_r3mEu-cX6jFbVHYzkhU_jIT1BXCaF_Nr_ClQLPIISnsLN7U6fXywsmepv6Y2vtVD99_f2HV89zJiMw3jQUapSiPOzGQXF-JIdacFWhG7jaNKt5BcNxFnfypFFYjSJ4rmspkFu0Nl7aNV2xXXNr0XVp8s_IaWtHwYihKzBmVBhco6S6ZsRlPiSPd6_tA7i1WIGyVraINXn_V_4-t-3gM6daB3fUEntTqXHlTq9il00hbaoKHtVuvUynfQoiSIR1tEq8fRhHxasBSENmh7JfV8I2Z-gIOHK4ws8aEg_6h5xMTSH60vq91mXUBzzI9tu3SF_YtMh_d11E0UUK_TkUCtB6sDV3M0-8n8pS6GNBopmDhn34vbYZniIHggD6KeZUe0t_4LQtVWXS9ovHrGIEpiyGMpZm91P7gRNo3jv-c41_lb4YAfs7z9Hcd2x16IijO3Z9EhYp4osSFjQ8hJm13VgNMkHdsn8GIGy1esliSCBAu6X-gpvdYKMLjiH-MroUiHoBx-xjTOON
*  ZATERDAG 28 MAART is er weer een feestje 
in spantenhal ’t MAASVELD.
It All Started In The Nineties! ! Zet 28 maart alvast in je agenda, haal je sneakers uit de kast want we gaan heerlijk dansen op het allerbeste van de nineties.
Klik hiernaast! En koop je early bird ticket nu! 
en maak ook nog eens kans op mooie prijzen!

https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/prikbord
*  Eetcafe ’T Raodhoes heeft een bijzondere 
“FEBRUARI ACTIE” voor u!!!!!
Klik hiernaast!


https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/neer-in-beeld

*  Onder
“Blik op Naer” 2405 laten wij u zien , 
HOE het er over ruim een half jaar aan de Maas uit zal zien! 

*  FEBRUARI HONDENVOER ACTIE
http://www.gaernaonaer.nl/home/vrienden
In samenwerking met CreativeFotos hebben wij 
de gehele maand februari een hele leuke actie!
Bij aankoop van een zak hondenvoer ontvangt u 
een lootje waarmee u kans maakt op een fantastische hondenfotoshoot. Begin Maart zal de winnaar bekend worden gemaakt via Facebook en/of telefonisch contact. Tot ziens bij Boerenbond Neer.

https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/bezoekers-schrijven
*  Kijk onder
“Bezoekers schrijven” , want MORGEN 
bent u van harte welkom in Cafe Sjaen 
voor een “Middig mét Vastelaovesmeziek van TOEN”!