Bezoekers schrijven juni 2020

Zondag 28 juni 2020

Zaterdag 27 juni 2020

Gaan we WEER gemeenschapsgeld over de balk gooien?

Recent heeft Marieke Kortenhorst, Maasweg 6, mensen de mogelijkheid geboden om een brief te ondertekenen, waarin wordt opgeroepen om een andere locatie te zoeken voor de wielerbaan. (Denk aan een industrieterrein, naast het spoor, bij de autosnelweg, etc. Maar NIET naast een woonwijk en/of op een plek waar alle voorzieningen dan opnieuw gerealiseerd moeten worden.)

Tientallen omwonenden en inwoners hebben al hun handtekening gezet. Nog steeds bestaat de mogelijkheid om dit ook te doen. Dit kan tot en metzondagavond 28 juni.

U kunt uw handtekening óók zetten bij Twan Stemkens, Maasweg 7.

Ik ben TEGEN geldverspilling vanwege een wielerbaan op 't Maasveld.

Alle mensen die ik tegenkom zeggen dat het WAANZIN is om in totaal 3,2 euro miljoen gemeenschapsgeld uit te geven, waarbij het geld vooral bedoeld is om de bestaande (!) voorzieningen op het sportpark af te breken, om ze vervolgens opnieuw (!) aan te leggen. Alleen omwille van 800 m asfalt...

- ONS geld wordt over de balk gegooid.

- De gemeente heeft over drie jaar een begrotingstekort van 5 miljoen, waarin de gevolgen van de corona-pandemie NIET zijn meegenomen.

- We kunnen beter 40 verenigingen 25.000 euro geven... Is de helft goedkoper! 

Maar dan moet je wél je tegen-stem laten horen. Dus onderteken op Maasweg 6 of 7 als je dit ook vindt! 

Lees ook onderstaande notitie en zie wat ons wordt wijs gemaakt.

 

Neer, woensdag 24 juni 2020

 

Beste inwoner van Neer/Leudal,

Op maandag 15 juni jl. is in de Commissie Sociaal de wielerbaan besproken. De notulen zijn na te lezen op de website van de gemeente. Triest en treurig is om te constateren dat de antwoorden die gegeven zijn, op vragen van de leden van de commissie, NIET conform de waarheid zijn en de realiteit GEEN recht doen. 

Aansluitend, hieronder, kunt u dit gedeelte van het verslag nalezen. De zwarte tekst is zoals deze op de website staat. De cursieve teksten in rood gedrukt, door mij toegevoegd, geven m.i. echter de juiste feiten aan.

Het mag onderhand duidelijk zijn dat het realiseren van een wielerbaan GEEN verbetering van de leefomgeving zal inhouden, veel geldverspilling betekent, terwijl alle huidige gebruikers NIETS extra’s krijgen. (Sterker nog: sommigen zullen er op achteruit gaan.)

Ik werk (op afroepbasis) als juridisch medewerker voor een advocatenkantoor in Maastricht.

Uit jurisprudentie m.b.t. planschade is gebleken dat de woningen, direct grenzend aan de Maasweg, enorm in waarde zullen dalen. (Bedragen tot 50.000 euro.)

Een en ander als gevolg van het gelegen zijn naast een sportcomplex waar straks wel terdege nationale kampioenschappen verreden zullen gaan worden en professionele en internationele wielerploegen in hoge frequentie hun opwachting zullen gaan maken. In het weekend rustig in de tuin zitten is er niet meer bij, u zult straks ervaren dat het penalty-toernooi als een kinderfeestje is vergeleken met wat er gaat komen. De wielerbaan wordt tenslotte het neusje van de zalm op dit gebied, nergens anders zal een dergelijk top-baan te vinden zijn. Deze baan wordt véél meer dan een trainingslocatie.

Uw spaargeld, dat nu vastligt in uw woning, zal blijvend verdampen als de wielerbaan gerealiseerd wordt. U kunt dit voorkomen door zich nu uit te spreken tegen de wielerbaan op deze locatie. Ook als u bijvoorbeeld over tien jaar uw woning wilt verkopen, zal u dit dan veel minder geld opleveren…

Ook de woningen die op gehoorafstand van de sportvelden liggen, zullen aanzienlijk in waarde dalen. Juist en vooral ook deze inwoners worden opgeroepen om goed na te denken over de gevolgen. Denk niet “Ik woon in een zijstraat of een stukje verder, dit geldt niet voor ons.” Hoort u bijv. het geluid van het penaltytoernooi, dan weet u wat er staat te gebeuren.

Recent heeft Marieke Kortenhorst, Maasweg 6, mensen de mogelijkheid geboden om een brief te ondertekenen, waarin wordt opgeroepen om een andere locatie te zoeken. (Denk aan een industrieterrein, naast het spoor, bij de autosnelweg, etc. Maar NIET naast een woonwijk.)

Bijna 40 (veertig!) omwonenden hebben op dit moment (woensdag) reeds hun handtekening gezet. Nog steeds bestaat de mogelijkheid om dit ook te doen. Wel graag voor aanstaande zondagavond 28 juni, omdat op dinsdag 30 juni het plan op de raadsagenda staat.

Behalve een enorme toename van geluidsoverlast, betekent het ook een verhoging van de gemeentelijke en provinciale lasten. Als u wilt dat de overheid haar onkosten laag houdt, tekent u dan vooral de brief. Doet u niets, dan zult u straks hogere belastingaanslagen gaan krijgen van de gemeente en provincie. Tenslotte betaalt u als burger zelf de miljoenenuitgaven die gemaakt worden. Oók en juist de uitgaven die véél goedkoper zouden kunnen. Miljoenen uitgeven voor voorzieningen die we al hebben, is geldverspilling. 

Als u een huis zou willen bouwen, dan koopt u toch ook een bouwplaats? Of koopt u dan een bestaande woning die helemaal in orde is, om deze af te breken? Dit is wel wat men van plan is omwille van 800 m asfalt.

Het mag duidelijk zijn dat de hele presentatie telkens één grote window-dressing is, waarbij er veel mooie woorden gebruikt worden. Helaas tonen velen zich duidelijk gevoelig voor een dergelijke propaganda en oneigenlijke promotie op basis van onwaarheden.

Gelieve zelf goed na te denken. Napraten wat ons telkens wordt voorgehouden leidt tot ongewenste keuzes waar we straks met zijn allen spijt van gaan krijgen.

Twan Stemkens

Maasweg 7 6086 CA  NEER

6.a Realisatie Veilige Wieleromgeving sportpark 't Maasveld te Neer

De commissie acht het voorstel bespreekrijp voor de raadsvergadering van 30 juni 2020.

De fractie Leudal Sociaal heeft enkele vragen:

Wat is een veilige wieleromgeving. Antwoord: een omgeving waar

wielrenners kunnen trainen zonder last te hebben van andere

weggebruikers, die normaliter op de openbare weg aanwezig zijn.

Dergelijke voorzieningen waar getraind kan worden, liggen in Panningen en Venlo. Op fietsafstand dus vanuit Neer. Ook deze banen hebben een regionale functie. Om op 8 km afstand nog een baan aan te leggen is geld verspillen. In Leudal houdt zich namelijk maar 0,6 procent van de inwoners, buiten Neer, bezig met de wielersport (Bron Quickscan Wielerbaan.) Laat de mensen een stukje verder fietsen en we besparen miljoenen euro’s gemeenschapsgeld.

Zijn er geen goedkopere opties of alternatieven.

Antw: Nee, alles is onderzocht in eerder stadium.

Dat is NIET waar. Zie hierboven.

En: Toen de plannen in Haelen strandden, is de wens voor een wielerbaan klakkeloos toegevoegd aan Leudal Park Oost. In de Quick Scan staat LETTERLIJK bij de Conclusie over de locatie Neer: “Op basis van de uitgangspunten (eisen wensen) van de Stichting Wielerevenementen Leudal is het NIET mogelijk om op het huidige sportpark en binnen het eigendom van de gemeente Leudal een veilige 800 meter wielerbaan in Neer te realiseren.”

Men heeft nóóit verder gekeken dan Haelen en Neer. Neer was ongeschikt. Maar nu praat men gewoon de andere kant op. Dit antwoord geeft aan hoe er telkens gereageerd wordt: Men vertelt dat wat men wil horen. (En niet of het zo daadwerkelijk is.)

Toen het plan gemaakt werd om in Kelpen nieuwe voetbalvelden aan te leggen, is de  optie aan de hand gedaan om hier de baan omheen te leggen. Ook dát is genegeerd en niet onderzocht. 

Ook Zevenellen, langs de spoorlijn en onder de hoogspanningslijnen, waar toch niet gebouwd kan worden, is aangedragen, maar ook hier niet onderzocht.

Conclusie: Er is NIETS onderzocht. En zo ja, dan graag de onderzoeksresultaten.

Hoe zit het met groen (moeten er meer bomen worden gekapt.

Antw: Nee, door de aanleg van een ATB-baan, komt er zelfs meer groen.

Daarnaast maken de wielrenners op een ATB dan geen gebruik meer van de 

natuurgebieden in het Leudal.

Dat is NIET waar. Er verdwijnen bijna 100 volwassen eikenbomen van 65 jaar oud, inclusief de onderbegroeiing (struiken, bosplantsoen). Het aantal bomen dat wordt terug geplant is maar een fractie, waarbij het realiseren van de groenstrook op het evenemententerrein niet uitvoerbaar is en de rijvereniging elk jaar het groen snoeit en verwijderd. Dus ook op de nieuwe locatie géén extra groen. 

Het gras/begroeiing tussen de paden van de ATB-baan is NIET als groen in de vorm van bomen, struiken of bosplantsoen aan te merken. Hier wordt duidelijk onzin verteld. Dat is van het niveau dat een kinderstep een vervanging is van een Mercedes…

Bovendien is de informatie aangereikt waarin op de vierkante meter is uitgerekend hoeveel groen er nu is. (13.428 m2.) Ik zie de berekening graag tegemoet waar die vierkante meters zijn gebleven…

Door de clinics van de ATB-banen zal het juist drukker worden in het Leudal en op de Mussenberg… Na zo’n workshop moet e.e.a. namelijk ook in de praktijk gebracht gaan worden.

Conclusie: Er komt NIET meer groen, er verdwijnen bijna 100 oude bomen en het zal nóg drukker worden in de natuurgebieden.

Is het wel financieel verstandig om dit in deze tijd te doen

Antw: De investering bestaat uit kapitaallasten uitgesmeerd over 30 a 40 jaar.

De vraag is niet over hoeveel jaar deze lasten verdeeld moeten worden. Het blijft een (onnodige) miljoenenuitgave die vroeg of laat betaald moet worden!

Die miljoenen worden uitgeven om voetbalvelden een kwartslag te draaien, om het gravel van de tennisbanen op een andere plek neer te leggen, om het zand van de paardrijbakken te verschuiven, etc.… Kortom: om de voorzieningen die er nu zijn, en die nog helemaal voldoen, af te breken en ze opnieuw te realiseren. Geld weggooien dus.

Daarnaast is het juist goed om nu te investeren om de economie weer 

op gang te brengen.

??? Nog een keer dan: En daarom is het verstandig om miljoenen uit te geven om voorzieningen af te breken die er al zijn, zodat ze weer opnieuw gerealiseerd moeten worden???? Geld in de economie pompen werkt alleen als er iets toegevoegd wordt, niet om bestaande voorzieningen af te breken en om ze weer op te bouwen. Dat is juist kapitaalvernietiging en zorgt juist dat het met de economie nog slechter zal gaan. De kapitaallasten zijn namelijk onnodig die dan gemaakt gaan worden.

Daarnaast is dit de laatste kans om geld van de Provincie te krijgen voor een zodanig project.

Ook dát is gemeenschapsgeld dat onnodig uitgegeven wordt. Bovendien heeft de provincie het geld OOK op. De burger zal dus zowel bij de gemeente als bij de provincie een onnodige lastenverzwaring krijgen.

De voorwaarde dat er een goede onderbouwing van de verwachte exploitatie komt, waarmee ook de provincie tevreden is, is ook van belang.

WAT? Die is er nog niet eens??? Er wordt ‘Ja’ gezegd door de gemeente zonder dat er een fatsoenlijke financiële onderbouwing op tafel ligt??? Wat is dit voor een onzorgvuldig financieel beleid??

Conclusie: Het is NIET verstandig om een dergelijk miljoenenproject in deze tijd door te zetten. De burger wil NIET betalen voor dergelijk financieel wanbeleid. 

Is er wel voldoende overleg geweest met de omwonenden. 

De vraag moet zijn of er ‘goed’ overleg is geweest met de omwonenden. Dat is er NIET. Men presenteerde telkens dezelfde en onvolledige informatie. Op ‘lastige’ en ‘kritische’ vragen werd inhoudelijk NIET gereageerd. Gevraagde en toegezegde extra informatie werd NIET gegeven. (Resultaten geluidsonderzoek bijvoorbeeld.) Informatie is aantoonbaar niet juist gebleken. Informatie naar de omwonenden verschilt van de informatie die op hetzelfde moment gepresenteerd werd bij de gemeente. Informatie bij de Provincie wijkt af met wat tegen de omwonenden of gemeente wordt verteld.

Antw: Als er ergens een project is geweest waarbij overleg is gevoerd met

alle mogelijke partijen, dan is het dit project. Iedereen heeft op diverse

avonden gelegenheid gehad om zijn of haar mening te ventileren.

“Overleg” organiseren is één ding, het eens worden is van een andere orde. Om nu ’t Maasveld maar te citeren: “We gaan graag in gesprek. En tegelijkertijd met het besef dat we het niet met elkaar eens zijn of gaan worden.” Duidelijk is gebleken dat met de omwonenden een spelletje wordt gespeeld.

Er zijn verslagen van, die de wethouder aan de commissie zal toesturen. 

Omwonenden kunnen zich in deze verslagen NIET vinden. Ik citeer een omwonende n.a.v. de verslaglegging: “Ik neem als deelnemer afstand van de als propaganda overkomende toonzetting & inhoud van de informatie.”

Deze verslagen zijn NOOIT ter goedkeuring aan de omwonenden aangeboden.

Conclusie: Als er ergens een project is geweest waarbij slecht overleg is gevoerd met

alle mogelijke partijen, dan is het dit project. Meningen die niet pasten in de plannen en/of visie van de initiatiefnemers, zijn gewoon terzijde geschoven. 

De fractie Pal vindt het plan veelomvattend en is beducht voor meer kosten 

die naar haar mening zullen komen. 

Antw: Er is in december 2017 al besloten door de raad om het college

opdracht te geven een wielerbaan te realiseren. Ook de bedragen waren

toen bekend. Ook de overige bedragen zijn bekend, en ook het bestuur van

’ t Maasveld is hiervan doordrongen. Met die gelden zal alles gerealiseerd

moeten worden.

Er zit dus nu al een tekort in van 150.000 euro… Zie de bedragen die aangereikt zijn in december 2017 en leg die maar eens naast de bedragen die (misschien) worden toegezegd. De bijdrage van de Provincie is aanmerkelijk lager! Verder zijn een aantal onkosten buiten beschouwing gelaten, zoals de door een aantal burgers al kenbaar gemaakte planschade die opgeëist zal worden. Totaal 0,5 miljoen…?

In december 2017 is al 1,5 miljoen toegekend voor het Maasveld. Eén miljoen was voor de huidige gebruikers. Uit het overleg dat telkens is geweest over de plannen, blijkt dat dit maar 5 (!) verenigingen zijn. Gebruikers/huurders van de faciliteiten worden stelselmatig en onterecht naar voren geschoven zodat het lijkt alsof er bijna 40 verenigingen participeren. Eén grote window-dressing dus.

Conclusie: PAL heeft gelijk! Dit plan is te veel omvattend en er zullen meer kosten komen.

De fractie Ronduit Open vraagt of de gemeente garant staat voor de

sluitende exploitatieopzet.

Antw: Nee, Het bestuur maakt de opzet, legt deze voor aan de Provincie als

voorwaarde voor de subsidie. Geen goed plan betekent geen wielerbaan.

Ook dit is een antwoord op een vraag die niet gesteld is. Zelfs als het aangemerkt wordt als een goed plan, is het nog maar de vraag of de exploitatieopzet sluitend zal zijn. Denkt men werkelijk dat een ‘trainingsbaantje’ geld gaat opleveren??? Dergelijke sportcomplexen met bovenlokale/provinciale/nationale voorzieningen zijn verder op nog geen enkele plek in Nederland rendabel geworden!

Conclusie: De gemeente kan hier geen antwoord op geven, omdat deze gegevens ontbreken. En kijkend naar andere plaatsen in Nederland zal er op de lange termijn telkens méér geld van de gemeente toegevoegd moeten gaan worden.

Fractie VVD: Er is vrees voor overlast vanwege veel wedstrijden die daar

verreden gaan worden.

Antw: Nee, er zullen nauwelijks wedstrijden zijn, het is een trainingslocatie.

Dat is NIET waar. Zie bladzijde 4 Quickscan: Hier staat duidelijk: TIEN wedstrijden. Daar bovenop (!) wordt zelfs aangegeven “naast regulier gebruik van de baan voor trainingen en wedstrijden, worden ook onder andere regionale tijdrittoernooien of andere wielerevenementen georganiseerd”. Een aantal wordt zelfs met naam en toenaam genoemd!!! (“24 uur van Haelen”). 

Wielerwedstrijden worden in de zomermaanden gehouden. Bij 12 of 13 wedstrijden/evenementen per jaar hebben we het dan over een periode van 26 weken (half jaar), maakt dus een gemiddelde van één keer in de twee weken.

Van maart tot oktober dus, de zomermaanden… Om het andere weekend kabaal dus! Extra!!! Naast het penaltytoernooi, volleybaltoernooi, KVW, discozwemmen, schuttersfeesten, Lightfieldfestival, concerten, et cetera.

Uit de inspraaknotitie dd. 8 februari 2019, bij de Provincie staat letterlijk: “Met Wielerevenementen Leudal heeft ’t Maasveld een sterke partner én organisatie in huis in het organiseren van wielerevenementen alsook nationale (!!!) kampioenschappen op de weg.” “… staan garant voor een intensief gebruik…” “… voor de professionele (!!!) wielerploegen…” “… de wielerbaan in Leudal is de éérste en enige in Nederland…”

Dit alles is op geen enkel moment verteld aan de omwonenden of elders kenbaar gemaakt. Men houdt de schijn op dat het een speelgoedbaantje is dat voor trainingen gebruikt wordt en waar ’s avonds wat mensen rondjes komen rijden. Gelooft u nu werkelijk dat het een enkel “een trainingslocatie met nauwelijks wedstrijden” wordt???

Het wordt een wielerbaan met KNWU-licentie!!!! Wat Thialf is voor de schaatswereld, wordt deze baan voor de wielersport. Verwacht u nu werkelijk dat de initiatiefnemers zullen aangeven dat deze baan overlast zal geven???

Geluids-, licht- en verkeersoverlast gevende sportwedstrijden en -evenementen zijn NIET aan te merken als een verbetering van de leefomgeving. Sterker nog: Het is een regelrechte aantasting en achteruitgang van het woongenot. Toch vertelt men de omwonenden het tegenovergestelde…

Als er al wedstrijden zijn, dan zijn deze gebonden aan de vergunningsplicht.

Deze afspraken liggen ook schriftelijk vast.

Hoeveel sportevenementen en sportwedstrijden zijn acceptabel? Moet nu nóg een keer de hele litanie opgenoemd worden van evenementen die ook vergunningsplichtig zijn en nu ook al elk jaar gehouden worden??? ‘t Maasveld zit al aan haar max met het aantal evenementen. Daar kunnen  structureel geen 13 wielerevenementen bij.

Conclusie: Er zal véél meer overlast voor omwonenden zijn vanwege (o.a. inter-/nationale) wedstrijden en evenementen.

De fracties Samen Verder, D66 en CDA stemmen in met het collegevoorstel

en stellen dat de besluitvorming om te komen tot een wielerbaan al in

december 2017 door de raad is genomen, door het college de opdracht te

geven om te komen tot realisatie van een wielerbaan op de beoogde locatie.

Op dat moment, 2,5 jaar geleden nota bene, was dat ook maar een keuze. Besturen is echter vooruitzien. Waarbij de samenleving ondertussen is ingehaald door een coronapandemie. Er moeten keuzes gemaakt worden vanuit de situaties op DIT moment. Het siert elke bestuurder als hij terug durft te komen op een besluit, omdat er ondertussen OOK andere informatie op tafel is komen te liggen. Het is niet correct om hier stelselmatig aan voorbij te gaan door terug te verwijzen naar zaken uit het verleden. Het gaat om de situatie NU. (Zeker nu bekend is dat de gemeente over drie jaar een miljoenentekort op haar begroting zal hebben. Die alleen maar groter wordt omdat de gevolgen van de Coronapandemie nog buiten beschouwing zijn gelaten!)

Ze vinden dat het nu tijd is snel aan de slag te gaan met de realisatie.

Nee, juist pas op de plaats maken, alle vóórs en tegens afwegen. Eerst beeldvorming, dan oordelen en dán pas besluitvorming. Teruggrijpen op besluitvorming van 2,5 jaar geleden, betekent dat de beeldvorming die er dient te zijn volledig moet zijn. Dat is ze NOOIT geweest. Het heeft er de schijn van dat sommigen daar ook niet open voor willen staan.

Daarom: Laat zien dat Leudal bestuurders heeft die daadkracht en lef durven te tonen en de héle gemeenschap dienen en nu dus NIET instemmen met dit plan. En niet enkel miljoenen uitgeven omwille van 0,8 procent (minder dan 1 procent) van de bevolking die wielrennen als hobby heeft.

Als afsluiting, wat óók bij de initiatiefnemers van de wielerbaan telkens is aangegeven: Er is NOOIT uitgesproken dat men tegen een wielerbaan is, maar NIET op deze locatie. Dat kan goedkoper en beter! (Hoewel de laatste keer die opmerking gemaakt is vóór de coronapandemie.)

*************************************************

Een reactie AAN ONS via raadslid Andre Kierkels:

Hallo Mart,

In het kader van open communicatie vind Ik het prima dat jij ook onze mening( Peter en Ondergetekende)m.b.t.het besluit omtrent ‘t Maasveld wilt horen, alvorens Over te gaan tot publicatie. Dank daarvoor.

Zoals je weet is reeds 2jaar geleden het besluit gevallen om, toentertijd Park Leudal Oost, een subsidie te verstrekken van 1,5 miljoen om het plan tot uitvoering te brengen.

De raad heeft toen(12dec.2017) in navolging op een amendement van RONDUIT OPEN, SAMEN VERDER EN VVD, waarin stond dat de wielerbaan een onderdeel moest gaan uitmaken van dit plan. Hiervoor werd apart een  bedrag beschikbaar gesteld van 800.000, mits Provincie mee zou financieren.

Het voorliggend voorstel is een uitwerking, na overleg met Provincie, gemeente en ‘t Maasveld, van dit Amendement. Ondanks dat we nu al 2jaar verder zijn waarin de situatie anders is, ben ik van mening dat je als raad nu niet kunt gaan zeggen we trekken de stekker eruit.

Hoe betrouwbaar ben je dan als raad

Het  getuigt van moed, ondanks de huidige situatie, achter je weloverwogen besluit te blijven staan. Het college heeft deze opdracht conform besluit gemeenteraad uitgevoerd. 

Zoals je wellicht weet heb ik toen(12 December 2017)als Leudal Sociaal tegen het amendement gestemd, de eerlijkheid gebied echter te zeggen omdat ik vond(vind) dat het burgerinitiatief toen niet serieus genomen werd, door aanzienlijk minder budget 1,5 miljoen beschikbaar te stellen (Ipv 3,5 miljoen) maar wel MET DE OPDRACHT OM SAMEN MET PROVINCIE EEN WIELERBAAN TE REALISEREN 

D66 is toen bij monde van dhr Beurskens schoorvoetend meegegaan met het amendement, teneinde het burgerinitiatief en het proces van  de Openclub niet te frustreren. 

Omdat het college het amendement volledig heeft uitgevoerd en de initiatiefnemers recht hebben op een betrouwbare Overheid zal ik ook -in navolging van  de gedachtegang van hetgeen Dhr Beurskens heeft gezegd - voor het voorstel van het college stemmen.

Met vriendelijke groeten,

Andre Kierkels,

Fractie D66,

Gemeente Leudal

Een reactie AAN ONS via raadslid Peter v Melick:

Hallo Mart,

Ik sluit me grotendeels bij Andre aan.

CDA was en is een voorstander van dit burgerinitiatief.

Gezien het fors aantal verenigingen en instellingen die zich gecommitteerd hebben aan dit initiatief blijkt dat er een grote behoefte aan is.

Sport, ontmoeten, zorg het komt allemaal samen. Natuurlijk vergt dit een grote investering echter we hebben gezien de onderbouwingen vertrouwen op een sluitende exploitatie.

De wielerbaan (met een forse subsidiëring vanuit de provincie) is een uitstekende aanvulling voor dit initiatief.

Groeten,

Peter van Melick

Laat de "mensen" onder ons , maar beslissen

WAT wijsheid is !!

Woensdag 24 juni 2020

Doe mee met de online pubquiz ‘Ik hou van Leudal!’ 

en win mooie prijzen!

Voor het eerst in de geschiedenis van Leudal organiseert de gemeente een online pubquiz. 

Het wordt een gezellige avond vol gekke vragen, weetjes en verrassingen over het buitengebied van Leudal. Je kunt meedoen vanuit huis, lekker op de bank. Samen of alleen. 

Alles kan. En er zijn mooie prijzen mee te winnen. Dus doe mee!

De online pubquiz vindt plaats op woensdag 1 juli van 19:30 tot ongeveer 20:45. Vanaf 19:00 is de online ontvangst. Deze pubquiz is vooral leuk om sámen te doen. Woon je in één huis dan kruip je samen op de bank. Zo niet, dan speel je coronaproof door met elkaar te bellen of appen over de antwoorden op de vragen. In beide gevallen geeft de teamcaptain de antwoorden door.   

Twee schermen

Iedere speler of team heeft een internetverbinding en twee schermen nodig. Dit kunnen laptops, pc’s of tablets zijn. Op het ene scherm volgen deelnemers de quiz. Op het andere worden de antwoorden op de vragen ingevuld. 

Aanmelden via facebook

De online pubquiz wordt gefaciliteerd door Upbeatles. De link naar de quiz en het antwoordformulier zijn vanaf één dag voor de uitzending te vinden op hun YouTube-kanaal. Wil je meedoen meld je dan alvast aan via het evenement Online pubquiz van de gemeente Leudal op Facebook.

Dinsdag 23 juni 2020

Maandag 22 juni 2020

 De bessenautomaat

Het seizoen is weer gestart en wij bieden u 

dagelijks verse bessen , 100 % puur bessensap & jam aan. Iedere zaterdag is er verkoop 

in de loods van 9.00 uur tot 12.00 uur. 

Tot gauw...

Fruitbedrijf Gielens Kappert 13a Neer.

Zondag 21 juni 2020

VANDAAG: open dag camper ranch Otje 

Iedereen is van harte welkom om tussen 14.00 uur en 18.00 uur een kijkje te komen nemen. 

Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. 

Wil je graag meer informatie over de camperplaats? 

Klik dan hiernaast:

Vanaf 14.00 uur is ook ons terras (Otje's Plaza) geopend voor een ijskoud drankje of een borrelhapje van onze borrelkaart.

Zien we je VANDAAG op de Napoleonsweg 4 in Neer?

Zaterdag 20 juni 2020

Vrijdag 19 juni 2020

Zondag 21 juni: open dag camper ranch Otje 

Aanstaande zaterdag zijn we gesloten.

Aanstaande zondag openen we onze eigen camperplaats. 

Iedereen is van harte welkom om tussen 14.00 uur en 18.00 uur een kijkje te komen nemen. 

Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. 

Wil je graag meer informatie over de camperplaats? 

Klik dan hiernaast:

Vanaf 14.00 uur is ook ons terras (Otje's Plaza) geopend voor een ijskoud drankje of een borrelhapje van onze borrelkaart.

Zien we je zondag op de Napoleonsweg 4 in Neer? 

Donderdag 18 juni 2020

GAT IN BUDGET

Door de sluiting van de molen dit seizoen derft de stichting Friedesse Molen flink wat inkomsten. Veel bezoekers doneren na hun bezoek praktisch altijd wel wat geld. Die middelen hebben we hard nodig voor de instandhouding van dit rijksmonument, want dat is onze watermolen. Sinds ruim zestig jaar in de Neerse watermolen een monument, dat voor de toekomst bewaard moet blijven. 

De stichting is eigenaar van de molen en de stuw in de beek 

en heeft die zorg op zich genomen.

Maar nu we dit seizoen geen bezoekers meer kunnen ontvangen 

ontstaat er wel een gat in ons budget. Geld dat we eigenlijk niet kunnen missen, want onderhoud en reparaties  gaan gewoon door. 

Met of zonder publiek. We roepen daarom iedereen op om ons te helpen 

deze malaise te overbruggen. Dat kan met een eenmalige donatie , 

maar uiteraard ook door  Vriend van de Friedesse Molen te worden. 

Meer informatie hierover vindt u op onze website: 

www.friedessemolen.nl/vrienden

Donaties zijn welkom via ons bankrekeningnummer:

NL36 RABO 0135711428 ten name van de stichting Friedesse Molen.

Maandag 15 juni 2020

Vrijdag 12 juni 2020

‼️ HOME OF HEROES BACK AGAIN‼️

Gisteren kregen we het bericht dat Home of Heroes weer open mag voor alle activiteiten! Wat zijn wij blij en wat hebben we hier lang naar uitgekeken.

Eindelijk kunnen we jullie nu alle avontuurlijke activiteiten écht laten ontdekken:

✅Speuren en puzzelen met Expeditie Steunfabriek: ->een spannende expeditietocht in en rond de oude steenfabriek.

✅Survivalen op de Fantastic 40: grootste indoor obstaclebaan. 

Apenkooien 2.0! in een fabriekshal!

✅Bijlwerpen! Darten, maar dan net even anders: Slinger de hakbijl in de roos en voel de adrenaline door je lichaam stromen! 

✅Lasergamen!! Onze nieuwste activiteit in de mysterieuze droogkamers: ga met Lasermax-guns de strijd aan in het laser-labyrinth!

✅Break-out nights: Een hilarische pubquiz, een muziekquiz of een optreden van een artiest: de gezelligste avonden samen met je familie, vrienden en collega's!

✅Spaken en Kraken... een rijdende escaperoom !?... Zeer Binnenkort meer! Blijf ons volgen. 

Dus heb jij binnenkort een:

👉 Vriendenuitje ❓

👉 Familiedag ❓

👉 Kinderfeestje ❓

👉 Teambuilding ❓

👉 Bedrijfsuitje ❓

Neem dan contact met ons op:

info@homeofheroes.nl

of bel: 06-23028977

Oh ja, dan nog even dit: 

We werken op reservering, zorgen bij alle activiteiten voor 1,5 meter afstand en beperken per tijdsvak de groepsgrootte tot maximaal 30 personen. 

Graag tot ziens bij Home of Heroes!

Donderdag 11 juni 2020

Historische film over Maascentrale PLEM Buggenum

Vertoning 01 juli 2020 op Zevenellen-terrein

Veel voormalige en huidige inwoners van Buggenum, Haelen en omgeving 

(de 70-ers van vandaag) groeiden op in de tijd die het industriële begin van het huidige Zevenellen-terrein markeerde. 

Zij maakten begin jaren vijftig de bouw van de Maascentrale van de Provinciale Limburgse Elektriciteit Maatschappij (beter bekend als de PLEM) mee. En de daarmee gepaard gaande maatschappelijke ontwikkelingen van de omliggende dorpen Buggenum, Haelen en Horn. 

Deze, voor deze contreien, zo belangrijke economische ontwikkeling is vastgelegd op film. De film is te zien op woensdagavond 01 juli 2020 om 19.30 uur op het Zevenellen-terrein. Aanmelden voor de film is verplicht.  

Met dank aan de Studiegroep Leudal (werkgroep Heemkunde), deelt Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg deze historische vastlegging graag met geïnteresseerden. Aan het slot van de avond vertonen we ook nog beelden van de sloop van de Maascentrale en is er gelegenheid om nog even na te praten. 

Vertoning op Zevenellen

De film is woensdagavond 01 juli 2020, gratis, te bezichtigen op het Zevenellen-terrein. Daar waar nieuwe ontwikkelingen in voorbereiding zijn. Met dank aan Attero mogen we de historische film afspelen in de prachtige, authentieke filmzaal. Locatie: Roermondseweg 53 in Haelen. 

Inloop is vanaf 19.00 uur. Aanvang film: 19.30 uur. 

De filmzaal is ruim. Echter, gezien de coronamaatregelen die genomen moeten worden, is 40 personen het maximum aantal toeschouwers.

Aanmelden

Heeft u interesse? Meld u zich uiterlijk vrijdag 19 juni 2020 aan via 

info@oml.nl

Na bevestiging is uw gratis plek gereserveerd. 

Dinsdag 09 juni 2020

Nieuwe fietskaart Leudal e.o. 40-45 uitgekomen.

Ter gelegenheid van de 75 jarige bevrijding van Limburg is in de gemeente Leudal onlangs de bijzondere fietskaart ‘Leudal e.o. 40-45’ van de persen gerold. Deze fietskaart voert langs 37 bekende en onbekende herinneringsplekken aan de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Leudal en omringend gebied. In 3 routes, die variëren in lengte van 31 tot 45 km en die zijn gekoppeld aan het bekende fietsknooppuntennetwerk, ervaart de fietser dat de gemeente Leudal niet in één keer, maar in feite in twee fasen door de geallieerden is bevrijd. 

De dorpen tussen de Belgische grens en het kanaal Wessem-Nederweert werden in het kielzog van de overigens mislukte luchtlandingsoperatie Market-Garden bij Arnhem al eind september 1944 bevrijd. De rest van Leudal, globaal de dorpen tussen het Kanaal-Wessem-Nederweert en de Maas kon pas half november 1944 de nationale driekleur uitsteken. De routes op de kaart zijn vernoemd naar de verschillende frontgebieden die tijdens de bevrijdingsacties in en rondom Leudal hebben gelopen.

Niet alleen de bevrijding, maar ook de inval van het Duitse leger in de meidagen van 40 en de daaropvolgende Nazi-bezetting hebben een plek op de kaart gekregen. 

Zo is o.a. het soldatengraf met typische Nederlandse helm van Adriaan van Dinther op het kerkhof van Neer opgenomen. Hij sneuvelde al op de eerste oorlogsdag 10 mei 1940. Tevens is er aandacht voor de luchtoorlog met bijvoorbeeld de zeven pilotengraven in de schaduw van de toren van de kerk van Hunsel. Het is verrassend en verbazingwekkend hoeveel sporen in de diverse dorpen van Leudal nog herinneren aan de Tweede wereldoorlog en het is een verdienste van de makers van Historisch Reisgenootschap Cliotravel dat deze nu handzaam op een fietskaart zijn verzameld en zodoende onder ogen komen van een breed publiek. 

De kaart is tot stand gekomen dankzij  bijdragen  van de gemeente Leudal 

en de werkgroep 75 jaar bevrijding Leudal. 

Op de bekende toeristische informatiepunten en op het gemeentehuis van Leudal in Heythuysen is de kaart vanaf 6 juni (D-Day) gratis af te halen.

Zondag 7 juni 2020

Via deze weg willen wij ons graag voorstellen 

als de trotse nieuwe eigenaren van bed & breakfast 

den Engel aan de Engelmanstraat 22. 

Wij zijn Pascal en Simone van der Mierden - Meijs. 

Pascal (41) komt uit Veldhoven en is Grafisch vormgever van beroep. 

Simone (41) komt uit Herkenbosch en is leerkracht in het praktijkonderwijs. 

Samen hebben we 2 zoons, Gijs (12) en Bas (10). 

Afgelopen 13 jaar hebben we met veel plezier in Buurdorp Haelen gewoond maar we willen graag onze droom realiseren; een eigen b&b! We vinden het leuk om te zorgen en het mensen naar de zin te maken en lopen al heel lang met het idee een b&b te beginnen. Het pand aan de Engelmanstraat kwam al vaker voorbij maar we hebben nooit de stap durven zetten. Eind 2019 hebben we de knoop doorgehakt en besloten er voor te gaan! Maar we gaan het niet alleen doen. We krijgen de hulp van de ouders van Pascal (Ad en Denise) die ons komen ondersteunen bij werkzaamheden in de b&b. Voordat we officieel (her)openen gaan we eerst enkele vernieuwingen doorvoeren. Vanaf 15 juli 2020 krijgen we de sleutel en gaan we aan de slag en proberen we jullie via deze weg op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de b&b. Mochten jullie intussen vragen hebben of even persoonlijk kennis willen maken zijn jullie van harte welkom. 

Hopelijk tot snel!

Hartelijke groet,

Pascal en Simone 

B&B den Engel

Als "Gaer nao Naer" heten wij jullie WELKOM in Naer!

Wij blijven de ontwikkelingen volgen.

Zaterdag 6 juni 2020

Woensdag 3 juni 2020

Bekijk hieronder het resultaat van de verbouwing ,

van Cafe "De Klomp" tot "Appartementenhuis de Klomp"

aan de Hoogstraat 19 in Neer.

Prachtig gelegen midden in kern van Neer.

                           Ruime terrassen voor de achter appartementen.

Elk appartement een eigen garage op eigen locatie.

                                         Gezamenlijke oprit over eigen terrein.

       Door deze ingang is er via een ruime ontmoetingsruimte , 

                            toegang tot uw appartement.

               In de ontmoetingsruimte , zijn via een lift 

                de bergruimte's in de kelder bereikbaar. 

Heeft u belangstelling in het laatste appartement?

Bel SNEL met: 0475-575050

KOM OOK "GAER NAO NAER"!!!

Maandag 1 juni 2020

VANDAAG VANAF 12.00 UUR 

mogen onze "HORECA VRIENDEN" 

de deuren en terrassen weer openen.

Kijk hieronder wat er mogelijk is in NAER!

** YES, ook Café Sjaen  mag weer open! ** 

Op maandag 1 juni om 12.00 uur openen wij onze deuren weer. We kijken er ontzettend naar uit om iedereen weer te mogen verwelkomen. 

We dienen ons wel aan enkele maatregelen te houden:  - maximaal 30 personen binnen

- reserveren in het café is verplicht

- 2 personen mogen binnen 1,5 meter bij elkaar zitten

- personen uit hetzelfde huishouden mogen ook bij elkaar zitten

- tafels en stoelen mogen niet worden verplaatst 

i.v.m. de afstand van 1,5 meter

- het terras is ook geopend vanaf 1 juni, reserveren hiervoor is niet verplicht

- als blijkt dat er te weinig plek is op het terras zullen wij 

aan de achterzijde ook een terras inrichten

Reserveren is mogelijk per WhatsApp: Tinus 06 - 21 87 54 37 

Hopelijk tot MAANDAG, groetjes Café Sjaen 

***********************

*  Vanaf 1 juni kan OOK CAFETARIA NAPOLEON 

u weer lekker culinair verwennen in hun zaak. Zij moeten zich wel houden aan de regels die ons door de overheid zijn opgelegd. U kunt binnen een tafel reserveren. 

Om u zoveel mogelijk te kunnen ontvangen kunt u 

reserveren tussen 17:00 en 18:30 uur tussen 18:45 en 20:15 uur 

en tussen 20:30 en 22:00 uur. Op het terras is er vrije inloop. 

Dagelijks zijn zij met uitzondering van de maandag (rustdag) geopend 

vanaf 12:00 uur tot 22:00 uur. Maandag a.s. (Pinksteren) zijn ze echter 

WEL geopend. Dinsdag a.s. zijn ze gesloten.

************************************

** Yes, we mogen weer open! **

*  Uiteraard volgen wij, Café Otje, vanaf 1 juni de richtlijnen van het RIVM. 

Voorlopig zal alleen het terras geopend zijn.

Dus reserveren is niet nodig. 

Zin in een lekker middagje/avondje borrelen? Vanaf 1 juni hebben wij ook borrelplanken en speciaal biertjes!   1 juni zijn wij vanaf 13.00 uur geopend.

Voor verdere openingsdagen/tijden    check ons FB of kijk op deze site!

****************************************

********************************

Bij Friture "Aod Naer"

worden nog geen aanpassingen doorgevoerd!

BESTELLEN & AFHALEN blijft gewoon mogelijk.

U kunt altijd bestellen via: 0475-592210

PINKSTERMAANDAG zijn zij GESLOTEN!!