Overig nieuws‎ > ‎

Gemeentenieuws


Di 01 dec 2020

Beste organisatoren van evenementen,


 

Het jaar 2020 is voor veel organisatoren anders verlopen als gedacht 


door de pandemie die ons land in de greep heeft. 


Jammer dat er afgelopen jaar weinig of bijna geen evenementen 


door konden gaan. Hoe lang het nog duurt voordat we groen licht krijgen, 


om vergunningen te verlenen voor evenementen, is voor ons 


ook nog niet duidelijk.

 

Wij willen, net zoals voorgaande jaren,  inventariseren welke evenementen 


er op de planning staan in Leudal voor komend jaar. 


Dit in verband met de inzet van hulpdiensten.Kunt u, voor 10 december 2020, een mail sturen naar APV@leudal.nl 


of u een evenement op de planning heeft staan voor 2021? 


Met datum/data, locatie, soort evenement en de contactpersoon.


We reserveren u evenement dan in onze evenementenkalender. 


(dit is een reservering, geen aanvraag). 


Aanmelding van het evenement is geen garantie dat het evenement 


op de voorgestelde datum doorgang kan vinden.


Of er evenementen plaats kunnen vinden is nog niet duidelijk.

 

Graag willen we u verzoeken, voordat u de aanvraag voor de


evenementenvergunning in gaat dienen,  contact op te nemen 


met een van de medewerkers van APV/bijzondere wetten 


of een  mail te sturen naar APV@leudal.nl  


We kunnen dan samen bekijken wat er nodig is, op dat moment, 


voor een aanvraag voor een evenement


.

De behandeling van een aanvraag neemt minimaal 8 weken in beslag.

 


Het is raadzaam om de website van de gemeente Leudal te raadplegen 


voor de recente informatie rondom evenementen


https://www.leudal.nl/evenementenvergunning-in-leudal?origin=/


evenementenvergunning-leudal


Zo 22 nov 2020
Nieuw inzamelingsysteem om scheiding 
van afval te stimuleren.
Vanaf 2022 gaan huishoudens in Leudal betalen per keer dat ze de afvalcontainer aan de straat zetten. Bovendien wordt het restafval nog maar één keer per vier weken opgehaald.
Het college van B&W hoopt zo de hoeveelheid restafval flink omlaag te brengen. Van jaarlijks 129 kilo per inwoner nu, naar 81 kilo in het jaar 2025. De invoering van het betalen per lediging moet ervoor zorgen dat inwoners afval beter gaan scheiden, zo meldt Dagblad De Limburger vandaag.
PDM
De hoogte van het te betalen bedrag wordt afhankelijk van de grootte van de container. Omdat RD Maasland nog maar eens in de vier weken het restafval komt ophalen, kunnen inwoners vóór de invoering van de nieuwe werkwijze gratis switchen van container. Het ophalen van GFT-afval blijft tweewekelijks gebeuren. De afvalzakken met plastic, metalen verpakkingen en drankpakken (PMD) worden straks ook eenmaal per twee weken aan huis opgehaald. Op dit moment moeten de mensen dit afval nog zelf naar een container brengen.
Kosten
Als inwoners dit wensen, kunnen ze ook een container voor oud papier krijgen. Het papier wordt maandelijks opgehaald door verenigingen. In dorpen waar dit nog niet het geval is, zoals Heibloem, Kelpen-Oler en Heythuysen, gaat de gemeente met verenigingen in gesprek om hierover afspraken te maken. Onder aan de streep gaan huishoudens de komende vijf jaar 1,60 euro per jaar meer betalen, denkt de gemeente. Na deze vijf jaar zijn huishoudens 1,80 euro goedkoper uit dan nu. Ook Maasgouw en Roerdalen maken gebruik van de diensten van RD Maasland. Het college van Roerdalen gaat de lijn van Leudal volgen, Maasgouw onderzoekt de mogelijkheden nog.
Tekst via: leudal.nieuws.nl

Do 19 nov 2020

Wo 18 nov 2020
Beste leden en sympathisanten van Samen Verder,

Al enige tijd heb ik te maken met gezondheidsklachten. 
Na mijn hartoperatie ben ik onvoldoende hersteld. Perspectief op volledig herstel is er onvoldoende. 
In overleg met o.a. mijn huisarts en cardioloog heb ik na lang wikken en wegen besloten mijn functie als wethouder met ingang van 1 januari 2021 neer te zullen leggen. 

Geen gemakkelijke stap na een carrière die in 1986 begon als gemeenteraadslid in de toen nog zelfstandige gemeente Horn. 20 jaar was ik raadslid, dik 20 jaar wethouder en 14 jaar locoburgemeester. Mooie, uitdagende en intensieve jaren. 

Ik heb getracht op te komen voor de belangen van de individuele burger, zonder het algemeen belang uit het oog te verliezen. 
Zeven keer mocht ik lijsttrekker zijn voor onze partij.

Ik heb me steeds gesteund geweten door een grote en trouwe achterban. Hiervoor ben ik veel dank verschuldigd. Samen Verder is een fijne partij met ruimte voor ieders inbreng. Ik heb er altijd fijne en gedreven collega’s ontmoet die door jarenlange ervaring veel deskundigheid hadden opgebouwd. De contacten waren altijd vriendschappelijk. Er is veel positiviteit.  Daardoor is er veel bereikt in de voorbije jaren. Ik kijk met trots en genoegen terug op mijn bestuurlijke loopbaan in Horn, Haelen en Leudal. Anderen moeten nu het stokje overnemen. 

Ik hoop dat onze partij haar positie in de samenleving kan blijven innemen. Waar het kan zal ik me blijven inzetten voor Samen Verder.

De fractie heeft besloten om Michel Graef voor te dragen als mijn opvolger. Een logische keuze. Michel is jong, deskundig en ambitieus. In de afgelopen zes jaar heeft hij aangetoond klaar te zijn voor het wethouderschap. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij het kan. 
Uiteraard ben ik bereid hem te adviseren en bij te staan. 

Hartelijk dank voor de jarenlange sympathie, trouw en steun.  
Ik wens u van harte alle goeds toe.

Arno Walraven
Horn, 17 november 2020 

Ma 16 nov 2020
Vier duurzame koplopers bundelen krachten 
Als het aan Van Asten Group, Agro America, Smurfit Kappa Roermond Papier en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) ligt, wordt er in de toekomst een Bio Transitie Centrale Zevenellen in de gemeente Leudal gerealiseerd. Op donderdag 12 november ondertekenden zij een intentieverklaring voor een onderzoek naar de gezamenlijke realisatie van deze water-, energie- en grondstoffenfabriek voor een energieneutrale en circulaire wereld.  “De samenwerking is een voorbeeld van onze Limburgse technologie en vakmanschap voor een duurzame voedselproductie over de hele wereld”, aldus de aanwezige gedeputeerde Burlet van Provincie Limburg.
De Bio Transitie Centrale (BTC) verwerkt organische reststromen tot waardevolle hernieuwbare grondstoffen zoals energie, water en mineralen. BTC is een van de eerste nieuwvestigers op World Biobased Centre Zevenellen (voormalig Nuon-terrein in Haelen).
Gemeenschappelijke, regionale opgave voor duurzame wereld 
De vier duurzame koplopers, Van Asten Group, Agro America, Smurfit Kappa en WBL, hebben elk grote ambities op het vlak van circulariteit. Jan Janssen, kwartiermaker World Biobased Centre Zevenellen, bracht de partijen bij elkaar: “Alle betrokkenen zijn zich zeer bewust van de gemeenschappelijke opgave om te komen tot een duurzame wereld. Daarmee vonden zij zich in de Bio Transitie Centrale. WBL en Van Asten Group zijn de toeleveranciers van de organische reststromen. Agro America heeft de technologie om beide stromen te ontwateren en energie te winnen en Smurfit Kappa kan die energie weer duurzaam inzetten. Het vrijkomende water kan binnen de bedrijven hergebruikt worden. De mineralen dienen als bodemverbeteraar en voeding voor de planten. Daarmee is de cirkel rond. Allemaal ontwikkelingen die naadloos passen in de ambitie van Zevenellen tot een duurzaam, circulair multifunctioneel bedrijvenpark in de duurzaamste gemeente van Limburg.”
Synergievoordelen en milieuwinst
BTC realiseert forse milieuwinst: 100.000 ton CO2 en aanzienlijke stikstofreductie. Circulariteit krijgt daadwerkelijk vorm, verbonden aan de regionale (voedsel)productie van de vier betrokken bedrijven. De BTC-processen vinden in volledig gesloten systemen plaats. Daarbij maakt BTC gebruik van technieken die zich in de praktijk bewezen hebben en daarmee ook meerwaarde hebben voor de omgeving. 
Ondertekening intentieovereenkomst
‘Foto World Biobased Centre Zevenellen’
De vier partijen ondertekenden donderdag 12 november een intentieovereenkomst. Gedeputeerde Burlet van de Provincie Limburg en wethouder Verlinden van de gemeente Leudal waren hierbij aanwezig. De betrokkenen gaan een verkenning uitvoeren of en onder welke voorwaarden een samenwerking haalbaar en mogelijk is voor het project Bio Transitie Centrale Zevenellen. Een unieke samenwerking tussen twee private bedrijven uit MKB (Van Asten Group en Agro America), Smurfit Kappa Roermond Papier als wereldspeler én WBL als publieke, Limburgse partij. Gedeputeerde Burlet: “Wederom een mooi en waardevol initiatief om bij te dragen aan circulariteit in onze provincie. De samenwerking is een voorbeeld van onze Limburgse technologie en vakmanschap voor een duurzame (voedsel)productie, kennis die ook nog eens toe te passen is over de hele wereld.”  
Steun provincie, onderwijs, Keyport 2020 en Brightland Campus
Naast de vier partijen investeren ook World Biobased Centre Zevenellen (WBCZ), Provincie Limburg en Keyport 2020 in de onderzoeks- en ontwikkelingskosten voor de samenwerking. Onderwijs is betrokken via de inzet van drie studenten middels een afstudeeropdracht van HAS Hogeschool. Daarmee levert ook de Brightland Campus Greenport Venlo vanuit de leerstoel Gezonde Bodem haar kennis. 
Naar verwachting is er begin 2021 zicht op de haalbaarheid van de samenwerking in BTC.
Ondertekening op bijzondere plek
De ondertekening gebeurde op een unieke plek, boven in de filmzaal van het voormalige Attero-gebouw op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen. De locatie biedt een prachtig uitzicht op het Zevenellen-terrein (zie foto) met aan de overkant van de Maas, de locaties van WBL en Smurfit Kappa zichtbaar. 

Ma 02 nov 2020


Zo 01 nov 2020
https://www.leudal.nl/bladafval/?fbclid=IwAR31EmLcmm1RiQPl45cnocNi5jDutfD4E88cK4NPxELPrFSfk19AQ1ddiLY
Klik hierboven voor meer info!
Hieronder kunt u zien waar de bladkorven in Neer "allemaal"staan!
 
Zo 25 okt 2020
De voorzitters van de twee veiligheidsregio’s in Limburg hebben, 
in samenspraak met de Gouverneur en na overleg met 
alle Limburgse burgemeesters, gezamenlijk besloten 
om de vergunning plichtige carnavalsevenementen 
niet op de traditionele wijze door te laten gaan. 
Dit besluit geldt daarmee ook voor de ‘Elfde van de Elfde’ en andere grote aan carnaval gerelateerde bijeenkomsten.
Het naleven van 1,5 meter is lastig wanneer mensen in grote groepen samenkomen,zeker wanneer er alcohol wordt gedronken en mensen meegenomen worden door de muziek.
We snappen dat dit een grote teleurstelling is voor velen. Carnaval is een mooie traditie en een gezellig feest van verbinding en verbroedering waar juist nu veel behoefte aan is. Wij zijn echter van mening dat op een verantwoorde en veilige wijze carnaval vieren, passend binnen de geldende kaders en maatregelen, op dit moment niet mogelijk is.
Het is een lastig, maar niet te voorkomen, besluit. 
We rekenen op jullie begrip en hopen dat we in 2022 weer 
volop kunnen genieten van dit mooie feest zoals we altijd gewend zijn. 

Za 24 okt 2020

Do 08 okt 2020
Viering St. Maartensfeest: ??
** Sint Maartensoptochten mogen in geen enkele vorm plaatsvinden. 
**Sint Maartensvuren mogen in huiselijke sfeer met een maximum van 3 bezoekers (exclusief kinderen onder 12 en het huishouden zelf) plaatsvinden.
**Sint Maartensvuren mogen in de publieke buitenlucht met een maximum van 40 personen ter plaatse plaatsvinden; dit inclusief kinderen onder 12 jaar. 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F33Cw3OH%3Ffbclid%3DIwAR08rs7dHl_sm9uNv_m1AlPdo6T3a8d_Z0kCBWO4gvupnP-iZKKvOBPo7OA&h=AT1AbArq29PlSTygIJsxTER7pabyEX0Z2Z7QDnslaXzIudy_gI9tQB-sKJIkUA4L4Kyc984om4FElYQ8gwcNe0rG-jm0166-g8vjeIJ_0KUnLXxz_VJFVKhtVEjZpY_yInYLfNXvo7LQmdmBoC8-pjpo&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0XjWjhWwFsYz5Mj2Zfb8z1cYRtARlTaLQT7T1f6O1r0kDCc5lIpT0U64SM1HGFUYUHzgIZZIAgc2yuVLIutJSINsXYr8jWNxd1wGGmq1DWbccLIzWmKG_GyQxGQMHnEW8YKnCHhMlXiiYYIejz0WAd-KeHU42hkrPOpUpo3TsBPij14yayONruL6mNCsuS2cs7HPQu3l8qASSf6AOkeSbq05k7M69UHpaJWBbgykV1LYMDe organisator is verantwoordelijk voor de naleving van de coronamaatregelen en het maximum aantal personen ter plaatse. 
Voor een Sint Maartensvuur is een stookontheffing nodig. 
Deze kan door op de foto hiernaast
te klikken aangevraagd worden, 


Wo 23 sept 2020
Kavels met strategische ligging aan haven
OML koopt Attero-terrein op Zevenellen 
Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V. (OML) heeft gronden en gebouwen van Attero op Bedrijvenpark Zevenellen in de gemeente Leudal gekocht. Met dit gebied breidt OML haar verkoopportefeuille op Zevenellen uit met bijna tien hectare. “Het zijn bijzondere kavels, met name vanwege de strategische ligging aan de haven én het soort bedrijven dat zich er kan vestigen,” aldus Hans Coppus, directeur OML. 
“Een gewilde plek voor ondernemers met duurzame ambities én een mooie, toekomstige, impuls voor de economische ontwikkeling in deze Midden-Limburgse regio. Naar verwachting kunnen bedrijven zich vanaf medio 2021 vestigen op dit deel van Bedrijvenpark Zevenellen.” 
Het terrein dat OML heeft verworven op Zevenellen in Haelen kent al een industriële geschiedenis sinds halverwege de jaren vijftig van de vorige eeuw. Toen werd de voormalige elektriciteitscentrale gebouwd. 
Lokaal bekend als de Maascentrale en de PLEM. Tot 2013 was het gebouw dat OML nu heeft overgenomen, het hoofdkantoor van Attero. Daar was ook de directie gevestigd. Tot op heden werken er nog zo’n twintig medewerkers. Het betreft voornamelijk stafpersoneel dat woonachtig is in Limburg en ook vaak werkzaam is op de andere locaties van Attero. Hans Hermkes, procesmanager Vastgoed & Nazorg bij Attero: “Attero had geen eigen plannen met haar perceelgedeelte ; met de verkoop van de kantoorgebouwen en de gronden aan OML, maken we als Attero de weg vrij voor duurzame initiatieven en gebouwen in dit gebied.” De nieuwe OML-locatie is bijna tien hectare groot. De ligging aan de haven maakt deze extra interessant voor bedrijven die zich hier kunnen vestigen: bedrijven tot en met de zogenaamde milieucategorie 4.2 en 5.1.
Plek voor circulaire economie 
Zevenellen is een ideale plek voor ondernemers bij wie circulaire economie hoog in het vaandel staat. Duurzaamheid is ook één van de speerpunten van de gemeente Leudal, de duurzaamste gemeente van Limburg. Circulaire economie is ook wat het provinciebestuur in Limburg wil. In aansluiting op Rijks- en Europees beleid. Over tien jaar moet het gebruik van grondstoffen en fossiele brandstoffen al zijn gehalveerd om de uitputting van de aarde aan te pakken. Het kringloopprincipe levert naast minder afval, ook forse energiebesparingen en CO2-reducties op. Hans Coppus: “Met deze locatie kunnen we voldoen aan de interesse van bedrijven met een circulaire ambitie.
Met ook nog eens strategische ligging aan de haven. Dat maakt deze plek uniek voor Limburg. Met dank aan de gezamenlijke aandeelhouders van OML, de gemeenten Leudal, Roermond, Maasgouw, Roerdalen en Echt -Susteren, die deze aankoop in het belang van Midden-Limburg mogelijk maken.” Voor meer informatie over de mogelijkheden, kunnen geïnteresseerden contact opnemen met OML.
Beschikbaar vanaf medio 2021
De komende tijd benut OML om het voormalig Attero-terrein bouwrijp te maken. Naar verwachting kunnen bedrijven zich hier vanaf medio 2021 vestigen. Met deze kavels komt de herontwikkeling van de haven in versnelling. OML beschikt al over kavels aan de haven op Bedrijvenpark Zevenellen. 
Over Zevenellen
Zevenellen, gevestigd in de gemeente Leudal, is een duurzaam, multifunctioneel bedrijvenpark. Voor ondernemers de plek om duurzame ambities te verwezenlijken.  Zevenellen is prima bereikbaar over de weg en over water (haven). De ontwikkeling van het bedrijvenpark is goed voor de economie, werkgelegenheid en tevens voor de leefbaarheid van de inwoners van Leudal. 

Za 19 sept 2020
ZONNEPARK KOOKEPAN
‘We zijn het stopcontact van Leudal’
Ze zijn bestempeld als ‘winnaars’, maar de drie initiatiefnemers die hun plan voor een zonneweide in Neer donderdagavond verder mochten uitwerken, staan nu al met 1-0 achter.

Foto:John Peters
DOOR MAIKEL SUILEN
Het grootste deel van de informatiesessie deze donderdagavond zwijgen de drie ondernemers die te horen hebben gekregen dat ze hun plan voor een zonnepark in de Kookepan, in het buitengebied van Neer, verder mogen gaan vormgeven. Bedaard luisteren ze naar de verbale salvo’s die buurtbewoners afvuren op wethouder Robert Martens.
De omwonenden zien het uitgestrekte landschap dat ze zo lief is langzaam veranderen in een ‘energie-industriegebied’, is het beklag. Er staan nu al zeven windmolens; drie staan er daarnaast op de planning en als het aan de gemeente ligt wordt er straks ook nog eens vijftig hectare aan zonnepanelen neergelegd.
Dupe
„We zijn het stopcontact van Leudal”, verwoordt Annita Verkennis het gevoel onder de circa twintig aanwezigen in gemeenschapshuis de Haammaeker. Ze voelen zich de dupe van de voortvarende aanpak van Leudal te voldoen aan de duurzaamheidsopgave van het Rijk: Leudal koerst op een totaal van 100 hectare zonneweide en 17 windmolens.
Uit het niets komt in mei het bericht dat de Kookepan is aangewezen voor de eerste zogeheten openstellingsronde, waarin initiatiefnemers plannen kunnen indienen voor een zonnepark. Pas als er kritiek klinkt vanuit de buurt gaat de gemeente in gesprek. Onduidelijkheid voedt de bezorgdheid. Zo doen op een gegeven moment verschillende plattegronden de ronde.
Scheve gezichten
En als diverse grondeigenaren worden benaderd om hun grond te verpachten – bedragen tot zo’n 7000 euro per hectare per jaar worden geboden – zorgt dat voor scheve gezichten in de omgeving, aldus buurtbewoner Marianne Niessen. Onrust die de gemeente zich mag aanrekenen, vinden de omwonenden.
Wethouder Martens geeft toe dat de communicatie beter had gemoeten, maar ook de gemeente is nog zoekende binnen deze nieuwe werkwijze, legt hij uit. In een poging de kritiek te smoren en de zorgen ietwat weg te nemen, kan hij donderdagavond niet vaak genoeg benadrukken dat draagvlak nodig is willen de plannen doorgaan. Buurtbewoners worden straks dan ook uitvoerig betrokken in de verdere uitwerking, beamen ook de drie initiatiefnemers.
Het trio kwam als beste bovendrijven uit een lijst van elf ingediende ideeën, beoordeeld op onder meer locatie en haalbaarheid.
Veel fiducie in deze verdere uitwerking hebben de omwonenden echter niet, met name vanwege de gang van zaken tot nu toe. Ze voelen zich de verliezers, en kijken met de nodige scepsis naar de door wethouder Martens tot winnaars bestempelde drie projecten. Aan de initiatiefnemers nu de ondankbare opgave om de grotendeels aan de gemeente toe te schrijven achterstand van 1-0 goed te maken.

Do 17 sept 2020
Leudal Leeft trapt af!
Op zondag 27 september vindt de officiële aftrap van Leudal Leeft plaats met een speciale coronaproof wandeltocht door Heythuysen. Al wandelend maken mensen kennis met Leudal Leeft en het team. “Samen met partners organiseren we een interactieve wandeling. Een gezellige dag voor jong en oud vol beweging en plezier. Natuurlijk is Ben Bizzie er ook bij!”, aldus beweegcoach Renée.
https://www.youtube.com/watch?v=ctFq_9N1Qlc&authuser=0
KLIK ook eens op de poster!!!!!
Eerder dit jaar maakte Leudal al kennis met het nieuwe beweegteam. “We zijn de afgelopen maanden al druk bezig geweest om jong en oud in beweging te brengen. Het moment is aangebroken voor onze officiële aftrap. Dat kon helaas niet eerder in verband met corona. Op zondag 27 september organiseren we Leudal Leeft trapt af samen met onze partners. We maken een interactieve wandeling door het centrum van Heythuysen. Onderweg hebben we een aantal stops waar je iets sportiefs of cultureels kunt beleven. Zoals de smoothiefiets, waarop je je eigen smoothie kunt mixen of de silent disco, waar jong en oud samen kunnen genieten van muziek en dans. Het wordt een fantastische dag die je niet wilt missen”, vertelt Renée.
Wandel mee!
Leudal Leeft trapt af start op zondag 27 september vanaf het gemeentehuis in Heythuysen. Wandelaars lopen in groepen van maximaal 25 personen. Vanaf 10.00 uur start elk half uur een nieuwe groep. Het evenement duurt tot 14.00 uur. De wandelroute is ongeveer 4 km en is ook geschikt voor mensen met een rollator, rolstoel of scootmobiel. In verband met de coronamaatregelingen is het belangrijk dat iedereen zich aanmeldt via www.leudalleeft.nl.  
Leudal on tour
Leudal Leeft trapt af is onderdeel van de campagne Leudal on Tour. Om heel Leudal in beweging te brengen, gaat Leudal Leeft on tour. De aftrap wordt gegeven tijdens de Nationale Sportweek. Tot het einde van dit jaar organiseert Leudal Leeft samen met veel lokale partners diverse sportieve en culturele activiteiten. Iedereen in Leudal, van jong tot oud, met of zonder beperking kan meedoen met sport, cultuur en muziek. Want Leudal is dé plek om fijn te wonen en leven. 

Ontdek meer over Leudal Leeft trap af en Leudal on Tour op 
www.leudalleeft.nl en volg alles via Facebook @leudalleeft

Vr 11 sept 2020
De zwerfvuilactie 'Leudal schoon aan de maas 2020' 
gaat definitief niet door.
Beste deelnemers van de zwerfvuilactie Leudal Schoon aan de Maas,
Voor de zwerfvuilactie 'Leudal Schoon aan de Maas 2020', volgen we de richtlijnen en adviezen van het RIVM. Op basis van de laatste ontwikkelingen, hebben we besloten de zwerfvuilactie 'Leudal Schoon aan de Maas 2020' af te lasten. We vragen alle enthousiaste deelnemers aan de actie om zich bij dit besluit neer te leggen. 
Wat nu?
Iedere dag van het jaar biedt een nieuwe gelegenheid om in actie te komen voor een 100% zwerfafvalvrije omgeving. We hopen dan ook van harte dat je je geweldige initiatief, zodra dat weer mogelijk is in 2021, dan ook weer organiseert. Zodra er groen licht komt om weer evenementen te organiseren, nemen we contact met je op. Hopelijk kan de schoonmaakactie in 2021 in het voorjaar gewoon van start gaan.
Materiaal inzamelen
Bij velen van jullie ligt nog materiaal thuis. Wij willen dit graag verzamelen en vragen jullie om deze materialen naar de loods van de gemeente te brengen. Het adres is loods: Jacobusstraat 21 in Hunsel. Neem hiervoor contact op met Harrie Gielen, h.Gielen@leudal.nl
, zodat hij een tijd kan afspreken waarop het materiaal kan worden teruggebracht.
Hartelijk dank voor jullie inzet en hopelijk 
een nieuwe actie in het voorjaar 2021!

08 sept 2020
Via De Limburger
Het Leudalse college van 
B en W komt met een stevig pakket maatregelen nu er 
4,6 miljoen bezuinigd moet worden. Verenigingen en dorpsraden krijgen minder geld, inwoners gaan straks meer betalen.
Het noodgedwongen aanhalen van de broekriem zal voelbaar worden voor alle inwoners, met een forse OZB-verhoging van 6,5 procent in drie jaar als meest directe ingreep in de portemonnee. Ook moet straks meer betaald worden voor huwelijken en het organiseren van evenementen, 
en vervalt een tegemoetkoming voor het betalen van de zorgverzekering voor mensen met een minimuminkomen.
Volgens wethouder Piet Verlinden (Financiën) zijn dergelijke maatregelen onontkoombaar nu het tekort aanzienlijk is en aanspreken van de reserves niet veel langer een optie is. „De situatie vraagt hier nu eenmaal om. 
Het wordt allemaal iets minder, op allerlei gebieden.”
Initiatief
Zo zal er straks minder geld gaan naar verenigingen en dorpsraden. Ook wordt het budget voor het actief betrekken van inwoners bij projecten en besluiten geschrapt, waar Leudal voorheen nog sterk inzette op meer inspraak van burgers.

En dus is het nu aan inwoners, dorpsraden en verenigingen om meer eigen initiatief te tonen op dit gebied, aldus wethouder Mart Janssen (Sociaal domein). „We hebben in het verleden in hen geïnvesteerd en hen gestimuleerd om mee te doen. Nu zeggen we: laat jullie kracht maar zien. (…) In deze tijden mogen we dat ook best verwachten. Hoe sterk is de Leudalse gemeenschap?”

Fietsbrug
Andere voorstellen waar de gemeenteraad zich over mag buigen: de bouw van de fietsbrug van Roermond naar Buggenum wordt met een jaar uitgesteld en er wordt geen geld uitgegeven voor de aanleg van rotondes bij bedrijventerrein Zevenellen in Haelen.

Het is slechts een greep uit een behoorlijke lijst met veelal kleinere bezuinigingen, waarmee Leudal hoopt een sluitende begroting te kunnen presenteren. Alleen het sociaal domein (1,9 miljoen) en de OZB (1,2 miljoen) springen eruit qua hoogte van bedragen.

Sociaal domein
Het sociaal domein, en met name de jeugdzorg, is al jaren een probleemdossier voor Leudal. Nu is het punt aangebroken om hard op de rem te trappen, stelt Verlinden. „We moeten heel scherp aan de wind gaan zeilen.” 
Er wordt voorgesteld om bijna twee miljoen extra te bezuinigen, bovenop de al eerder aangekondigde 1,2 miljoen.

Er zal bijvoorbeeld strenger gekeken worden naar de zorg die jongeren nodig hebben. „De zwaardere, duurdere jeugdzorg is straks echt de laatste optie”, aldus Janssen. Een cruciaal punt is volgens hem het afsluiten van nieuwe contracten met aanbieders in 2022, waarmee veel geld te halen valt.

Opties
Verlinden: „Het zou kunnen dat de raadsleden straks zeggen: ‘Ho ho, wacht eens even’. Maar wat gaan we dan wel doen? 
We hebben alle opties nu in kaart gebracht.”