Overig nieuws‎ > ‎

Gemeentenieuws

 
Do 11 okt 2018
 Geen vergunning voor Zonneweide Heythuysen 

https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/overig-nieuws/gemeente
Het College van B&W heeft besloten geen vergunning te verlenen voor Arbor om een zonneweide aan te leggen rondom het voormalig K.I. Station Aan het Broek te Heythuysen. 

Foto: John Hölsgens
Veertig hectare grond van het voormalig K.I. Station zou voorzien worden van op de grond liggende zonnepanelen, die uiteindelijk 15.000 huishoudens van stroom moesten voorzien. 

Het College van B&W heeft een extra juridische toets laten uitvoeren naar de vergunningverlening voor de zonneweide. Naar aanleiding van de uitkomst van deze juridische toets heeft het College van B&W besloten om geen vergunning aan Arbor te verlenen om een zonneweide aan te leggen.
Terrein K.I. Station
Op het voormalig K.I. terrein is tien jaar geleden het plan ontwikkeld voor de aanleg van een golfbaan, inclusief hotel. De grond heeft toen de bestemming recreatie gekregen. Dit is om verschillende redenen niet van de grond gekomen. In het voorjaar van 2018 meldde de eigenaar van de grond zich bij de gemeente met het verzoek de grond te gebruiken voor een zonneweide. Het zou hierbij gaan om circa 40 hectare waar zonnepanelen op geplaatst kunnen worden. In totaal zijn dit ongeveer 80 voetbalvelden. 
We zeggen ja tegen duurzame initiatieven
Wethouder Piet Verlinden: “Tegen het plan om tien jaar geleden een golfterrein te ontwikkelen is door omwonenden bezwaar gemaakt. De huidige plannen om een zonneweide aan te leggen roept eveneens weerstand op. Ik begrijp dit heel goed, maar we staan echt voor enorme uitdagingen en de tijd is nu rijp om ons daar bewust van te worden. Denk hierbij aan onze economie, de krimp en het klimaatbeleid dat op ons afkomt. Allemaal uitdagingen, die vragen om keuzes waarbij we met elkaars belangen rekening moeten houden, maar ook de noodzaak niet uit het oog mogen verliezen. Dat er nu geen vergunning wordt verleend, wil niet zeggen dat er nooit meer een duurzaam initiatief komt om op het K.I. terrein. Of op een andere plek in de gemeente. Er komt een moment dat een toekomst zonder duurzame oplossingen ondenkbaar is.” 

Do 04 okt 2018

Verruimd Bibob-beleid

In Nederland hebben we steeds meer te maken met ondermijnende criminaliteit. Kenmerkend voor ondermijning is de verwevenheid tussen de boven- en onderwereld. Criminelen maken gebruik van bijvoorbeeld vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten om criminele activiteiten uit te voeren. Een voorbeeld hiervan is het witwassen van crimineel verkregen geld. Dit tast de integriteit van de samenleving aan. Leudal wil deze praktijken niet faciliteren. Daarom is het Bibob-beleid verruimd.

 

De Wet Bibob

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) geeft de overheid een instrument in handen om te voorkomen dat vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten op een verkeerde manier gebruikt worden. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de gemeente de aanvraag weigeren of de vergunning intrekken. Zo voorkomt de overheid dat zij meewerkt aan criminele activiteiten.

Om het risico te bepalen, voert de gemeente een eigen onderzoek uit. Ook kan de gemeente een advies aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob. In de Bibob-beleidsregel heeft de gemeente vastgelegd voor welke branches in welke gevallen de Wet Bibob wordt toegepast. De mogelijkheden hierin zijn verruimd ten opzichte van het geldende Bibob-beleid.

 

https://sites.google.com/site/nieuwsuitneer/overig-nieuws/gemeente

Toepassingsbereik

Het bibob-beleid is van toepassing op horeca- en horecaexploitatievergunningen, speelautomatenvergunningen en vergunningen speelautomatenhallen, vergunningen voor seksinrichtingen en escortvergunningen, exploitatievergunningen voor coffeeshops en smart-, head-en/of growshops. Daarnaast kan het zijn dat een BIBOB-toets plaatsvindt bij bijvoorbeeld een omgevingsvergunning bouwactiviteit, omgevingsvergunning inrichtingen Wet Milieubeheer, vastgoedtransacties of subsidie. Wilt u op de hoogte zijn van alle categorieën waarop de Bibobbeleidslijn van toepassing is in Leudal dan wordt verwezen naar de complete beleidsregel. 

De Bibob-beleidslijn 2018 Leudal is te vinden op www.overheid.nl.