Startpagina‎ > ‎

Dijkversterking Neerhttps://www.waterschaplimburg.nl/info/aanleg/@5656/dijkversterking-neer/
Klik hierboven voor de plannen , van Waterschap Limburg!
Op deze pagina , plaatsen wij regelmatig het nieuws betreffende 
de werkzaamheden aan de dijk , aangevuld met foto's van onze fotografen.
Do 06 febr 2020

Zo 27 okt
Afgelopen woensdag hebben wij 
met ca 50 personen onder leiding 
een wandeling gemaakt over de nieuwe Dijk.
Het was zeer interessant , 
via foto Wiel enkele mooie plaatjes! 

Onder de foto’s 
kunt u nog zien hoe ze de dijk op hebben gebouwd.


Via "Oos Naer" werd er duidelijkheid gegeven , over de herinrichting van de "Schans" welke in dit project wordt meegenomen.


Za 12 okt


Vanwege een uitloop van de werkzaamheden 
zal de Rohrstraat niet worden geopend op 18 oktober 
maar zijn afgesloten 
tot de 11e van de 11e.
De asfalteringswerkzaamheden en afsluitende werkzaamheden lopen helaas langer door. 
Onze excuses voor het ongemak.

Za 28 sept 
Beste miense van Naer,
Daar ben ik weer, uw gebiedsconciërge Bram!
De afgelopen maand is voor ons echt omgevlogen, we hebben heel erg veel werk verricht in een korte periode.


Wat we hebben gedaan is natuurlijk ook al goed zichtbaar voor alle wandelaars en fietsers maar we zullen het voor u opsommen:
De afgelopen maand hebben we al  zo’n 60% van de dijken uitgekleed, voorzien van klei tot de nieuwe hoogte en worden deze momenteel afgewerkt met de oorspronkelijke teelaarde. 
Dit houdt dus in dat er al 1 kilometer dijk zowat gereed is. De transporten van de klei zijn voor 80% gereed en er zullen in de komende periode nog maar een paar schepen aanmeren waarna alle klei op het project aanwezig is.
 

De wegafsluiting van de Hagendoorn is daarom ook alweer opgeheven zodat alle weggebruikers weer veilig door kunnen rijden en niet gehinderd worden door ons werkverkeer.
Wij plaatsen wegafsluitingen waar werkzaamheden plaatsvinden niet enkel in ons eigen belang, maar met name voor de veiligheid van u en uw kinderen. 
Wij als aannemer zijn ons bewust van de werkzaamheden die gaan plaatsvinden, maar we snappen dat het voor u als weggebruikers en omgeving niet altijd duidelijk is waarom we wegen afsluiten.
We willen u, als onze buren, vriendelijk bedanken voor uw geduld tijdens deze afsluiting en ook de verkeersregelaars zijn er erg over te spreken dat de instructies en de afsluitingen door de weggebruikers zo goed opgevolgd werden.

Dat de werkzaamheden zo snel gaan in deze fase is niet alleen fijn voor het beperken van de overlast die we mogelijk veroorzaken, maar ook een vereiste met het zicht op het komende hoogwaterseizoen. 

Voor 15 oktober zullen de (meeste) dijken hun nieuwe hoogtes hebben bereikt 
en de gedeeltes die nog aangepast moeten worden hebben ten minste het veiligheidsniveau van juli 2019.
 
Dit houdt natuurlijk niet in dat we geen werkzaamheden meer uitvoeren tot maart volgend jaar. Wel houdt dit in dat we alleen binnendijks werkzaamheden zullen uitvoeren zodat de waterveiligheid gegarandeerd is. Aanpassingen aan de Rohrstraat zijn nog in volle gang en ook de wandel/fietspaden op gedeeltes van de dijk worden aangelegd. 
De Rohrstraat is daarom afgesloten de komende weken.
 
Voor het aanpassen van de harde kering zijn onze ontwerpers nog druk bezig om deze volgend jaar vanaf maart aan te pakken. Sonderingsonderzoeken naar de bodemgesteldheid, archeologie, explosievenonderzoekers, bodemonderzoek; 
al deze werkzaamheden worden nu uitgevoerd om onze technische afdeling voldoende informatie te geven zodat er een goede kering gebouwd kan worden. Uiteraard wordt er ook druk gewerkt aan de glazen panelen en zal dit 
begin 2020 beproefd worden bij een onderzoeksbureau zodat deze 
gegarandeerd de elementen kan doorstaan waaraan deze wordt blootgesteld.
 
Ook zal ons project meedoen aan “De week van Ons Water” : we zullen op 23 oktober samen met het Waterschap Limburg een rondleiding verzorgen over 
een stukje van de nieuwe dijk en ook uitleg geven over archeologie.  
De wandeling vindt plaats van 10:00 uur tot ongeveer 11:30 uur. 
Meer informatie over De week van ons water en de deelname van de Dijkversterking hieraan vindt u hierover op de website van het Waterschap Limburg via https://www.waterschaplimburg.nl/info/week-water/
Opgeven is niet noodzakelijk maar vinden we wel fijn.
 
Een keer per maand vliegt er een drone over ons project zodat u de voortgang goed kunt volgen. Deze filmpjes plaatsen wij op ons YouTube Kanaal en is via onderstaande link te benaderen. https://www.youtube.com/channel/UCqnjWvYt2I20XihNEmtc8dg we horen graag van u of u deze filmpjes leuk vindt.
 

Uiteraard is Danielle Schols ook nog steeds elke dinsdag- en donderdagochtend aanwezig voor de inloop ochtenden en plaatsen we een paar keer per week een foto met een bericht op de BouwApp. 

Ook kunt u via deze app uw vragen en opmerkingen voor ons achterlaten en zullen we periodiek uw mening vragen over onze werkzaamheden.
 
Zo, we gaan gauw weer verder met het bouwen aan de dijk; 
over een maand krijgt u van mij weer een update.
Tot dan en hopelijk zien we u ook bij onze wandeling op 23 oktober.
 
Ma 16 sept 
We hebben eerder gecommuniceerd 
dat de afsluiting Hagendoorn (tekening ) 
tot 20-09-2019 zou zijn.
Dit wordt echter een aantal dagen langer, 
namelijk tot en met 25-09-2019.

Do 05 sept
Gisteren werd er hard gewerkt om de gerooide bomen , 
welke weg moeten voor de nieuwe dijk te hakselen.
https://youtu.be/uySu00ApquE
Klik op bovenstaande foto en aanschouw het geweld!
Natuurlijk , moet de hakselaar ook regelmatig worden geleegd!
Onderstaand nog enkele foto's van de werkzaamheden.
https://www.youtube.com/channel/UCqnjWvYt2I20XihNEmtc8dg
Klik hierboven , voor onze dronevlucht boven de oude dijk.
Maandelijks zullen wij u een vlucht boven de dijk presenteren!
De Belgische lijm wordt aan de Maas geladen 
en de dijk wordt ermee versterkt , 
waarna de oude grond weer wordt aangebracht op de dijk.

Do 28 aug
Beste Miense van Naer;
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/home/dijkversterking-neer
Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Bram Pijnappels en ik ben werkzaam bij de combinatie Herik/Strukton vof als project engineer en bij dit project ben ik er ook speciaal voor u als de gebiedsconciërge. Ik ben het eerste aanspreekpunt voor de omgeving, dus als u vragen of klachten heeft kunt u mij altijd aanspreken op het werk.
Ik ben de “man met de oranje helm”
dus zo kunt u mij buiten herkennen. 
 
Elke maand houd ik u via deze website 
op de hoogte van onze werkzaamheden aan de dijk.   
 
Als team heeft de combinatie Herik/ Strukton vof een drukke periode achter de rug. Deze hebben wij gebruikt om de voorbereidingen te treffen voor de uitvoering. 
Tijdens een drukke en gezellige informatieavond op 9 juli jl zijn de bewoners en andere belangstellenden geïnformeerd over de planning en de werkzaamheden. Ook was er gelegenheid om informatie in te winnen over specifieke vragen bij de leden van het projectteam en de medewerkers van onze opdrachtgever 
het Waterschap Limburg.
 
Om de uitvoering van de werkzaamheden goed te kunnen laten verlopen zijn de archeologische onderzoeken voorafgaand aan de werkzaamheden uitgevoerd. Tijdens deze onderzoeken zijn er sporen van een Romeinse villa en andere Romeinse vondsten aangetroffen. Een aantal stukjes bakstenen van de villa en overige sporen zijn naar de Provincie Limburg gezonden voor verder onderzoek. 
De overige vondsten van de Romeinse villa zijn aan de Heemkundevereniging gegeven. 
Daar waar mogelijke vondsten worden verwacht zal het werk onder begeleiding van een archeoloog worden uitgevoerd. De verwachting is dat het volledige archeologisch onderzoek begin september afgerond kan worden. In Dagblad De Limburger van 28 augustus stond hierover ook een artikel. Met de heemkundevereniging hebben we afgesproken dat we een paar stukjes dakpannen en steen tentoon mogen stellen in ons informatiecentrum. 
Dus als u wilt komen kijken dan kan dat natuurlijk altijd.
 
De transporten van- en naar het werk zullen zoveel mogelijk via de Bypass van de Neerbeek worden uitgevoerd en deze is dan ook in gereedheid gebracht om als bouwweg te dienen. Daar waar het niet anders kon zijn er een aantal bomen en enkele bosjes en struiken verwijderd. Dit groen is alleen gerooid als het in het beschermingsgebied van de dijk viel. Hierover heeft de aannemerscombinatie in nauw overleg met het Waterschap bekeken wat strikt noodzakelijk was en welk groen gespaard kon blijven.
 
Vanaf 19 augustus zijn de daadwerkelijke werkzaamheden voor de groene kering gestart. Van de bestaande dijk is de teelaarde verwijderd en deze is in de nabijheid van de dijk in opslag gelegd. Uiteraard met het doel deze weer opnieuw te gebruiken als deklaag voor de verhoogde of nieuwe dijk. 
Op 26 augustus is het eerste schip met klei gearriveerd en zal de dijk vanaf de Rohrstraat naar de Hagendoorn worden opgehoogd. Hierna is het traject Hagendoorn tot aan de Neerbeek aan de beurt. 
Daar waar langs de Hagendoorn en de Molenstraat een nieuwe dijk wordt opgebouwd heeft de aannemer al grond neergelegd om de nieuwe kern op te bouwen.
Voor uw en onze veiligheid zijn er een aantal wegafsluitingen en zullen er ook fietspaden worden afgesloten. Zoals reeds vermeld is dit voor uw eigen veiligheid en hebben wij uw bereidheid nodig om deze afsluitingen ook te respecteren. Uiteraard zal de afsluiting niet langer duren dan noodzakelijk en zullen wij u hierover informeren via de Gemeente Leudal het Waterschap Limburg en de Bouwapp. 
Op deze app kunt u het project volgen en worden ook de actuele afsluitingen vermeld.
 
Als er vragen zijn dan neem ik deze ook altijd op met onze Omgevingsmanager Danielle Schols. 
Voor vragen en meer informatie over het werk of de planning kunt u uiteraard op dinsdag- en donderdagochtend terecht op ons kantoor aan de Steeg 25 te Neer. Onze omgevingsmanager, Danielle Schols, staat dan voor u klaar tijdens de inloopochtenden van 08:00 uur tot 12:00 uur.
De komende maand gaan we verder met het bouwen van de dijk en natuurlijk blijven de ontwerpers bezig met de voorbereidingen voor de harde kering aan Hanssum.
Hiervoor zullen onderzoeken worden uitgevoerd zodat we het ontwerp verder kunnen uitwerken.
Als u op de hoogte wil blijven van onze werkzaamheden dan kunt u deze website blijven volgen
maar we plaatsen ook berichtjes in de Bouwapp. Ook kunt u hier uw klachten/ vragen kwijt als u dit buiten kantooruren wil doen. Danielle Schols zal dan binnen 2 dagen contact met u opnemen.
Deze app is beschikbaar voor zowel iOS als Android en kunt u hier downloaden: https://www.debouwapp.nl/download-de-bouwapp/
of via de appstore   of Play store
Vul hier als project dijkversterking Neer in en blijf op de hoogte!

Ik laat nog van me horen! Bram

Di 27 aug
Afsluiting fietsroute Hammermolenstuw eerder! 
In tegenstelling tot ons eerder bericht(van 23-09-2019 tot 22-11-2019)
Laten wij u nu weten:
  
De afsluiting vindt al plaats van 02-09-2019 tot 22-11-2019
De publicatieborden hiervoor zijn reeds geplaatst zodat de weggebruikers kunnen zien dat de afsluiting eraan komt.
 
Met vriendelijke groet,
Danielle Schols 

Wo 21 aug.
Wegafsluitingen en nieuws Dijkversterking Neer.
  
  
- Bijlage F -        Afsluiting fietsroute Hammermolen stuw 
> Toepassen van 23-09-2019 tot 22-11-2019
- Bijlage H -        Afsluiting Rohrstraat 
> Toepassen van 23-09-2019 tot 18-10-2019
- Bijlage R -        Afsluiting Hagendoorn 
> Toepassen van 19-08-2019 tot 20-09-2019
“Om de dijkversterking goed uit te kunnen voeren zullen er aantal rooiwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Dit houdt in dat er een aantal bomen en struikgewas weggehaald zullen moeten worden. 


Deze werkzaamheden zullen vanaf maandag  19 augustus aanstaande worden uitgevoerd aan de Rohrstraat, Hagendoorn en Molenstraat. 
Uiteraard zal alleen de begroeiing worden weggehaald die strikt noodzakelijk is. 

Graag verwijzen wij u ook naar de bouwapp! 
Hier vindt u ook nieuws en kunt u klachten/ vragen stellen! 
(dat kan namelijk via de app)
Deze app is beschikbaar voor zowel iOS als Android en kunt u hier downloaden: https://www.debouwapp.nl/download-de-bouwapp/ 
Vul hier als project dijkversterking Neer in en blijf op de hoogte!