Overig nieuws‎ > ‎

Parochienieuws


http://www.parochies-heibloem-neer-roggel.nl/neer2/
Klik op bovenstaande foto voor de website van de St Martinus Parochie !
23 dec 2017
Waar zijn de H. Missen met  Kerstmis?
Op Kerstavond - zondag 24 dec. 
- is om 18.00 uur de Gezinsmis in de Haammaeker 
en om 23.00 uur de Nachtmis in het Parochiehuis.
Op 1e Kerstdag - maandag 25 dec. 
- is er géén H. Mis in Neer.
Op 2e Kerstdag - dinsdag 26 dec. 
- is om 9.30 uur de H. Mis, die opgeluisterd wordt door Maas en Neergalm, 
in de kerk van Roggel.

Om u een idee te geven van de vorderingen van de Restauratie van onze kerk kunt u
op 1e en 2e Kerstdag van 14.00 tot 16.00 uur 
de "LEGE" kerk komen bekijken. 
In het Parochiehuis kunt u dan nog napraten onder het genot van een kop koffie of thee.

11 nov 2017

10 nov 2017


RESTAURATIE  PAROCHIEKERK  NEER

(foto via een (aod Naerse) trouwe bezoekster) 

Beste parochianen,
Inmiddels is er via diverse media informatie verschenen over de restauratie van onze Sint Martinuskerk in Neer, waarover al enkele jaren gesproken wordt en die nu op korte termijn zal beginnen.
Op vrijdag 10 november om 20.00 uur vindt er in het Parochiehuis een Informatieavond plaats, waarbij toelichting gegeven wordt over deze hoogst noodzakelijke restauratie.
Hierbij zal o.a. ingegaan worden op:

      · Welke werkzaamheden deze restauratie omvat.

· Welke aannemer en onderaannemers de klus gaan klaren.

· Het tijdsplan en wat de consequenties zijn voor de parochie.

· De fasering van de restauratie.

· Welke werkzaamheden in eigen beheer gedaan kunnen worden.

· Subsidieverstrekking en voorwaarden.

· Wat zijn de financiële consequenties voor de eigen parochie.  

Wij hopen op deze avond iedereen die onze parochie een warm hart toedraagt te mogen begroeten. 
Laten we er voor zorgen dat we tot in de verre toekomst trots mogen zijn op “onze Sint Martinuskerk”


05 okt 2017
PAROCHIE - MEDEDELINGEN
     · In de oktobermaand zal op zondagmiddag weer de Rozenkrans gebeden worden in de Mariakapel aan de Leudalweg. Aanvang 15.00 uur.

· De kinderen, die dit schooljaar de E.H.C. willen doen, moeten zich vóór 14 okt. aanmelden via het parochiekantoor. Ook kinderen, die speciaalonderwijs volgen, kunnen daar opgeven worden voor de E.H.C.

· Dit jaar zal in Neer Allerheiligen / Allerzielen gevierd worden op zondag 29 oktober. 's Morgens is om 9.30 uur een H. Mis en 's middags is om 15.00 uur Lof in de kerk en aansluitend gaan we naar het kerkhof, waar de graven gezegend worden.

· Op zaterdag 11 november vieren we – tijdens een extra H. Mis om 19.00 uur – in de kerk samen met de Bussen Schutten het feest van St. Martinus, patroonheilige van die schutterij en ook van onze kerk.

· De Gezinsmis voor Kerstmis - op zondag 24 dec. - zal in Neer om 18.00 uur opgedragen worden. (Let op: tijd is gewijzigd)

· Het Vormsel voor de leerlingen van groep 8 zal dit jaar niet in novembertoegediend worden, maar pas in juni (dus einde schooljaar).

25 mei 2017
Op donderdag 1 juni zal kapelaan P. Lipsch verhuizen naar Neer. Hij zal – samen met pastoor C. Dieteren – niet alleen gaan werken in de parochies Heibloem, Neer en Roggel, maar ook in de parochies Buggenum, Haelen, Horn en Nunhem.
Kapelaan Lipsch zal het eerste aanspreekpunt zijn voor Heibloem, Neer en Roggel. Pastoor Dieteren blijft het eerste aanspreekpunt voor Buggenum, Haelen, Horn en Nunhem.
Kapelaan Lipsch stelt zich zelf voor.

Mijn naam is Patrick Lipsch en ik ben 41 jaar geleden geboren in Heerlen en daar ook verder opgegroeid. Na de basisschool ben ik naar de middelbare school gegaan en heb daar de HAVO en het VWO gedaan. 
Hoewel ik al vanaf mijn Communie misdienaar was, was het idee om priester te worden op dat moment voor mij geen keuze die ik serieus nam. Na het VWO ben ik in Maastricht een HBO-opleiding gaan doen die mensen opleidt tot ‘informatie-manager’: dan moet u denken aan het beheren en inrichten van allerlei processen in bedrijven. Hierbij speelt het gebruik van internet en ook allerlei computersystemen een grote rol en aangezien mijn interesse daar naar uitgaat, heb ik ervoor gekozen om die opleiding te gaan doen. Tijdens deze opleiding heb ik stage gelopen in het Ziekenhuis in Heerlen en na mijn opleiding ben ik daar (in 1999) aan het werk gegaan. Daar heb ik me bezig gehouden met de kwaliteitszorg voor een aantal afdelingen in het ziekenhuis.
In 2000 waren er Wereldjongerendagen in Rome, daar ben ik met een groep jongeren naar toe gegaan: voor mij was het een heel bijzondere ervaring om daar samen met zoveel jongeren samen ons geloof te vieren en de paus te ontmoeten. Toen kwam ook voor het eerst het idee bij mij op dat het misschien wel wat voor mij zou zijn om priester te worden, dat God dat van mij vroeg in mijn leven. Maar toen ik weer terugkwam in Nederland ben ik weer verder gegaan met mijn werk en heb ik dat idee weer naast me neergelegd. Maar toch…..dat idee heeft me van toen af aan eigenlijk nooit meer losgelaten.
Steeds vaker ging ik in mijn leven twijfelen wat ik moest doen: mijn werk in het ziekenhuis blijven doen (wat ik leuk vond en met veel plezier deed) of toch ‘ja’ zeggen tegen God. Hierover sprak ik ook veel met een bevriende kapelaan, want het is toch een stap die je niet zomaar 1-2-3 zet in je leven… Toen ik er een jaar lang echt diep over nagedacht had en ook veel over gebeden, heb ik besloten om diep adem te halen en de stap te zetten om mijn baan in het ziekenhuis op te zeggen en te beginnen aan de opleiding op Rolduc. Met stiekem in mijn achterhoofd het idee: als het me niet bevalt, stop ik gewoon weer en ga ik weer terug aan het werk.
Maar… zodra ik dat besluit genomen had, voelde ik toch iets van vrede en geluk dat ik deze stap heb durven zetten. Dat is natuurlijk een goed teken en daarom begon ik ook vol goede moed aan de opleiding. Dat gevoel werd steeds sterker tijdens het eerste jaar van de opleiding, steeds meer kreeg ik de overtuiging: ja, dit is de plek waar God mij hebben wil en het werk als priester zal mij helemaal gelukkig maken.
Zo heb ik de priesteropleiding mogen afronden en ben ik vanaf september 2009 gedurende 2 jaar als kapelaan in zes parochies in Stein en omgeving gaan werken. Daarna heb ik bijna 6 jaar mogen werken in een vijftal parochies van het parochiecluster Maastricht Zuid-Oost. En vanaf 1 juni ben ik als kapelaan benoemd in de parochies van Heibloem, Neer en Roggel, maar ook in de parochies Buggenum, Haelen, Horn en Nunhem waar ik samen met Pastoor Dieteren werkzaam zal zijn. Ik hoop op een mooie en vruchtbare tijd als priester hier in uw midden waarin ik veel mensen mag ontmoeten en hen mag vertellen over de liefde van God en hen ook de weg mag wijzen naar diezelfde God.
Kapelaan P. Lipsch

21 maart 2017

OPVOLGING PASTOOR SCHWILLENS

Inmiddels is er meer duidelijkheid over de opvolging van Pastoor Schwillens.
Per 15 maart jl. is Pastoor Constantijn Dieteren van Buggenum, Haelen, Horn en Nunhem door het bisdom benoemd tot Administrator van de parochies Heibloem, Neer en Roggel.
Per 1 juni krijgt hij assistentie in de persoon van Kapelaan Patrick Lipsch. Tot die datum zullen wij zelf voor Heibloem, Neer en Roggel vervangers moeten regelen.
Kapelaan Lipsch heeft aangeboden om ook vóór 1 juni bij tijd en wijle – met name voor de communicanten – vanuit Maastricht naar Neer te willen komen. Hij zal de Kennismakingsmis doen op zaterdag 25 maart (dus komende zaterdag). Ook H. Mis met de Eerste H. Communie op Hemelvaartdag (donderdag 25 mei) neemt hij voor zijn rekening.