Bezoekers schrijven juni 2016

Wo 29 juni 2016

Di 28 juni 2016

Ma 27 juni 2016

Nautisch Leudal.

In de nieuw ingerichte jachthaven van Neer heeft gisteren Nautisch Leudal 

plaatsgevonden. Er werden verschillende demonstraties gegeven, waaronder een 

demonstratie reddend zwemmen en een demonstratie waterskiën. De jeugd van Neer 

gaf een demonstratie zeilen met aangepaste bootjes (optimistjes). Tevens was er een 

duik tank aanwezig om kennis te maken met de duiksport.

Gedurende de middag waren er gratis rondvaarten langs de mooie oevers van de 

Maas. Tot slot kon er heerlijk genoten worden van live muziek op het speciaal voor 

deze gelegenheid ingerichte terras met prachtig uitzicht op de nieuwe jachthaven.

Gr, Fred

Zo 26 juni 2016

Onder de noemer Nautisch Leudal doet Leudal dit jaar ook weer mee met Maasplassen Nautique, een uniek evenement in het laatste weekend van juni met verschillende activiteiten in en rond de Maasplassen in Midden-Limburg. Nautisch Leudal start zondag 26 juni a.s. om 11.00 uur met Music & Friends, een bijzonder zondag-ochtendconcert verzorgd door Fanfare Eendracht IN DE HAAMMAEKER te Neer. Tijdens Music & Friends worden licht klassieke en moderne werken ten gehore gebracht. 

Het zondagochtendconcert is gratis te bezoeken en duurt tot 13.00 uur. 

Aansluitend is er een havenfestijn in de nieuw ingerichte jachthaven van Neer. Die dag zullen er verschillende demonstraties gegeven worden, waaronder een demonstratie reddend zwemmen en een demonstratie waterskiën. De jeugd van Neer zal een demonstratie zeilen geven met aangepaste bootjes (optimistjes). Tevens is er een duik tank aanwezig om kennis te maken met de duiksport. U dient zelf zwemkleding mee te brengen. Gedurende de middag zijn er gratis rondvaarten langs de mooie oevers van de Maas voor zover er plaatsen beschikbaar zijn. Tot slot kunt u heerlijk genieten van live muziek op het speciaal voor deze gelegenheid ingerichte terras met prachtig uitzicht op de nieuwe jachthaven. Voor meer informatie kijk op www.wsvhanssum.nl Nautisch Leudal is een initiatief van Watersportvereniging Hanssum, Reddingsbrigade Aoreven Heythuysen, het Duikteam Leudal, Rederij Het Veerhuis, Eetcafé ’t Raodhoes en de gemeente Leudal.

Za 25 juni 2016

Hieperdepiep! Gisteren bestonden we 4 jaar!

We willen alle inwoners van Neer en omgeving bedanken voor de steun en gezelligheid bij 't Raodhoes in de afgelopen jaren!

Graag tot snel bij 't Raodhoes!

Met gastvrije groeten,

Team ’t Raodhoes

Vr 24 juni 2016

Tijdens onze jaarlijkse feestavond van de buurt is zaterdag 18 juni ,

Mart Hunnekens uitgeroepen tot 'Haonsummer van het Jaor'. Sinds z'n huwelijk met Ria is Mart trotse bewoner van Haonssum. In een voortrekkersrol heeft Mart in al die jaren diverse bestuursfuncties met volle passie en overgave bekleed. Vandaar deze dik verdiende onderscheiding. 

Mart en uiteraard Ria alsnog een dikke proficiat en dat jullie nog lang op Haonssum mogen wonen. 

Buurt Haonssum.

Do 23 juni 2016

Wo 22 juni 2016

Onder de noemer Nautisch Leudal doet Leudal dit jaar ook weer mee met Maasplassen Nautique, een uniek evenement in het laatste weekend van juni met verschillende activiteiten in en rond de Maasplassen in Midden-Limburg. Nautisch Leudal start zondag 26 juni a.s. om 11.00 uur met Music & Friends, een bijzonder zondag-ochtendconcert verzorgd door Fanfare Eendracht op het kerkplein in Neer. Tijdens Music & Friends worden licht klassieke en moderne werken ten gehore gebracht. 

Het zondagochtendconcert is gratis te bezoeken en duurt tot 13.00 uur. 

Aansluitend is er een havenfestijn in de nieuw ingerichte jachthaven van Neer. Die dag zullen er verschillende demonstraties gegeven worden, waaronder een demonstratie reddend zwemmen en een demonstratie waterskiën. De jeugd van Neer zal een demonstratie zeilen geven met aangepaste bootjes (optimistjes). Tevens is er een duik tank aanwezig om kennis te maken met de duiksport. U dient zelf zwemkleding mee te brengen. Gedurende de middag zijn er gratis rondvaarten langs de mooie oevers van de Maas voor zover er plaatsen beschikbaar zijn. Tot slot kunt u heerlijk genieten van live muziek op het speciaal voor deze gelegenheid ingerichte terras met prachtig uitzicht op de nieuwe jachthaven. Voor meer informatie kijk op www.wsvhanssum.nl Nautisch Leudal is een initiatief van Watersportvereniging Hanssum, Reddingsbrigade Aoreven Heythuysen, het Duikteam Leudal, Rederij Het Veerhuis, Eetcafé ’t Raodhoes en de gemeente Leudal.

Di 21 juni 2016

BASISSCHOOL DE KWIR NEER

Kinjer-OLS Maasmechelen

                                                                                                                      28 JUNI 2016

 

Vrijdag 24 juni  houden wij om 14.30u de generale repetitie; Wij hebben vanaf 13.30 graag nog wat hulp nodig van ouders die de kinderen helpen met omkleden.

Wij lopen vanaf 14.30u een korte route door het dorp: Engelmanstraat-Hoogstraat-Kwir-Hoogstraat-Engelmanstraat en dan weer terug naar school. Bij bakkerij Nijssen en de Spar houdt de schutterij halt en laat dan de yell horen. Wij zouden het leuk vinden als ouders de kinderen dan komen aanmoedigen.

Ma 20 juni 2016

Za 18 juni 2016

Vr 17 juni 2016

Do 16 juni 2016

WORKSHOP LANDSCHAPSDROMEN LEUDAL

De stichting IKL en de gemeente Leudal zijn benieuwd naar uw ideeën! Daarom vragen wij:

Wat is uw landschapsdroom?

Samen willen wij Leudal mooier maken. Mogelijk zijn er gebieden die een impuls nodig hebben, schreeuwt een locatie om verbetering of moet een thema uitgewerkt worden. We gaan op zoek naar kansen en mogelijkheden. Wij nodigen u uit om uw landschapsdromen naar voren te brengen om de gemeente Leudal te verfraaien.

De workshop “Landschapsdromen Leudal” vindt plaats op woensdag 6 juli, aanvang 10.00 uur.

Locatie: Gemeentehuis Leudal  Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen

In verband met de voorbereiding van deze workshop is deelname uitsluitend mogelijk na aanmelding

via emailadres j.leunissen@ikl-limburg.nl met vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. 

Wo 15 juni 2016

Zo 12 juni 2016

Beste inwoners van Neer,

 

Al jarenlang houd EHBO Neer 1 maal per jaar de pleisteractie. Het bedrag wat hiermee wordt opgehaald is een welkome aanvulling om onze leden van materialen, en kennis te voorzien, vooral nu de gemeentelijke subsidie de laatste jaren tot ongeveer een kwart is teruggebracht.De EHBO pleisteractie is vergund voor de week van 12 t/m 18 juni en heeft niets te maken met de goede doelencollecte die onlangs heeft plaatsgevonden. De goede doelencollecte is hoofdzakelijk voor landelijke organisaties, en niet van de plaatselijke verenigingen. Daarom zullen o.a. de zoenenactie, Chrysantenactie, maar ook de pleisteractie toch worden gehouden.

We hopen dat de inwoners van Neer toch de pleisteractie steunen, immers in noodsituaties staan onze mensen voor u klaar, zodat ze u in situaties zoals op deze foto, kunnen helpen.

Bestuur EHBO Neer

Za 11 juni 2016

Morgen is er weer open dag bij “Brouwershoof”,

Op Zondag 12 Juni hebben we weer een open dag in museum “Brouwershoof”

Er zijn veel spullen te bekijken uit grootmoeders tijd.

De locatie is heel oud. Het is de moeite waard om eens komen te kijken. 

De entree is gratis, en de koffie en thee met een wafel.

Het adres is Geneygen 7 in Grathem. 

Groetjes Har en Leen van Knippenberg.

Vr 10 juni 2016

Do 09 juni 2016

Jaarrekening 2015: Samen bereiken we meer

Het jaar 2015 hebben we met een positief saldo afgesloten. Dit blijkt uit de jaarrekening die op 5 juli 2016 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Leudal moest het in 2015 met minder doen. Maar we liggen op koers. De ombuigingen hebben we voor het grootste deel behaald; de jaarrekening sluit af met een positief resultaat van € 732.000. Dat doen we niet alleen; ook de samenleving heeft zich ingezet. Verschillende mooie initiatieven zijn in 2015 van de grond gekomen of verder ontwikkeld. Samen bereiken we meer, een mooie basis voor de toekomst.

“We zijn blij dat we ons huishoudboekje op orde hebben. We streven naar een sluitende begroting. Dat hebben we in 2015 gehaald door er samen voor te gaan” vertelt wethouder Piet Verlinden. “In 2015 hebben we steeds meer vorm kunnen geven aan onze faciliterende rol als gemeente. Een rol waar we in moeten groeien, maar die ons steeds beter past”.

Kracht van de samenleving

In 2015 zijn verschillende initiatieven vanuit de gemeenschap tot bloei gekomen, zoals Park Leudal-Oost, en samenwerkingsverbanden tussen voetbalaccommodaties en in het onderwijs. In Roggel hebben bijvoorbeeld 9 verenigingen besloten samen op te trekken en initiatieven te ontwikkelen rond het evenemententerrein. Verder hebben de veranderingen van het openbaar groen ertoe geleid dat in verschillende dorpen (buurt)bewoners zelf aan de slag zijn gegaan met het onderhoud.

Sociaal domein

Op 1 januari 2015 werd de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de door het rijk gedecentraliseerde taken: Wmo, Jeugdhulp en participatiewet. De gemeente moest deze taken met minder geld uitvoeren door de hulp en ondersteuning anders in te richten. We gaan daarbij uit van de kracht van mensen en hun omgeving. Die kracht ontstaat doordat iedereen naar vermogen bijdraagt aan de samenleving. Dit heeft in totaal geleid tot een overschot van € 1,8 miljoen op de begroting. Voorstel is om dit bedrag op te nemen in de reserve voor de drie decentralisaties. Voor Jeugdhulp geldt een verwacht tekort van 1,1 miljoen, maar door regionale afspraken over verevening is de verwachting dat jeugdhulp binnen de beschikbare middelen wordt uitgevoerd. De overgang van taken naar de gemeente heeft geen nadelige gevolgen gehad voor onze inwoners. Niemand is tussen wal en schip gevallen en waar nodig, is maatwerk toegepast.

Wonen in Leudal

In december 2015 heeft het college het plan van aanpak sturing planvoorraad vastgesteld om enerzijds de overcapaciteit in woningbouwplannen terug te dringen en anderzijds ruimte te creëren voor kansrijke (nieuwe) initiatieven. In 2014 en 2015 heeft Leudal de het aantal woningen in de bouwplannen met 229 teruggebracht. In 2015 zijn er in totaal 75 startersleningen versterkt aan starters op de arbeidsmarkt. De belasting in Leudal is dat jaar met 5% toegenomen maar vergeleken met de rest van Limburg zijn de woonlasten in Leudal nog steeds relatief laag.

Samenwerking met partners

Ook in 2015 heeft Leudal ingezet op samenwerking met en tussen bedrijven, organisaties en andere gemeenten. Voor Keyport2020 zijn bijvoorbeeld diverse proces-en uitvoeringsmiddelen beschikbaar gesteld. Op het gebied van duurzaamheid is de gemeente in de Samenwerking Midden-Limburg (SML) kartrekker op het gebied van economie en energie.

Dienstverlening

Om de dienstverlening aan onze inwoners te verbeteren heeft de gemeenteraad in juni 2013 besloten om hiervoor extra geld beschikbaar te stellen. Onderdeel daarvan is dat steeds meer gemeentelijke producten online te regelen zijn. Inwoners weten dit kanaal goed te vinden, gelet op de ruim 7.000 digitale aanvragen in 2015. Ook in 2016 is het optimaliseren van de dienstverlening een belangrijk aandachtspunt. De nieuwe organisatievisie is gericht op een optimale dienstverlening en facilitering van onze inwoners en ondernemers.

Meer informatie over de jaarrekening?

De concept jaarrekening staat op de website van de gemeente en is in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Belangstellenden zijn ook van harte welkom om bij de behandeling van de jaarrekening in de gemeenteraad aanwezig te zijn. De raadsvergadering is op 5 juli 2015 in het gemeentehuis in Heythuysen (aanvang 19.30 uur). Deze vergadering is ook live te volgen via onze website.

 

Wo 08 juni 2016

Onder de noemer Nautisch Leudal doet Leudal dit jaar ook weer mee met Maasplassen Nautique, een uniek evenement in het laatste weekend van juni met verschillende activiteiten in en rond de Maasplassen in Midden-Limburg. Nautisch Leudal start zondag 26 juni a.s. om 11.00 uur met Music & Friends, een bijzonder zondag-ochtendconcert verzorgd door Fanfare Eendracht op het kerkplein in Neer. Tijdens Music & Friends worden licht klassieke en moderne werken ten gehore gebracht. 

Het zondagochtendconcert is gratis te bezoeken en duurt tot 13.00 uur. 

Aansluitend is er een havenfestijn in de nieuw ingerichte jachthaven van Neer. Die dag zullen er verschillende demonstraties gegeven worden, waaronder een demonstratie reddend zwemmen en een demonstratie waterskiën. De jeugd van Neer zal een demonstratie zeilen geven met aangepaste bootjes (optimistjes). Tevens is er een duik tank aanwezig om kennis te maken met de duiksport. U dient zelf zwemkleding mee te brengen. Gedurende de middag zijn er gratis rondvaarten langs de mooie oevers van de Maas voor zover er plaatsen beschikbaar zijn. Tot slot kunt u heerlijk genieten van live muziek op het speciaal voor deze gelegenheid ingerichte terras met prachtig uitzicht op de nieuwe jachthaven. Voor meer informatie kijk op www.wsvhanssum.nl Nautisch Leudal is een initiatief van Watersportvereniging Hanssum, Reddingsbrigade Aoreven Heythuysen, het Duikteam Leudal, Rederij Het Veerhuis, Eetcafé ’t Raodhoes en de gemeente Leudal.

Di 07 juni 2016

Ma 06 juni 2016

Dit als verdienste voor de 15 jaar vrijwillige inzet voor Slachtofferhulp, ouderenadviseur en vrijwilliger van Synthese.

Zo 05 juni 2016

Op 2 juni j.l. heeft burgemeester Verhoeven aan oud-dorpsgenoot Jac Peulen (Sjaak van Thei vanne Kuuper) een onderscheiding als lid in de orde van Oranje Nassau uitgereikt.

Za 04 juni 2016

Opendag “Brouwershoof”,

Op Zondag 12 Juni hebben we weer een open dag in museum “Brouwershoof”Er zijn veel spullen te bekijken uit grootmoeders tijd.

De locatie is heel oud. Het is de moeite waard om eens komen te kijken. De entree is gratis, en de koffie en thee met een wafel.

Het adres is Geneygen 7 in Grathem. 

Groetjes Har en Leen van Knippenberg.

Vr 03 juni 2016

Do 02 juni 2016

Opgave is noe meugelik !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Woe 01 juni 2016