Dit bèn Ich

Via deze pagina laten wij u iets dieper kennis maken met personen uit Neer welke op de een of andere manier iets meer bekendheid genieten.
Wij stellen aan de personen steeds dezelfde vragen (23).
Wellicht krijgt u naar aanleiding van de antwoorden een andere kijk op de persoon die u al langere tijd “kent”.