Bezoekers schrijven september 2020

Dinsdag 29 september 2020

Sterk afgeslankte en besloten herdenking 

bij Monument van Verdraagzaamheid 

Op donderdag 12 november 2020 zal voor de 20ee keer - vanwege Covid-19 helaas dit keer in een sterk afgeslankte en besloten vorm - de jaarlijkse Internationale herdenking bij het Monument van Verdraagzaamheid in Haelen plaatsvinden. De herdenking vindt ieder jaar plaats op de donderdag die het dichtst bij de bevrijdingsdatum van het Leudal (16 november) ligt. 

Het is nu 76 jaar geleden dat het Leudal werd bevrijd. 

Sinds de oprichting van het unieke Monument van Verdraagzaamheid in 2001 wordt de plechtigheid georganiseerd door de Stichting Herdenkingsmonument Militairen. De Stichting wil de huidige en toekomstige generaties bewust maken van het feit dat verdraagzaamheid noodzakelijk is om de verschrikkingen van een oorlog te voorkomen. 

In de loop van de jaren is deze unieke herdenking uitgegroeid tot een groots internationaal gebeuren en een van de grootste herdenkingen in Nederland. 

Het monument werd in maart 2001 onthuld ter nagedachtenis aan de meer dan 720 militairen afkomstig uit 11 landen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Midden-Limburg ten westen van de Maas om het leven kwamen. De Stichting Herdenkingsmonument militairen heeft een website gemaakt waarin de gesneuvelden een gezicht krijgen. Op deze website is aanvullende informatie te vinden met achtergronden en foto’s van de gesneuvelden en de omstandigheden waaronder deze jonge mensen de dood vonden. De komende tijd zal deze website verder aangevuld worden met nieuwe details die uit nog lopende research naar voren komen. 

Om een brug te maken naar de toekomst zullen ook jongere veteranen (welke hebben gediend in Indonesië, Korea, Nieuw-Guinea, Bosnië) bij de herdenkingen en het monument betrokken worden. Het motto van het Monument van Verdraagzaamheid heeft tenslotte betrekking op alle oorlogen.    

Door Covid-19 zal deze bijzondere plechtigheid dit jaar – onder voorbehoud – en slechts met een zeer beperkt aantal genodigden door kunnen gaan. Toeschouwers kunnen dit jaar helaas niet toegelaten worden. Om geïnteresseerden toch in de gelegenheid te stellen de herdenking te volgen, zal de héle herdenking op 12 november worden opgenomen. Vooraf opgenomen reportages over de historische context waaronder de gesneuvelden de dood vonden en interviews met veteranen die in diverse oorlogen gediend hebben, zullen samen met deze sobere herdenking via 

www.deltalimburg.nl/herdenkingleudal2020

te bekijken zijn.   Deze link blijft ook na de herdenking beschikbaar.  

 

Het spijt ons als organisatie bijzonder dat we belangstellenden dit jaar niet kunnen verwelkomen maar we hopen met de online-link een alternatief te hebben geboden.  

Mochten de omstandigheden en regels rondom Covid-19 wijzigen, dan bestaat de mogelijkheid dat de sobere herdenking helemaal afgelast moet worden.  

 

Mocht u nog vragen hebben dan verzoeken wij u vriendelijk met de Stichting contact op te nemen via het e-mailadres 

info@monumentoftolerance.com

Maandag 28 september 2020

Zondag 27 september 2020

Zaterdag 26 september 2020

Zonnepanelen steeds populairder in Leudal

Huishoudens in Leudal produceren steeds meer zonnestroom, zo blijkt uit gegevens van het CBS. Steeds meer woningeigenaren leggen zonnepanelen op het dak en deze wekken bij elkaar steeds meer stroom op. Het totale vermogen van de zonnepanelen op woningen in Leudal was vorig jaar 13.080 kW. 

Een groei van 33% ten opzichte van 2018. Dit komt overeen met het energieverbruik van circa 3500 huishoudens.

Klik hierboven! Voor info!

Sinds 2017 is het aantal woningen met zonnepanelen in de gemeente zonnepanelen in Leudal  toegenomen met 68%. In 2017 waren er nog 1.770 particuliere zonnepanelen-installaties. In 2018 groeide dit naar 2.271 installaties en vorig jaar waren er maar liefst 2.977 woningen met zonnepanelen. Op dit moment heeft 19% van de woningen in Leudal zonnepanelen, blijkt uit onderzoek van  www.zonnepanelenrevolutie.nl

Inwoners Leudal produceren meer zonnestroom

Inwoners van de gemeente Leudal produceren samen steeds meer zonnestroom. Het totale vermogen van particuliere zonnepanelen lag in 2019 op 13.080 kilowatt. Dat is fors meer dan 2017 (7.612 kilowatt) en 2018 (9.802 kilowatt). Het totale vermogen nam sinds 2017 toe met 72%. Ter vergelijking: landelijk gezien groeide het totale vermogen in deze periode gemiddeld met 92%. De gemeenten met het grootste vermogen aan zonnepanelen zijn Utrecht (39,1 MW) Groningen (38,8 MW) en Eindhoven (38,8 MW).

Ook bedrijven wekken steeds meer stroom op

Ook bedrijven wekken steeds meer zonnestroom op, mede door de aanleg van zonneparken. Het bedrijfsleven in Leudal was vorig jaar goed voor 16.386 kW aan zonvermogen. Dat is 48% meer dan in 2018 (11.074 kW) en 101% meer dan in 2017 (8.142 kW).

Landelijke toename

Leudal is overigens niet de enige regio waar zonnestroom populair is. Vorig jaar groeide het opgestelde vermogen aan zonnepanelen met 4.609 megawatt naar 6.874 megawatt. Een groei van ruim 49%. De toename is groter bij bedrijven (59%) dan bij woningen (35%). Dit komt vooral door de aanleg van zonneparken.

Redenen voor de opmars van zonnepanelen zijn dalende prijzen van de installaties en een een stijgend vermogen per paneel. Dit resulteert in een kortere terugverdientijd. Trends als elektrisch rijden, gasvrij wonen en meer thuiswerken zorgen er bovendien voor dat de vraag naar elektriciteit toeneemt. Daarnaast is er ook hulp vanuit de overheid. Consumenten kunnen de BTW over de aanschaf van zonnepanelen terugkrijgen via de Belastingdienst.

Donderdag 24 september 2020

Dinsdag werden onderstaande jubilarissen van EHBO Neer

tijdens een onderlinge bijeenkomst in het zonnetje gezet

voor hun verdiensten voor de vereniging EN ons allemaal!

  

Paula Knops speld bondskruis 2e en 1e klas                     Annie Janssen bondskruis 3e klas 58 jaar lid

41 jaar lid  37 jaar secretaris

19 jaar penningmeester  37 jaar dagelijks bestuur

Nelly Stekelenborg gouden hanger                                    Hans Vestjens speld bondskruis 3e klas  32 jaar lid

en bondskruis 3e klas  50 jaar lid                                        31 jaar bestuurslid  31 jaar verbandmeester

17 jaar actief lid evenemententeam                                                                                              

20 jaar lid                                                                              12 jaar lotusslachtoffer

18 jaar voorzitter

19 jaar lid dagelijks bestuur

Harry Huysmans, gouden speld.                                         Huub Geenen gouden speld.  27 jaar lid

   

Door Nijssen 37 jaar lid zilveren hanger                            Frans van den Emden zilveren speld                                                                                                                              30 jaar lid en 12 jaar Lotusslachtoffer

Marij van den Emden zilveren hanger 30 jaar lid             Koos Luijten zilveren speld 27 jaar lid

Koos Verheijden zilveren speld 31 jaar lid                       Maurice Dirkx bronzen speld 23 jaar lid

Thijs Verstappen bronzen speld 19 jaar lid                       Marianne Rikken Bronzen hanger 16 jaar lid

Harry Roumen bondskruis 1e klas                                    Monique Geraets-Steyvers 27 jaar lid zilveren hanger

49 jaar lid 47 jaar Lotusslachtoffer

35 jaar instructeur Lotus 

30 jaar voorzitter studiekring Lotus

Helma Roost 32 jaar lid zilveren hanger                           Piet Dirkx bondskruis 3e klas

                                                                                             49 jaar lid 10 jaar  AED coórdinator

Van onderstaande jubilarissen hebben wij geen foto ter beschikking.

Anjo Timmermans 25 jaar lid  bronzen hanger

Geraldo Hermans 23 jaar lid bronzen speld

Marie-Thérèse van Dieten zilveren hanger. 

12 jaar lid Haelen, 10 jaar lid Neer, 

8 jaren bestuurslid , 10 jaren docent, 8 jaren evenementencoórdinator.

Claar van Melick bondskruis 3e klas hanger , 58 jaar lid

**Doordat onze inkomsten afgelopen zomer door het wegvallen van verbandposten tijdens evenementen nagenoeg nul zijn geweest, hopen we dat de inwoners van Neer een donatie aan EHBO Neer willen doen.**

Dit kan op bankrekeningnummer: 

NL74RABO 0135714818 t.n.v. E.H.B.O. Neer.

Alvast bedankt.  EHBO Neer

"Gaer nao Naer" wenst deze "kanjers" van harte proficiat!!

WAT zijn wij zonder EHBO ??

Woensdag 23 september 2020

Aftrap in het kader van gezond gedrag

Op dinsdag 22 september stond de eerste activiteit van KERNgezond op basisschool De Kwir in Neer op het programma. De eerste activiteit van een nieuw jaar KERNgezond stond in het teken van ‘gezond gedrag’.

Zo kregen de kinderen van de groepen 5 en 6 een gastles over fair-play. Aan de hand van verschillende topsportfilmpjes werd de discussie aangegaan wat fair-play is en wat er allemaal bij komt kijken. 

Welke keuzes maken de kinderen in bepaalde situaties en in hoeverre speel je eerlijk als je net het winnende doelpunt kunt maken of hoe vind je het als je zelf geblesseerd bent geraakt? 

Verder werd er op ingegaan dat topsporters goed nadenken voordat ze iets doen, altijd doorzetten en hun doel voor ogen houden. Eigenschappen die ook terug te projecteren zijn op de kinderen zelf.

Als tweede onderdeel stond er een kickboksclinic van Sportcenter Balance op het programma. De kinderen leerden dat controle en discipline belangrijke eigenschappen zijn binnen het kickboksen. Verder leerden ze enkele basistechnieken en leefden ze zich lekker uit. 

De volgende activiteit van KERNgezond Neer 

staat op het programma voor 10 december. 

Dinsdag 22 september 2020

MORGEN !!!!!!!!!

SPONSORLOOP BASISSCHOOL DE KWIR

A.s. woensdag 23 september organiseert basisschool de Kwir, 

de tweejaarlijkse sponsorloop. 

De kinderen van alle klassen lopen rondjes rond de Kwirloop.

De weg is dan tijdelijk afgesloten voor verkeer.

● om 9.00u warmt groep 1/2 op. Zij zullen van 9.15u - 9.45u op de route zijn.

● om 10.30u warmt groep 3, 4 en 5 op. Zij zullen lopen van 10.45u tot 11.15u.

● om 13.00u warmt groep 6, 7 en 8 op. Zij zullen zoveel mogelijk rondjes rennen tussen 13.15u en 13.45u.

Het is natuurlijk erg leuk 

als er ook wat supporters langs de kant staan! 

(Denk hierbij wel aan de corona-maatregelen)

Vrijdag 18 september 2020

De dagen worden kouder en korter... 

Dat betekent dat het mooie wildseizoen eraan komt! 

Helaas betekent dat ook dat we niet meer lang buiten kunnen dineren.

Vanaf 1 oktober hanteren we weer de herfst/winter openingstijden

In verband met de coronamaatregelen hebben we binnen slechts beperkte zitplaatsen. 

We werken om die reden met twee blokken.

- Blok 1: 16:30 tot 19:15

- Blok 2: 19:30 tot sluit 

Reserveert u voor blok 1? Dan verzoeken wij u om 19:15 ruimte te maken voor de volgende gasten. 

Goed nieuws, u kunt vanaf oktober ook weer maaltijden afhalen! 

De afhaaltijd blijft tussen 16:00 uur en 17:30. 

Ons afhaalmenu is binnenkort te vinden op onze website. 

Reserveren? Dat kan via 0475-594068 of via  info@eetcafe-raodhoes.nl

Donderdag 17 september 2020

Zaterdag 12 september 2020

Schuilhut Kessel-Eik 

drie maanden na plaatsing afgebrand

Afgepikt

"Hebben we het zo mooi opgeknapt en dan wordt het ons na drie maanden alweer afgepikt", vertelt Jan Reinders. Hij is namens Dorpsoverleg Kessel-Eik lid van de werkgroep die zich bezighoudt met het aantrekkelijker maken van de natuurgebieden de Weerdbeemden en de Musschenberg. "We kregen van tevoren al vaker te horen dat het zomaar kon gebeuren dat het hutje niet zo lang zou blijven staan. Helaas is dat waarheid geworden", laat hij weten.

De twee natuurgebieden staan in Kessel-Eik vooral in de avonduren bekend als probleemlocaties. In een interview met diverse betrokkenen in de HALLO in juli bleek al dat er veel jongeren 's avonds feesten houden en dat er veel arbeidsmigranten illegaal vissen en rotzooi achterlaten. Twee controleurs van de visclub en Jan Reinders pleitten er toen al voor om vaker te handhaven in het gebied. De politie liet destijds weten het gebied al in de gaten te houden. De gemeente was niet op de hoogte van de problematiek.

Aantrekkelijker

Deze schuilhut die in mei op de Musschenberg in Kessel-Eik werd geplaatst, was geen lang leven beschoren. Ergens in het weekend van zaterdag 5 en zondag 6 september is het hutje tot de grond toe afgebrand. Dorpsoverleg Kessel-Eik baalt enorm van het vandalisme.Dorpsoverleg Kessel-Eik liet in mei trots weten dat een gloednieuwe schuilhut was geplaatst op de Musschenberg, een natuurgebied aan de Maas in de buurt van het dorp. De hut werd neergezet naast een bekende fietsroute en diende als plek om uit te rusten en uit te kijken over de Maas. Al was dat laatste nog niet mogelijk. Het volgende project was namelijk om de bebossing weg te halen die nu nog de bezoekers van de Musschenberg het zicht op de rivier ontneemt.

Reinders laat weten het afgebrande hutje aan te gaan kaarten bij de gemeente. Die was ook verantwoordelijk voor de realisatie. Het plan voor de hut was afkomstig van de werkgroep van het dorpsoverleg en de gemeente voor de bekostiging. Het was de eerste verbetering aan het gebied, waar nog verschillende andere zaken aan toegevoegd moeten worden, zoals een strandje en een aanlegsteiger. Het uiteindelijke doel is om de gebieden aantrekkelijker te maken voor toeristen. Een direct gevolg daarvan kan zijn dat er meer mensen naar het gebied komen, waardoor het minder aantrekkelijker wordt voor hangjeugd of illegale activiteiten. 

"Laten we hopen dat het afbranden van het hutje er misschien voor zorgt dat onze andere plannen in een stroomversnelling komen", aldus Reinders. "Dan heeft het vandalisme alsnog een positief effect gehad."

Heeft u iets gezien van deze "laffe daad"?

Bel 0900-8844 of bel 06 1542 0182

Donderdag 10 september 2020

E.H.B.O. Neer zou in juni j.l. de jaarlijkse pleisteractie houden. Vanwege het Coronavirus hebben we dit uitgesteld 

naar de week van 14-20 september.

Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot dit ernstige virus, vinden we dat we onze leden niet aan extra risico's moeten blootstellen en heeft het bestuur besloten dit jaar geen pleisteractie te houden.

Doordat onze inkomsten afgelopen zomer door het wegvallen van verbandposten tijdens evenementen nagenoeg nul zijn geweest, hopen we dat de inwoners van Neer een donatie aan EHBO Neer willen doen.

Dit kan op bankrekeningnummer: 

NL74RABO 0135714818 t.n.v. E.H.B.O. Neer.

Alvast bedankt.

EHBO Neer

Woensdag 9 september 2020

HEROPENING VAN D’N HAAMMAEKER 

OP 4 OKTOBER 2020

Op zondagmorgen, 4 oktober 2020 wordt de gerenoveerde Haammaeker officieel heropend. Dat gebeurt tijdens een kleinschalige, sobere, korte en vooral corona-veilige bijeenkomst, die rechtstreeks gevolgd of herbekeken kan worden gevolgd via https://www.haammaeker.nl  

Enkel vertegenwoordigers(maximaal 2) van de gemeente Leudal, 

de Provincie Limburg, sponsoren, bedrijven, (vrijwilligers)organisaties 

en vrijwilligers van D’n Haammaeker worden uitgenodigd (en dienen zich vooraf aan te melden), die op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de renovatie. 

Inwoners van Neer bezochten het gemeenschapshuis al in juli, 

tijdens de Open Dag.

Programma:

Het programma omvat verschillende elementen. 

Er zullen enkele korte toespraken worden gehouden, op enig moment wordt D’n Haammaeker officieel heropend, er is tijd voor een korte rondleiding of bezichtiging van het gebouw, we vertonen een kort promotiefilmpje, er is muziek en uiteraard een drankje én een lunch. Dat alles gebeurt in een corona-veilige, gezellige en dynamische setting, op ruime afstand van elkaar en met voldoende ventilatie.

Dinsdag 8 september 2020

Beste inwoners van Neer,

De jaarlijkse Goede Doelen Week stond dit jaar gepland in de week van 20 t/m 25 april 2020. In verband met het coronavirus is deze uitgesteld.

Wij hebben u destijds laten weten dat de collecte mogelijk in de week van 14 t/m 20 september 2020  gehouden zou worden. We hebben als gezamenlijke besturen van de Goede Doelen Leudal besloten om ook nu niet te collecteren. Dit om ieders veiligheid te waarborgen.

Voor de goede doelen is dit een groot gemis omdat deze voor belangrijk onderzoek op uw donaties zijn aangewezen. 

Daarom hebben wij als Stichting Goede Doelen Neer besloten om de collecte dit jaar een andere vorm te geven. We hebben 4 mogelijkheden:

• U doneert zelf via een overboeking bij uw bank naar Stichting Goede Doelen Neer  NL35 RABO 0349 6970 35 (zie ook intekenlijst). 

• U doneert via de QR code op het intekenformulier. Hiermee wordt u naar het betaalverzoek gestuurd (Rabobank). U kiest zelf een bedrag.

• U doneert via een van de QR codes bij dit bericht. Zo kunt u ook doelen apart steunen.

• U doneert op de vertrouwde manier door de envelop te vullen en stopt deze in een collectebus bij een van de coördinatoren.

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u de 12 Goede Doelen wilt steunen. 

Wij hopen op uw medewerking.

Coördinatoren Stichting Goede Doelen Neer

Inschrijving KvK 76962318. 

Bankrekening Stichting Goede Doelen Neer NL35 RABO 0349 6970 35

Zondag 6 september 2020

Vrijdag 4 september 2020

Kermis Neer 2020 *CORONAPROOF*

Beleefd vragen wij onze dorpsbewoners om de hekken welke (door de gemeente) geplaatst zijn ter afsluiting van de straten tijdens de kermisdagen TE LATEN STAAN en niet voor het gemak , om met de auto door te rijden ( WAT NIET MAG!!) wegzetten en dan niet terugzetten.

DOET U DIT WEL! Dan komen de corona regels en de veiligheid in gevaar en kunnen ze de kermis sluiten omdat het dan niet gewaarborgd is.

Onderstaande attracties zullen dit jaar aanwezig zijn op het Kerkplein :

Rups-Draaimolen-Touwtje trekken / eendenspel-Grijpers

Suikerspin/snoep/ popcorn-Rolbal spel-Schiettent-Autoscooter

            

Het kermis terrein heeft 3 IN en UITGANGEN!! men kan gescheiden in twee richtingen lopen langs de diverse attracties.

Je mag natuurlijk meerdere keren het terrein bezoeken maar altijd binnen komen via de ingang en de route weer volgen.

Bij de ingang kunnen de bezoekers de handen desinfecteren bij de aangewezen desinfectie zuil deze staan ook bij elke attractie!.

HEEL BELANGRIJK HOUD DE 1,5 METER AFSTAND 

VAN ELKAAR IN ACHT OVERAL OP HET TERREIN!!

Wij heten u vanaf zaterdag 5 september tot en met 8 september van harte welkom.  Laat ons er voor zorgen dat dit slaagt dat geeft perspectief voor de toekomst.  Samen Sterk tegen corona.

Als er iemand de bekende symptomen heeft blijf dan thuis! Dit voor ieders veiligheid en helpt het verspreiden van het virus tegen te gaan.

Namens De Stichting Traditionele Kermis.

Als “Gaer nao Naer” wensen wij u allen 

een mooie (aangepaste) kermis!

VOLG A.U.B. DE AANWIJZIGINGEN 

VAN ONZE KERMISEXPLOITANTEN OP!!

Donderdag 3 september 2020

Wist u dat we al ruim 7 jaar inleverpunt zijn van wecycle??

Luijten Electro  Heldenseweg 25H  6086PD NEER

0475-591272  06-53276548

Klik hierboven , voor hun website!