Bezoekers schrijven februari 2015

28 febr 2015

Noteer onderstaande data alvast in je agenda!

 

4 april (paas) Zaterdag: 

Lucky chain

rock –soul-beat muziek van de jaren 60 tot heden ,met een geweldige zangeres en 3 topmuzikanten.

Zaterdag 20 juni : 

Doghouse sam and his magnatones

voor wie ze vorig jaar gemist heeft,

of ze zeker nog eens wil bewonderen

het was de heren van Doghouse zo goed bevallen

(leukste optreden van 2014 met dank aan het Naerse publiek)

dat ze zelf gevraagd hebben om nog eens op te treden 

Biej Mieke.

BE THERE !!!!!!!!

27 febr 2015

De workshop "Paarden en Pony's beter begrijpen 1" 

is er nu ook voor volwassenen! 

Na een aantal succesvolle middagen met kinderen (en ouders), wordt deze nu ook aangeboden voor de doelgroep 16+. Ook voor veel volwassenen is het fijn om (nog) meer te weten en te begrijpen, als het gaat om het gedrag van onze paarden. 

De avond staat gepland op woensdag 18 maart om 19:00u.

Tevens is het mogelijk met een eigen groep een aparte afspraak te maken, om deze workshop voor kinderen en/of volwassenen te volgen.

26 febr 2015

24 febr 2015

De bevrijding van Neer en omgeving

Hugo Levels zal op woensdag 25 februari een lezing verzorgen over 70 jaar bevrijding in Neer en omgeving in de periode van september 1944 tot en met maart 1945.

 

 

 

 De lezing vindt plaats in gemeenschapshuis

"In d’n Haammaeker", Hoogstraat Neer.

Aanvang 20.00 uur. Entree gratis.

De militaire gebeurtenissen in bovenstaande periode komen, toegelicht met  documenten, foto's en kaarten, aan de orde en er wordt dieper ingegaan op de vraag waarom de bevrijding in onze omgeving zo lang heeft geduurd.

Verder zal de tegenaanval bij Meijel en de bevrijding van Neer en omgeving worden belicht.

Ook de rol van de organisatie Civil Affairs, verantwoordelijk voor de evacuatie, de voedsel en brandstofvoorziening in de fronttijd zal nader worden toegelicht. Hugo zal tot in details aangeven wat dit voor Neer betekende.

Tevens wordt er aandacht besteed aan de patrouilles in de winter 1944/45 langs de Maas en speciaal rond Neer.

En natuurlijk aandacht voor de mijnenvelden en het opruimen daarvan.

 

 

Kijk in het Dorp op de zwaar beschadigde huizen 

met op de achtergrond de ‘getroffen’ St. Martinuskerk

 

Kijk vanaf de Neerbeekkant op huizen in het Dorp 

met rechts weer de St. Martinuskerk

 

22 febr 2015

Hier de nieuwe flyer voor de komende workshops in Atelier in 't Venne.

Na de Pasen komt er ook nog een workshop met een krans van parelmoer (schelpen) in diverse maten en ook de ornamenten blijven dan nog even op het programma staan.

Ik hoop in elk geval dat het je aanspreekt en inspireert om weer createf aan de slag te gaan. Mocht je nog andere wensen of vragen hebben, dan sta ik daar zeker voor open en hoor ik die graag.

 

Groetjes, Germi Janssen

Atelier in 't Venne

Venne 2, 6086RJ, Neer

tel: 0651137409

mail: gmjjanssen@henet.nl

21 febr 2015

Zit je (als Naerse) in het (verre) buitenland, ben ik zelf aan het klunzen aan een geldautomaat, neem je via e-mail contact op met je eigen bank, 

Kijk, dat is mijn bank; 

 

RegioBank in Neer: AFAC B.V.

Regel uw geldzaken bij AFAC B.V. in Neer. U kunt bij ons terecht voor 

betalen, sparen, hypotheken, alles.

WWW.REGIOBANKADVISEURS.NL

20 febr 2015

Dan heb je dus contact met een echt mens die je ook nog kent en die gaan dan direct aan de slag om je probleem op te lossen, dat noem ik; mijn bank. 

 

Elke Sijben heeft een groot aantal foto's gemaakt van de 3 activiteiten welke de Jeugdkwiebusse dit jaar hebben georganiseert.

Klik hier onder en wij linken U door !!

                                                                       

Tirolerbal-Vriedig      Hummelkesbal-Zaoterdig           Vastelaovesbal-Maondig

Danktj Uch allemaol veur de metwirking !!!

18 febr 2015

16 febr 2015

Wae zeen weer aope,

vanaaf Woonsdig!

Vastelaoves Maondig en Dinsdig zeen wae toe !!

Asgoonsdig staon wae weer veur Uch klaor !!

        Gesloten van 14 februari t/m 18 februari

19 februari weer geopend van 10:00 tot 21:00 uur

16 februari t/m 23 februari gesloten 24 februari geopend van 08:30 – 12:00 

        en van 13:00 – 18:00 uur

Zaterdag gesloten Zondag van 11:00 tot 20:00 uur geopend

Maandag van 09:00 tot 16:00 uur geopend

Dinsdag vanaf 23:11 uur geopend

Wae winse uch allemaol eine sjaone vastelaovendj.Wae zeen vastelaovendj maondig, deesdig 

en asgoonsdig geslaote.

12 febr 2015

10 febr 2015

Hypotheek Inloopavond: een afspraak zonder afspraak.

Bij het kopen van een (eerste) huis komt vaak heel wat kijken. Wat worden uw (nieuwe) maandlasten, wat is de maximale hoogte van uw hypotheek en welke hypotheekvorm is voor u het beste? Allemaal vragen waar we u graag mee helpen. Want we vinden het belangrijk om te kijken wat voor u betaalbaar is, nu en in de toekomst. 

Daarom hebben wij wekelijks op de dinsdagavond een Hypotheek Inloopavond. Onze financieel adviseurs openen hiervoor tussen 18:00 uur en 20:00 uur onze deuren van het Adviescentrum in Heythuysen en ons kantoor aan de Markt in Panningen. Een afspraak maken is niet nodig. Meer informatie vindt u op  www.rabobank.nl/pml

09 febr 2015

08 febr 2015

07 febr 2015

06 febr 2015

Rekenkamer Leudal blijft voortbestaan

                         

In de raadsvergadering van 4 november 2014 stemde de gemeenteraad van Leudal, bij meerderheid, in met een amendement van Samen Verder en het CDA, om met ingang van 2016 de (onafhankelijke) rekenkamer om te vormen in een rekenkamerfunctie (waarin ook raadsleden zitting mogen hebben). De gedachte daarbij was dat zo jaarlijks € 58.000 kon worden bezuinigd.

Het presidium van Leudal heeft in zijn vergadering van 3 februari 2015 geconcludeerd dat dat raadsbesluit niet uitvoerbaar is.  De gemeenteraad heeft namelijk bij zijn besluit van 17 december 2013 de rekenkamerleden voor de (wettelijke) duur van zes jaar herbenoemd. Daaraan valt juridisch niet te tornen. Het presidium verwacht dat de gemeenteraad dezelfde conclusie zal trekken.

Nu die beoogde bezuiniging geen doorgang kan vinden zal de gemeenteraad uiterlijk in de raadsvergadering van 10 november 2015, bij de vaststelling van de Begroting 2016, een alternatieve dekking moeten vinden. Een eerste bespreking van een oplossing wordt verwacht in de raadsvergadering van 30 juni a.s., als gesproken wordt over de Kadernota 2015.

05 febr 2015

 Het presidium van Leudal

04 febr 2015

03 febr 2015

02 febr 2015

Zaterdag 7 maart eerste ontmoeting tussen 

ondernemers en politiek nieuwe stijl (TOP Leudal 2.0)

Heythuysen – Ook in 2015 zullen onder de naam Trefpunt Ondernemend & Politiek (TOP) Leudal ondernemers en politici elkaar treffen. Behalve een rondleiding door een bedrijf is er enerzijds gelegenheid voor een discussie over een actueel thema en anderzijds volop gelegenheid om te netwerken.

Noteer zaterdag 7 maart alvast in uw agenda!

En heeft u een onderwerp dat u graag besproken ziet of wilt u 7 maart politici en ondernemers in uw bedrijf ontvangen? Maak dit dan kenbaar bij Bas Schinck (b.schinck@leudal.nl of (0475) 85 97 10).

 

TOP Leudal 2.0

Voortaan vinden er 2 bijeenkomsten per jaar plaats: 1x in het voorjaar en 1x in het najaar.

Zie verderop voor de data van de bijeenkomsten TOP Leudal 2015.

Om raadsleden beter in de gelegenheid te stellen de bijeenkomsten bij te wonen vindt de eerste bijeenkomst bij wijze van proef op een zaterdag plaats.

Er wordt meer bekendheid gegeven aan het  bestaan van de LinkedIn-groep TOP Leudal.

Individuele ondernemers, ondernemersverenigingen en de politiek in Leudal worden benaderd om een actieve bijdrage te leveren aan de bijeenkomst in de vorm van het aandragen van een thema c,q. onderwerp en/of het beschikbaar stellen van een bedrijfslocatie.

De bijeenkomsten worden dynamischer door het toevoegen van nieuwe elementen. Zo komt er meer ruimte voor discussie en debat tussen ondernemers en politici over actuele onderwerpen. Denk aan een soort van politiek-ondernemerscafé. Ook zal er de mogelijkheid geboden worden voor presentaties over inspirerende thema’s en komt er gelegenheid voor kleine bedrijven en zelfstandigen die geen eigen bedrijfslocatie hebben om hun verhaal te vertellen. Uiteraard blijft een bezoek aan een bijzonder bedrijf in Leudal het hoogtepunt van de bijeenkomsten. De bijeenkomsten eindigen met de vertrouwde netwerkborrel.

Data bijeenkomsten TOP Leudal 2015

Voorjaarsbijeenkomst:                     zaterdagmorgen 7 maart

Najaarsbijeenkomst:                        vrijdagmiddag 4 september

LinkedIn groep TOP Leudal

Word ook lid van de LinkedIn groep TOP Leudal via http://www.linkedin.com/groups?gid=4475034&trk=myg_ugrp_ovr

TOP Leudal

Onder de naam Trefpunt Ondernemend & Politiek (TOP) Leudal treffen ondernemers en politici elkaar telkens op locatie bij een bedrijf in Leudal. Hierbij wordt een rondleiding door het betreffende bedrijf gekoppeld aan een discussie over een actueel thema. Aansluitend is er voor de aanwezigen volop gelegenheid om onder het genot van een drankje te netwerken.

01 febr 2015

Infoavond, zeer druk bezocht

Op donderdag 29 januari j.l zijn in gemeenschapshuis D’n Haammaeker in Neer alle geïnteresseerden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, waarin uitleg werd gegeven over het vervolg van het initiatief van meerdere verenigingen/stichtingen, genaamd Park Leudal Oost. Er werd door alle partijen een intentieverklaring getekend.

Park Leudal Oost

Het idee voor Multifunctioneel Park Leudal Oost is ontstaan, doordat alle verenigingen van mening zijn dat Sportpark ’t Ligteveld in Neer op zichzelf te weinig toekomst heeft. Leudal Oost is toe aan een bovenlokale voorziening, waarbij diverse functies geclusterd worden. Dit houdt in dat er een combinatie ontstaat van sport, bewegen, ontmoeten, zorg en cultuur. Door een slimme programmering en beheer van het park wil men de accommodaties optimaal benutten.

Het toekomstplan voor een multifunctioneel Park Leudal Oost krijgt nu een vervolg. Dit plan werd begin 2014 door diverse verenigingen/stichtingen al voor het eerst gepresenteerd. Unieke Samenwerking

De uitwerking van de plannen wordt gedaan onder regie van Beheerstichting Park Leudal Oost. Deze vrijwilligersorganisatie zal samen met de verenigingen de uitwerking van het plan op zich nemen. Dat betekent onder andere dat meerdere partijen in Leudal Oost en eventueel daarbuiten benaderd zullen worden. Het plan is te kenmerken als:

-    Burgerinitiatief met samenwerkingen verenigingen (vanuit de kracht)

      Kern overstijgend karakter (niet alleen Neer), Leudal Oost

-    Multifunctioneel karakter van domeinen (sport, welzijn, zorg en cultuur) en van doelgroepen (verenigingen/stichtingen, onderwijs, recreanten en ouderen)

Rol van de gemeente

Het initiatief past binnen de kaders van de begroting die de gemeenteraad van Leudal in november 2014 heeft vastgesteld. De raad kiest voor concentratie van voorzieningen en het geschikt maken daarvan voor multifunctioneel gebruik. “Meer voor minder” is het credo. Bovendien is dit plan:

-          Een mooi voorbeeld van een burgerinitiatief

-          Vanuit een visie / droom opgezet

-          Van onderop de ‘schouders er onder’

-          Gericht op samenwerking

-          Open mind (o.a. breder kijken dan alleen naar de eigen kern), maar wel realistisch blijven

-          Gemeente is een van de partners

-          Vitale samenleving: samen zélf dromen en doen (zelfsturing) vraagt om partnership

 

Hoe nu verder:

Er is een beheerstichting Park Leudal Oost opgericht als opdrachtgever voor het onderzoek naar de haalbaarheid. Onder deze beheerstichting staat de projectgroep, die de werkgroepen aanstuurt.

Deze werkgroepen worden ondersteund door een groep ‘communicatie” en daarnaast is er de “klankbordgroep”, waarin de deelnemende verenigingen/stichtingen, enz. zijn vertegenwoordigd.

Park Leudal Oost is nog op zoek naar gedreven mensen, die graag zitting willen nemen in één van de werkgroepen of eventueel in de projectgroep. Tevens worden verenigingen/stichtingen/bedrijven, die willen participeren in Park Leudal Oost verzocht zich te melden.

Park Leudal Oost zal er, zonder financiële middelen, niet kunnen komen. In het onderzoek, wat nu gestart is, zal gekeken worden waar de gelden gehaald kunnen worden. Daarom zijn wij tevens op zoek naar bedrijven die hun naam aan het park willen verbinden. Dat kan qua exposure zeer interessant zijn, omdat het park gelegen is aan de drukke N273!Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@parkleudaloost.nl