Bezoekers schrijven maart 2022

Di 29 mrt 2022

Wij van basisschool de Kwir zijn weer druk bezig met de vastenactie periode en het daarbij horende heitje voor karweitje. Nou zullen de leerlingen in de week van 4 april langs de deuren gaan om te vragen of zij op zaterdag 9 april een klusje mogen doen bij hen. Hier krijgen zij dan een kleine vergoeding voor die gaat naar de door onze school 3 goede doelen. 

De goede doelen van dit jaar zijn:

1) Het doel van de vastenactie, een weeshuis voor de kinderen in India. Dit is het project van Kapelaan Raijan. Hier gaat 50% van de totale opbrengst naartoe.
2) Stichting jarige job, dit is een stichting die geld en spullen inzamelt om zo ieder kind een verjaardag te geven doormiddel van een verjaardagsbox. Hier gaat 25% van de opbrengst naartoe.
3) WWF, deze stichting zet zich in voor het beschermen van bedreigde diersoorten, leefomgevingen, natuurbehoud en voedsel. Hier gaat ook 25% van de opbrengst naartoe.

Nog even in het kort:

-Leerlingen mogen in week 14 al eens langs de deuren om mensen te werven waarbij ze op zaterdag 9 april een klusje mogen uitvoeren. Het is de bedoeling dat het heitje voor karweitje, dus het uitvoeren van de klusjes, ook echt pas op zaterdag 9 april zal worden gedaan! 

-Leerlingen krijgen een stickervel, klusjeskaart en spaardoosje mee vanuit school. Een sticker kunnen zij afgeven aan de mensen waarbij de leerling aan de deur is geweest, zo weten andere leerlingen dat er bij die mensen al iemand aan de deur is geweest. 

Op de klusjeskaart vullen ze in welk klusje ze zaterdag gaan doen, voor welk bedrag en bij wie dit zal zijn. In het spaardoosje mogen zij het verdiende bedrag in doen. Dit doosje nemen de leerlingen op maandag en dinsdag 11 en 12 april weer mee terug naar school. Op donderdag 14 april zal aan de scholen de totale opbrengst gepresenteerd worden.

-Denk hierbij  aan klusjes zoals: de auto wassen, de hond uitlaten, boodschapjes doen etc. 

-Belangrijk dat de mensen bij wie een leerling een klusje mag doen, het geld gepast en contant op zaterdag 9 april in het spaardoosje van de leerling kunnen doen. 

Vr 25 mrt 2022

Je bent van harte welkom bij de ‘Sjengske-lezing’ van Bjorn Oostra,
op 2 april a.s. Bjorn is hoofdredacteur bij De Limburger.
Cafe Sjengske (Haammaeker) is open vanaf 19.30 uur,
de lezing begint om 20.30 uur.

Di 22 mrt 2022

Vr 18 mrt 2022

Neerse KERNgezond Hero’s 

De kinderen van groep 6 van basisschool De Kwir beleefden op donderdag 17 maart een erg sportieve ochtend. In het kader van KERNgezond bezochten ze Home of Heroes in Buggenum.

Geheel in het kader van ‘gezond bewegen’ arriveerden de kinderen per fiets in Buggenum. Na een korte opening was het tijd om lekker sportief aan de slag te gaan, waarvoor bij Home of Heroes meer dan voldoende mogelijkheden zijn. Onder leiding van een ervaren sportinstructrice van Sportcenter Balance vlogen, klommen, kropen en renden ze over het obstakelparcours. De kinderen verlegden hun eigen grenzen en daagden zichzelf sportief uit. Daarnaast werd er ook lekker gelasergamed. In de spectaculaire laserarea probeerden ze elkaar zoveel mogelijk te raken. 

Als laatste onderdeel stond er een sport- en gezondheidsquiz op het programma. In groepjes werkten de kinderen goed samen om de goede antwoorden te bedenken. 

Een erg sportieve en leuke ochtend die werd afgesloten met een groot applaus voor Home of Heroes en KERNgezond. Een stuk meer vermoeid maar voldaan fietsten ze weer terug naar school. 

Do 17 mrt 2022

Wo 16 mrt 2022

Lezing OOS NAER 

over 'De Zwarte Grens’ 

Jacques Rutten uit Helden schreef in 2000 een artikelenreeks voor OOS NAER over het vroegere grensgeschil tussen Neer en Helden/Kessel. De titel was: ‘Neer in opstand’. Dit verhaal heeft Bas Keltjens uit Neer geïnspireerd om er een theatervoorstelling van te maken. Dorpsgenote Eva Custers, die in Tilburg een theateropleiding volgt, schrijver Hugo Luijten en regisseur Johan Korten zorgden er mede voor dat Bas zijn plan ook kon gaan uitvoeren.

Op 23, 24, 25 en 26 juni is het zover. Dan wordt aan de Waije in Neer, op de grens van Neer en Kessel, de openluchtvoorstelling De Zwarte Grens (zie www.dezwartegrens.nl ) opgevoerd.

Voor heemkundevereniging OOS  NAER is dit een prima gelegenheid om een lezing te houden over de historie van het grensgeschil. Deze lezing wordt verzorgd door Har Kuijpers (‘van Leuve’) uit Neer, die al vaker een boeiend verhaal over Neers verleden vertelde. Aan de hand van afbeeldingen en historische kaarten neemt hij U mee naar de jaren kort na 1600, toen de strijd rond ‘De Zwarte Grens’ in alle hevigheid werd uitgevochten.

Vanwege de te verwachte belangstelling moeten geïnteresseerden zich vooraf aanmelden. Dat kan tot woensdag 6 april via info@oosnaer.nl of via gsm 06-40381740

De lezing, net als de theatervoorstelling in ‘plat Naers’, vindt plaats op woensdag 13 april van 19.30 uur tot ca. 21.30 uur in gemeenschapshuis D’n Haammaeker, Hoogstraat 2, in Neer.

Di 15 mrt 2022

Stem Progressief Akkoord Leudal, 

lijst 5, op 15 of 16 maart:  

Ik sta op de lijst van Progressief Akkoord Leudal, lijst 5. 

Ons programma is goed en duidelijk & de kandidaten weten van wanten. Wat argumenten om op ons te stemmen:

1) PAL wil dat de bezuinigde miljoenen voor de jeugdzorg weer voor de jeugdzorg ter beschikking komen.

2) PAL wil geen onnodige lastenverzwaring voor inwoners.

3) De zorg voor het milieu en het klimaat vinden we hoge prioriteit hebben; we houden niet voor niets een pleidooi voor een klimaatwethoud(st)er.

4) PAL heeft ingestemd met het plan van Leudal Park Oost om 1 miljoen ter beschikking te stellen voor de 3 accommodaties en andere zaken die een update verdienen, op de sportvelden in Neer. Máár:

5)PAL wil NIET dat er nog eens 2, 1 miljoen extra wordt uitgegeven, alleen om een wielerbaan van 278.000 euro in te kunnen passen, omwille van nog geen 0,5 % van de inwo(o)n(st)ers.

6) Iedereen die vindt dat ze al genoeg belasting betalen & dat het belastinggeld bijvoorbeeld beter voor een actief milieubeleid, voor intensivering van het armoedebeleid, voor zorg voor jong en oud en voor een eerlijk en betrouwbaar lokaal bestuur zou op PAL moeten stemmen.

Groetend, Peter Vennekens

Ma 14 mrt 2022

Zo 13 mrt 2022

De M.O.V.-groepen van de dorpen Haelen-Buggenum – Horn-Neer
en Roggel organiseren voor de twintigste keer een 

Solidariteitsmaaltijd.

Een Solidariteitsmaaltijd is een maaltijd, waarbij men elkaar ontmoet in de vastentijd.Kapelaan Rajan vertelt over het project in India. 

Het Pope Francis Home.

Wij nodigen u allen van harte uit voor deze maaltijd.Vanaf 18.45 uur bent u welkom aan tafel.U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden voor de Solidariteitsmaaltijd.

Iedereen is welkom!!!

Datum: vrijdag 25 maart 2022

Locatie: Beatrixzaal, Bergerweg 23, Horn.

Kosten: 10 euro per persoon, kinderen t/m 12 jaar gratis

(te voldoen op de avond van de maaltijd)

Opgave: uiterlijk dinsdag 22 maart telefonisch bij een van onderstaande personen:

               Antoinette Rooswinkel,Horn   Tel.581900

               Marlie Berghs,Horn                 Tel.582004

               Rian Kouwenberg,Haelen        Tel.592060

               Annie Konings,Buggenum       Tel.594348

               Marianne Hendriks,Haelen       Tel.591708                                                  

               Of per e-mail bij antoinette@rooswinkel.net

Heeft u problemen met vervoer naar Horn,
geef dat aan bij uw aanmelding.

Voor vervoer wordt dan gezorgd.

Wo 09 mrt 2022

Vragen & Antwoorden
herinrichting sportpark 't Maasveld

Waarom worden op het sportpark bomen gekapt?

Het sportpark is ruim een halve eeuw oud. Het park wordt de komende twee jaar opnieuw ingericht en gerenoveerd. Zo worden sportvelden verlegd en komen er nieuwe sporten bij. Zoals een Bikepark voor mountainbikers en cyclocross en een wielerbaan. Dat alles veroorzaakt dat voornamelijk de eiken op het binnenterrein plaats moeten maken. Uiteindelijk wordt het sportpark groener dan nu. Ook is de eikenprocessierups reden voor de aanplant van andere bomen en struiken zoals lindes, elzen en esdoorns. De diversiteit aan groen neemt per saldo toe op het park.

Hoeveel bomen worden er gekapt?

In deze 1e fase gaat het om 7 bomen. De andere 26 bomen worden pas gekapt als we groen licht krijgen van de gemeente. De gemeente buigt zich op dit moment over het gewijzigde bestemmingsplan van ’t Maasveld. Er komen straks bijna honderd nieuwe bomen bij.

Hebben jullie dan al een kapvergunning voor deze bomen?

Voor deze bomen is geen kapvergunning vereist. Wel heeft stichting ’t Maasveld voor het kappen van deze bomen toestemming van de gemeente Leudal, die eigenaar is van het sportpark, evenals van de Provincie Limburg. Het college van burgemeester en wethouders heeft die toestemming medio oktober 2021 vorig jaar verleend.

Maar bomen worden toch altijd beschermd?

De groenstructuren op het sportpark zijn niet beschermd via het gemeentelijke bestemmingsplan, noch via de provinciale omgevingsverordening. Daarom is in dit geval de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente leidend. Binnen de gemeente Leudal is als onderdeel van het bomenbeleid een bomenlijst opgesteld met daarop de waardevolle en monumentale bomen en houtopstanden binnen de gemeente. Staat een boom niet op deze lijst, dan is deze vergunningsvrij te rooien. 

Hoe gaan jullie die gekapte bomen dan compenseren?

Als compensatie voor de te kappen bomen en het herstellen/versterken van de bestaande groenstructuren en de groene aankleding van het sportpark ’t Maasveld worden in totaal 94 nieuwe bomen, circa 1.500 m2 struweel en nieuwe hagen geplant, grotendeels inheems en streekeigen.

Kunt u zich voorstellen dat niet iedereen blij is met de bomenkap?

Ja natuurlijk. We weten dat sommigen het hier moeilijk mee hebben. Zoiets ligt altijd gevoelig. We hebben hierover ook contact gehad met deze mensen. En het is ook dankzij deze criticasters dat wij onze plannen in de afgelopen twee jaar diverse keren nog eens tegen het licht hebben gehouden. Dit heeft geresulteerd in een plan dat de groene gordel rondom het park intact laat en dat we de biodiversiteit op het terrein zelf juist versterken. We hebben hiervoor een landschapsarchitect en ecoloog in de arm genomen. Los van het groen en de bomen is ons gehele oorspronkelijke plan in twee jaar flink bijgeschaafd dankzij inbreng van de betrokken sportclubs en betrokken kritische buurtbewoners. Daar zijn we heel blij mee. Het heeft ons plan beter gemaakt.

Di 08 mrt 2022

Man uit Neer parkeert auto
voor boom op sportpark ’t Maasveld
en voorkomt zo dat er nóg drie geveld worden
Door Jacqui Stroucken De Limburger

Jan Warmerdam van Stichting Duurzaam Neer&Omgeving heeft maandag met een persoonlijke actie voorkomen dat nog eens drie bomen op sportpark ’t Maasveld zijn gekapt, nadat er al vier om lagen.

Het lijkt een nieuw hoofdstuk in een langslepende strijd: met een auto voor een boom gaan staan zodat die niet omgezaagd kan worden. Jan Warmerdam uit Neer deed het maandagochtend, en voorkwam daarmee daadwerkelijk dat drie bomen neergingen die wel daarvoor op de nominatie stonden.

Duurzaam Neer wil dat de bomen op het sportpark pas gekapt worden als alle plannen voor het sportpark, inclusief de wielerbaan, definitief rond zijn. Ook financieel. Anders bestaat het risico, zo zegt Warmerdam, dat de nog aan te leggen wielerbaan, waarover de meningen al lange tijd ernstig verdeeld zijn, er misschien helemaal niet komt en de bomen voor niks zijn gekapt. Volgens Warmerdam was die voorwaarde ook opgenomen in de kapvergunning.

Misgegaan

De gemeente Leudal stelt echter dat er geen vergunning nodig was voor de bomenkap; het vellen van de zeven bomen zou geoorloofd zijn. Desondanks heeft Leudal de kap meteen stilgelegd door de actie van Warmerdam. „We hadden beloofd dat we tijdig zouden communiceren over wat er op het sportpark gebeurt. Dat is hier misgegaan. Daarom zijn we gestopt, om nu alsnog eerst te communiceren hierover”, reageerde een woordvoerster van Leudal maandagmiddag.

Warmerdam beaamt dat het onbegrip hem inderdaad deels in het gebrek aan communicatie zit. „Vanmorgen zag ik een bericht op Facebook: ‘We zijn begonnen’. Daarop wandelde ik met de hond naar ’t Maasveld om eens te kijken. Voor vier bomen was het al te laat. Toen ben ik de auto gaan halen.”

Ma 07 mrt 2022

Inzamelingsactie voor Oekraine.

Samen met de Oekrainse vluchtelingen die tijdelijk in Neer verblijven , willen wij spullen inzamelen voor mensen in Oekraine

De volgende zaken zijn welkom:

-slaapzakken- dekens
-Houdbare baby voeding en ander houdbaar voedsel vooral voor kinderen.
-EHBO materiaal- verband; paracetamol
-warme kleding: winterjassen; truien; kinderkleding; warme sokken
-Mannen T-shirts ; donkere broeken
-Schoenen maten 41-45
-Zaklampen met reserve batterijen
-oud model draadloze telefoons met opladers
-powerbanks om telefoonaccu op te laden
-legerschoenen en legerriemen

Spullen kunnen afgegeven worden op adres Engelmanstraat 24 in Neer. Indien niemand thuis is kunnen de spullen ook onder carport op adres Engelmanstraat 25a neergezet worden. 

Met vriendelijke groet,

M.J.L(Tjeu)  Scheepers
Engelmanstraat 25a
6086 BA NEER
06 25 12 69 61

Zo 06 mrt 2022

Vr 04 mrt 2022

Maandelijks gezamenlijk dineren voor de leden 

van seniorenvereniging  Sint Martinus Neer.

Gezamenlijk diner maand maart 2022;

Gezamenlijk diner vindt plaats op donderdag 10 maart in De Haammaeker
en wordt verzorgd door cateraar Slagerij Wolfhagen uit Maasbracht.

Het menu van bestaat uit: Champignonsoep, duiveltjesvlees, rode kool en aardappelpuree
en ter afsluiting natuurlijk een verrassingstoetje.

Aanvang 12.00 uur.

Wij vragen u om de consumpties voor eigen rekening te nemen.

Aanmelding:  telefonisch bij El Geelen Vlaas 15 

tel. 0475 491740 of 06 25 36 38 59.

Let op ! ! Aanmelden vóór zondag 6 maart.
De kosten zijn € 12.00 per persoon, betalen bij aanvang diner.


Do 03 mrt 2022

Ós Boerebroedspaar 2023 is bekèndj!!
Boerebruudje is Gerlie Emonts waat de boet geit deile
mèt Kueb Janssen (vanne Waever)
en Getuuge zeen Ton Klaessen en Pieër Silvrants,
Vastelaovendj 2023 kan neet mieër kepot!!

Di 01 mrt 2022

Eindelijk!!! We kunnen en mogen weer.

En we hebben er zin in!!!

Toneelvereniging Spektakel Kessel speelt: “Gen egte van Genechte,’ het stuk dat we 2 jaar geleden door de coronaperikelen moesten cancelen hebben we weer opgepakt en nu zijn we zover om het voor u te gaan spelen.

Nelke van Genechte is een lieve vrouw die heel veel spullen verzamelt en deze verkoopt in haar tweedehands winkeltje “Nelke’s Sjop”.

Haar slogan is : “Als ik het niet heb, is dat het énige wat ik niet heb!”

Toch is er één ding dat Nelke tot haar zéér grote spijt niet heeft.

En dat is familie…

Op za. 19 zo.20 za 26 en zo 27 maart 2022

Gemeenschapshuis de Paort, Markt 2 te Kessel

Aanvang: 20.00 uur

Entreeprijs: € 12.50 Inclusief een consumptie

De kaartverkoop begint vanaf 1 maart a.s.

Verkoopadres: Drogisterij “Kessel” Dorpstraat 6, Kessel

Telefoon: 077 4622661

Ook kunt u kaarten reserveren via e-mail nelke@spektakelkessel.nl

Wij hebben ervoor gekozen om het publiek meer ruimte te geven. Door deze zaalopstelling is het aantal zitplaatsen beperkt tot 80 plaatsen.

Dus….wacht niet te lang. Want vol is vol !!!