Overig nieuws‎ > ‎

Gemeentenieuws


Za 19 sept 2020
ZONNEPARK KOOKEPAN
‘We zijn het stopcontact van Leudal’
Ze zijn bestempeld als ‘winnaars’, maar de drie initiatiefnemers die hun plan voor een zonneweide in Neer donderdagavond verder mochten uitwerken, staan nu al met 1-0 achter.

Foto:John Peters
DOOR MAIKEL SUILEN
Het grootste deel van de informatiesessie deze donderdagavond zwijgen de drie ondernemers die te horen hebben gekregen dat ze hun plan voor een zonnepark in de Kookepan, in het buitengebied van Neer, verder mogen gaan vormgeven. Bedaard luisteren ze naar de verbale salvo’s die buurtbewoners afvuren op wethouder Robert Martens.
De omwonenden zien het uitgestrekte landschap dat ze zo lief is langzaam veranderen in een ‘energie-industriegebied’, is het beklag. Er staan nu al zeven windmolens; drie staan er daarnaast op de planning en als het aan de gemeente ligt wordt er straks ook nog eens vijftig hectare aan zonnepanelen neergelegd.
Dupe
„We zijn het stopcontact van Leudal”, verwoordt Annita Verkennis het gevoel onder de circa twintig aanwezigen in gemeenschapshuis de Haammaeker. Ze voelen zich de dupe van de voortvarende aanpak van Leudal te voldoen aan de duurzaamheidsopgave van het Rijk: Leudal koerst op een totaal van 100 hectare zonneweide en 17 windmolens.
Uit het niets komt in mei het bericht dat de Kookepan is aangewezen voor de eerste zogeheten openstellingsronde, waarin initiatiefnemers plannen kunnen indienen voor een zonnepark. Pas als er kritiek klinkt vanuit de buurt gaat de gemeente in gesprek. Onduidelijkheid voedt de bezorgdheid. Zo doen op een gegeven moment verschillende plattegronden de ronde.
Scheve gezichten
En als diverse grondeigenaren worden benaderd om hun grond te verpachten – bedragen tot zo’n 7000 euro per hectare per jaar worden geboden – zorgt dat voor scheve gezichten in de omgeving, aldus buurtbewoner Marianne Niessen. Onrust die de gemeente zich mag aanrekenen, vinden de omwonenden.
Wethouder Martens geeft toe dat de communicatie beter had gemoeten, maar ook de gemeente is nog zoekende binnen deze nieuwe werkwijze, legt hij uit. In een poging de kritiek te smoren en de zorgen ietwat weg te nemen, kan hij donderdagavond niet vaak genoeg benadrukken dat draagvlak nodig is willen de plannen doorgaan. Buurtbewoners worden straks dan ook uitvoerig betrokken in de verdere uitwerking, beamen ook de drie initiatiefnemers.
Het trio kwam als beste bovendrijven uit een lijst van elf ingediende ideeën, beoordeeld op onder meer locatie en haalbaarheid.
Veel fiducie in deze verdere uitwerking hebben de omwonenden echter niet, met name vanwege de gang van zaken tot nu toe. Ze voelen zich de verliezers, en kijken met de nodige scepsis naar de door wethouder Martens tot winnaars bestempelde drie projecten. Aan de initiatiefnemers nu de ondankbare opgave om de grotendeels aan de gemeente toe te schrijven achterstand van 1-0 goed te maken.

Do 17 sept 2020
Leudal Leeft trapt af!
Op zondag 27 september vindt de officiële aftrap van Leudal Leeft plaats met een speciale coronaproof wandeltocht door Heythuysen. Al wandelend maken mensen kennis met Leudal Leeft en het team. “Samen met partners organiseren we een interactieve wandeling. Een gezellige dag voor jong en oud vol beweging en plezier. Natuurlijk is Ben Bizzie er ook bij!”, aldus beweegcoach Renée.
https://www.youtube.com/watch?v=ctFq_9N1Qlc&authuser=0
KLIK ook eens op de poster!!!!!
Eerder dit jaar maakte Leudal al kennis met het nieuwe beweegteam. “We zijn de afgelopen maanden al druk bezig geweest om jong en oud in beweging te brengen. Het moment is aangebroken voor onze officiële aftrap. Dat kon helaas niet eerder in verband met corona. Op zondag 27 september organiseren we Leudal Leeft trapt af samen met onze partners. We maken een interactieve wandeling door het centrum van Heythuysen. Onderweg hebben we een aantal stops waar je iets sportiefs of cultureels kunt beleven. Zoals de smoothiefiets, waarop je je eigen smoothie kunt mixen of de silent disco, waar jong en oud samen kunnen genieten van muziek en dans. Het wordt een fantastische dag die je niet wilt missen”, vertelt Renée.
Wandel mee!
Leudal Leeft trapt af start op zondag 27 september vanaf het gemeentehuis in Heythuysen. Wandelaars lopen in groepen van maximaal 25 personen. Vanaf 10.00 uur start elk half uur een nieuwe groep. Het evenement duurt tot 14.00 uur. De wandelroute is ongeveer 4 km en is ook geschikt voor mensen met een rollator, rolstoel of scootmobiel. In verband met de coronamaatregelingen is het belangrijk dat iedereen zich aanmeldt via www.leudalleeft.nl.  
Leudal on tour
Leudal Leeft trapt af is onderdeel van de campagne Leudal on Tour. Om heel Leudal in beweging te brengen, gaat Leudal Leeft on tour. De aftrap wordt gegeven tijdens de Nationale Sportweek. Tot het einde van dit jaar organiseert Leudal Leeft samen met veel lokale partners diverse sportieve en culturele activiteiten. Iedereen in Leudal, van jong tot oud, met of zonder beperking kan meedoen met sport, cultuur en muziek. Want Leudal is dé plek om fijn te wonen en leven. 

Ontdek meer over Leudal Leeft trap af en Leudal on Tour op 
www.leudalleeft.nl en volg alles via Facebook @leudalleeft

Vr 11 sept 2020
De zwerfvuilactie 'Leudal schoon aan de maas 2020' 
gaat definitief niet door.
Beste deelnemers van de zwerfvuilactie Leudal Schoon aan de Maas,
Voor de zwerfvuilactie 'Leudal Schoon aan de Maas 2020', volgen we de richtlijnen en adviezen van het RIVM. Op basis van de laatste ontwikkelingen, hebben we besloten de zwerfvuilactie 'Leudal Schoon aan de Maas 2020' af te lasten. We vragen alle enthousiaste deelnemers aan de actie om zich bij dit besluit neer te leggen. 
Wat nu?
Iedere dag van het jaar biedt een nieuwe gelegenheid om in actie te komen voor een 100% zwerfafvalvrije omgeving. We hopen dan ook van harte dat je je geweldige initiatief, zodra dat weer mogelijk is in 2021, dan ook weer organiseert. Zodra er groen licht komt om weer evenementen te organiseren, nemen we contact met je op. Hopelijk kan de schoonmaakactie in 2021 in het voorjaar gewoon van start gaan.
Materiaal inzamelen
Bij velen van jullie ligt nog materiaal thuis. Wij willen dit graag verzamelen en vragen jullie om deze materialen naar de loods van de gemeente te brengen. Het adres is loods: Jacobusstraat 21 in Hunsel. Neem hiervoor contact op met Harrie Gielen, h.Gielen@leudal.nl
, zodat hij een tijd kan afspreken waarop het materiaal kan worden teruggebracht.
Hartelijk dank voor jullie inzet en hopelijk 
een nieuwe actie in het voorjaar 2021!

08 sept 2020
Via De Limburger
Het Leudalse college van 
B en W komt met een stevig pakket maatregelen nu er 
4,6 miljoen bezuinigd moet worden. Verenigingen en dorpsraden krijgen minder geld, inwoners gaan straks meer betalen.
Het noodgedwongen aanhalen van de broekriem zal voelbaar worden voor alle inwoners, met een forse OZB-verhoging van 6,5 procent in drie jaar als meest directe ingreep in de portemonnee. Ook moet straks meer betaald worden voor huwelijken en het organiseren van evenementen, 
en vervalt een tegemoetkoming voor het betalen van de zorgverzekering voor mensen met een minimuminkomen.
Volgens wethouder Piet Verlinden (Financiën) zijn dergelijke maatregelen onontkoombaar nu het tekort aanzienlijk is en aanspreken van de reserves niet veel langer een optie is. „De situatie vraagt hier nu eenmaal om. 
Het wordt allemaal iets minder, op allerlei gebieden.”
Initiatief
Zo zal er straks minder geld gaan naar verenigingen en dorpsraden. Ook wordt het budget voor het actief betrekken van inwoners bij projecten en besluiten geschrapt, waar Leudal voorheen nog sterk inzette op meer inspraak van burgers.

En dus is het nu aan inwoners, dorpsraden en verenigingen om meer eigen initiatief te tonen op dit gebied, aldus wethouder Mart Janssen (Sociaal domein). „We hebben in het verleden in hen geïnvesteerd en hen gestimuleerd om mee te doen. Nu zeggen we: laat jullie kracht maar zien. (…) In deze tijden mogen we dat ook best verwachten. Hoe sterk is de Leudalse gemeenschap?”

Fietsbrug
Andere voorstellen waar de gemeenteraad zich over mag buigen: de bouw van de fietsbrug van Roermond naar Buggenum wordt met een jaar uitgesteld en er wordt geen geld uitgegeven voor de aanleg van rotondes bij bedrijventerrein Zevenellen in Haelen.

Het is slechts een greep uit een behoorlijke lijst met veelal kleinere bezuinigingen, waarmee Leudal hoopt een sluitende begroting te kunnen presenteren. Alleen het sociaal domein (1,9 miljoen) en de OZB (1,2 miljoen) springen eruit qua hoogte van bedragen.

Sociaal domein
Het sociaal domein, en met name de jeugdzorg, is al jaren een probleemdossier voor Leudal. Nu is het punt aangebroken om hard op de rem te trappen, stelt Verlinden. „We moeten heel scherp aan de wind gaan zeilen.” 
Er wordt voorgesteld om bijna twee miljoen extra te bezuinigen, bovenop de al eerder aangekondigde 1,2 miljoen.

Er zal bijvoorbeeld strenger gekeken worden naar de zorg die jongeren nodig hebben. „De zwaardere, duurdere jeugdzorg is straks echt de laatste optie”, aldus Janssen. Een cruciaal punt is volgens hem het afsluiten van nieuwe contracten met aanbieders in 2022, waarmee veel geld te halen valt.

Opties
Verlinden: „Het zou kunnen dat de raadsleden straks zeggen: ‘Ho ho, wacht eens even’. Maar wat gaan we dan wel doen? 
We hebben alle opties nu in kaart gebracht.”