Overig nieuws‎ > ‎

Gemeentenieuws


Vr 23 aug 2019
Na 36 jaar werkzaam te zijn geweest in het openbaar bestuur, 
waarvan de laatste 12 jaar in de functie als burgemeester 
van de gemeente Leudal neemt Arno Verhoeven 
25 augustus afscheid van de inwoners. 
Hij neemt op die dag op twee locaties afscheid. 
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/overig-nieuws/gemeente
Iedereen is van harte welkom!

Vr 16 aug 2019
Wethouder Martens plaatst eerste informatiebord patrijs
 
Het gaat slecht met de patrijs, de boerenlandvogel komt nog maar op enkele plekken in ons agrarische landschap voor. De vooruitzichten zijn ronduit sober, des te belangrijker dat in Grathem actieve vrijwilligers en agrariërs de hadden ineen slaan om het leefgebied van deze prachtige vogel te beschermen.
 
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/overig-nieuws/gemeenteFoto: IKL
Samenwerking tussen agrariërs en vrijwilligers
Sinds 2017 is er een actieve groep vrijwilligers aan de slag om het leefgebied van de patrijs te beschermen. Nadat men het besef had dat de soort nog maar sporadische gezien werd in het veld, is er aan de bel getrokken bij de stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen). In opdracht van de gemeente ondersteunt IKL de vrijwilligers om de verschillende plannen uit te werken. 
 
Patrijzen leven in open en halfopen landbouwgebieden, bij voorkeur in akkers. Een gunstig leefgebied heeft een verscheidenheid aan gewassen en veel lijnvormige landschapselementen zoals kruidenrijke bermen, akkerranden, houtwallen, hagen en overhoekjes.
Omdat deze elementen niet meer veel voorkomen in onze huidige landbouwstructuur leggen agrariërs bloemrijke percelen aan met een speciaal graan/ bloemen mengsel waar de patrijzen voedsel en schuilmogelijkheden vinden.
Houtwallen en hagen worden door vrijwilligers uit Grathem gerealiseerd met hulp van de schoolkinderen van basisschool de Klink in Grathem. Een leerzame en ook leuke klus voor de kinderen om o.a. met boomfeestdag te doen.
Naast dat de kinderen weten dat er patrijzen in het buitengebied van Grathem leven, willen we dit ook graag omwonende laten weten.  Juist daarom hebben we samen met de partners in dit project informatie borden ontwikkeld over het leven van de patrijs. Deze borden worden geplaatst op locatie waar veel fietsers en wandelaars voorbij komen. Bij de bloemrijke percelen komen ook informatie borden over de inzet die de agrariër daar realiseert.
Het eerste informatie bord is geplaatst door wethouder Martens van de gemeente Leudal op 15 augustus 2019. Ook weer met deze stap proberen we samen te zorgen voor de patrijs.

Di 02 juli 2019
Informatieavond

Di 25 juni 2019
Zorgen over toenemend 
aantal processierupsen. 
D66 Leudal maakt zich zorgen over het toenemend aantal processierupsen in de gemeente. 
Dit jaar komen er naar verwachting drie keer zoveel rupsen naar ons land als t.o.v. het recordjaar 2018. D66 Leudal ontving de afgelopen weken diverse klachten over de processierups in onze gemeente: Bijv. op het sportpark in Haelen en op de ligweide van Zwembad 't Ligteveld. Wij zijn benieuwd naar de huidige aanpak en hoe de gemeente dit in de toekomst blijft bestrijden.
De gestelde raadsvragen door raadslid Andre Kierkels (D66) 
treft u hieronder aan!
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/overig-nieuws/gemeente
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/overig-nieuws/gemeente

Zo 02 juni 2019

Artikel: De LImburger

 Leudal gaat optreden 

tegen lachgasgebruik

Om overlast door het recreatief gebruik van lachgas te verminderen, wil het college van B en W in Leudal daarover een aparte bepaling opnemen in de zogeheten Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

DOOR REMCO KOUMANS

https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/overig-nieuws/gemeente


HEYTHUYSEN

Op plekken waar het gebruik van lachgas leidt tot overlast moeten mensen voortaan beboet kunnen worden.

Lachgas wordt de laatste jaren steeds populairder als genotsmiddel, voornamelijk onder jongeren. Het gas wordt in een ballon gespoten waarna het wordt geïnhaleerd door het gas uit de ballon in te ademen. Gebruik van het lachgas is niet strafbaar. Bij gebruikers leidt het tot een kortdurend euforisch effect.


Toename

De gemeente Leudal constateert dat het aantal meldingen van overlast door lachgasgebruikers 


toeneemt. Daarbij blijven de kenmerkende lachgaspatronen vaak als afval achter op straat.


Als de gemeenteraad daarmee in juni instemt wordt in de nieuwe APV de regel opgenomen dat ‘het 


gebruiken van lachgas in het openbaar gebied verboden is als daardoor hinder ontstaat voor personen


of de openbare orde of als daardoor de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar


komt’. Als dat door handhavers van de gemeente wordt vastgesteld, kan er een boete worden


uitgeschreven.

Onderzoek

Ook landelijk wordt een toename geconstateerd van het recreatief gebruik van lachgas onder jongeren. Hoe schadelijk het recreatief gebruik is voor de gezondheid wordt door het Trimbos Institituut onderzocht. Deze zomer moeten de resultaten bekend zijn en zal staatssecretaris Blokhuis (Preventie) de risico’s van lachgasgebruik op een rij zetten.

Zo 26 mei 2019
Gewijzigde openingstijden gemeentehuis!
De komende weken zijn er een aantal gewijzigde openingstijden 
voor het gemeentehuis in mei en juni 2019

Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag
Het gemeentehuis is voor bezoekers gesloten. Ook telefonisch zijn we niet bereikbaar. Het bureau van de burgerlijke stand is op deze dag gesloten. Voor het doen van geboorte- en overlijdensaangiften kunt u vanaf dinsdag 3 juni weer op het gemeentehuis terecht.

Vrijdag 31 mei: Collectief verlof
Het gemeentehuis is voor bezoekers gesloten. Ook telefonisch zijn we niet bereikbaar. Het bureau van de burgerlijke stand is op deze dag gesloten. Voor het doen van geboorte- en overlijdensaangiften kunt u vanaf dinsdag 3 juni weer op het gemeentehuis terecht.

Vrijdag 7 juni: Personeelsdag
Het gemeentehuis is voor bezoekers gesloten. Ook telefonisch zijn we niet bereikbaar. Het bureau van de burgerlijke stand is van 10.00 uur tot 11.00 uur uitsluitend geopend voor het doen van geboorte- en overlijdensaangiften. Wilt u een medewerker spreken hierover? Bel dan tijdens de speciale openingstijden naar (0475) 85 90 00, via keuze 1 krijgt u een medewerker aan de lijn.

Maandag 10 juni: Tweede Pinksterdag
Het gemeentehuis is voor bezoekers gesloten. Ook telefonisch zijn we niet bereikbaar. Het bureau van de burgerlijke stand is op deze dag gesloten. Voor het doen van geboorte- en overlijdensaangiften kunt u vanaf dinsdag 11 juni weer op het gemeentehuis terecht.

Do 02 mei 2019
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/overig-nieuws/gemeente

Ma 25 maart 2019
Alle stemmen zijn geteld! Ontzettend bedankt voor jou stem! 
371... 
stemmen dat zijn er een heleboel. Maar geen zorgen, dat zijn er nog lang 
niet genoeg om gekozen te worden. Wellicht over een paar jaar! )
https://d66.nl/?ad

Mede dankzij jouw stem blijft D66 in Limburg een partij die ertoe doet. 
Ik wens mijn partijgenoten Hans, Marlou en Leon ontzettend veel succes 
de komende vier jaar in de Provinciale Staten. Daar waar mogelijk zullen 
wij ze vanuit Leudal & Maasgouw ondersteunen.


D66 zet nu even een klein stapje terug. Maar wij blijven altijd strijden 
voor een vrije en open samenleving. Waarin het niet uitmaakt waar je 
vandaan komt, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij vechten voor 
respect voor elkaar. Voor tolerantie. En dat blijven we altijd doen!

Steun het optimisme. 
Sluit je, net als velen de afgelopen dagen deden, 
aan.
Klik op de afbeelding
Gr Jort Raemakers

Woe 02 jan 2019
Nieuwjaarsreceptie

Het gemeentebestuur van Leudal nodigt u graag uit voor de openbare nieuwjaarsreceptie.Deze vindt plaats op donderdag 3 januari 2019 in De Bombardon, St. Antoniusstraat 2 in Heythuysen.
U bent van harte welkom!
Huldiging kampioenen
https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/overig-nieuws/gemeente
foto via Nederweert24
Tijdens deze avond zullen ook de kampioenen en degenen uit Leudal die een bijzondere prestatie hebben geleverd worden gehuldigd.
Programma voor deze avond
19.00 uur Aanvang nieuwjaarsreceptie
20.10 uur Toespraak burgemeester
Voordracht gedicht door stadsdichter Frits Criens
20.30 uur Huldiging kampioenen Leudal, gevolgd door gezellig samenzijn
22.00 uur     Einde