Nieuws maart 2020

Klik hier voor het nieuws van februari of hier voor oud nieuws.

     

                                                                                                                                                          Klik voor berichten !

Dinsdag 31 maart

*  DANKJEWEL , SUPER!!

Geen eitjes , MAAR: alle kwartetspellen zijn verkocht. Hartelijk dank hiervoor. Red: Wilt u ook zonder kwartetspel ONS KVW toch steunen? Dat kan altijd via (NL91RABO0135715385) , zodat zij in augustus ? weer een mooie KVW week kunnen organiseren voor ONZE JEUGD!

*  Onder “Blik op Naer” 2459 , 

vandaag een foto via Rinie Hebben.

*  Kijk onder “Bezoekers schrijven” , want 

de NAERSE verse asperges in weer aan huis te koop! 

*  Kijk in het “Verenigingsnieuws” voor een bericht namens de Bussen Schutten , 

ter nagedachtenis aan hun overleden ere-lid Piet Moors. 

Maandag 30 maart

-  Zaterdag 28 maart is onze oud dorpsgenoot , Pierre Berben in Australië overleden.

Kijk onder “Overleden” voor het bericht.

Wij wensen familie en bekenden , sterkte met dit verlies. 

** Kijk NU onder "Overleden" voor de rouwbrief , 

van onze dorpsgenoot Piet Moors.

Wij wensen familie en bekenden , veel sterkte met dit verlies.

-  Onder “Blik op Naer” 2458 , 

vandaag een foto via Har van Knippenberg.

-  Kijk onder "Geboren" , want we hebben er weer 

een kleine inwoner bij in Neer.

-  Via Nic Delissen plaatsen wij vandaag een 2de foto bij Blik op Naer 2453.

Zondag 29 maart (ZOMERTIJD)

-  VANDAAG zendt ML5 een H.Mis uit , 

vanuit de kerk in Heythuysen.

Klik hiernaast of kijk om 10.00-11.00-16.00 of 17.00 uur 

op ML5 TV!

-  Onder “Blik op Naer” 2457 , 

vandaag een indrukwekkende foto via De Kwir. 

-  Klik hiernaast voor een actuele NIEUWSBRIEF via ’T PAROCHIECLUSTER ivm het coronavirus.

-  Onder “Bezoekers schrijven” vraagt Jan Srous een aantal huurders om aandacht en een reactie van HEM 

(wie volgt?) richting woningstichting Wonen-Zuid.

Zaterdag 28 maart

-  Ondanks “alles”!!gaat vannacht de ZOMERTIJD in.

U dient uw klokken , 

1 UUR VOORUIT te zetten!! 

-  Donderdag 26 maart is op 82 jarige leeftijd , onze dorpsgenoot Piet Moors overleden.

Zodra wij een overlijdensbericht ter beschikking hebben , zullen wij dit plaatsen onder “Overleden”

-  Onder “Blik op Naer” 2456 , 

vandaag een foto via Jo Waegemans.

-  Kijk onder “Bezoekers schrijven” voor de CORONA-NIEUWSBRIEF welke wij gisteren(met dank aan de vrijwilligers) in Neer verspreid hebben ,  onder de inwoners welke geen gebruik maken van internet.

-  Kijk onder “Gemeentenieuws” want 

de Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft gisteren 

de NOODVERORDENING AANGESCHERPT!

Vrijdag 27 maart

-  Klik hiernaast voor een actuele NIEUWSBRIEF i.v.m. de CORONACRISIS via de gemeente Leudal.

-  Onder “Blik op Naer” 2455 vandaag , 'T KAN , via eigen camera. 

-  Kijk onder “Bezoekers schrijven” voor een uitgebreid bericht EN info 

betreffende bloedprikken , via de HUISARTSENPRAKTIJK NEER.  

-  In het “Verenigingsnieuws” : De nieuwsbrief van maart , via de Friedesse molen.

Donderdag 26 maart

-  Vandaag vanaf 12.00 uur , zullen de Groenteboer – Visboer en de Poelier , aanwezig zijn op ’t Kerkplein.

Denk aan de regels EN HOUD MIN 1.5 mtr afstand!!! Want… het plein is groot genoeg!!!

-  Onder “Blik op Naer” 2454 , 

vandaag een foto via Har van Knippenberg.

-  Kijk onder “Bezoekers schrijven” 

voor een POTGROND-ACTIE bij BoerenBond Neer.

-  Kijk in het “Verenigingsnieuws” want , Ronde twee is bezorgd! Wie volgt voor ronde drie??

Steun KVW Neer en bestel een eigen ontworpen 

KVW Naer kwartetspel !

Woensdag 25 maart

-  Deze week is onze dorpsgenote(voorheen Heldenseweg) Toos Janssen – Moonen overleden.

Kijk voor haar overlijdensbericht onder “Overleden”

**  H. Missen afgelast.Op verzoek van de Nederlandse bisschoppen worden 

tot en met 31 MEI (Pinksteren) alle H. Missen  afgelast. 

De H. Missen + intenties, die daarvoor opgegeven waren, 

zullen – in overleg met de familie – later opgedragen worden.

De H. Missen van woensdagmorgen in de kerk in Neer gaan ook niet meer door.Uitvaarten kunnen in sobere vorm en kleine kring gewoon doorgaan. Hierover kunt u contact opnemen met kapelaan Lipsch (06 – 54761208) 

of met Mia Theelen (591293). 

-  Onder “Blik op Naer” 2453 , vandaag een foto via eigen camera.

-  Kijk onder “Bezoekers schrijven” want deze week wordt er weer gestart 

met de werkzaamheden “Dijkversterking Neer”!

-  Voor zover ons NU bekend , gaat de weekmarkt morgen , 

op het Kerkplein door!

Dinsdag 24 maart

-  Zoals u allen bekent , heeft het kabinet de regelingen betreffende het coronavirus behoorlijk bij MOETEN stellen.Klik hiernaast voor het actuele nieuws , via ONZE gemeente.

Wellicht kunnen wij a.s. donderdag WEER een door ons “AANGEPASTE NIEUWSBRIEF” voor de ouderen in Neer (welke GEEN INTERNET gebruiken) bezorgen!

-Top 1 Toys Coenen houd uw kinderen bezig met:Leuke speel – leer en oefenboekjes!

Op een speelse manier oefenen met rekenen, 

lezen en schrijven. Kom naar de winkel, want wij hebben dit nog volop! We blijven gewoon geopend, zolang de richtlijnen dit toelaten

-  Onder “Blik op Naer” 2452 vandaag , 

ZO kan het ook via Marian Vossen.

-  Tot 1 juni zijn alle geplande evenementen afgelast.Zo ook de Kofferbaksale van 19 april a.s.

Volgens planning zal er op 20 september , wel een Kofferbaksale zijn in Neer. Schutterij St Sebastianus. 

Maandag 23 maart

-  Heeft u een afspraak , of wilt u een bezoek brengen aan het gemeentehuis?

Kijk eerst hiernaast!

-  Hair Design Slabbers & Haarmode van Herpen , moeten ivm het coronavirus , voorlopig stoppen!

Kijk hiernaast voor hun bericht!

-  Onder “Blik op Naer” 2451 , vandaag een “merkwaardige blik” via De Kwir. 

-  Kijk onder “Bezoekers schrijven” , want dit jaar kunt u KVW niet steunen , 

door het kopen van PAASEIEREN maar wel 

door het kopen van een MOOI KWARTETSPEL!!!!!!

Zondag 22 maart

-  Dankzij de hulp van enkele vrijwilligers , hebben wij gisteren de 1ste PAPIEREN NIEUWSBRIEF (ca 250) kunnen bezorgen bij de mensen welke geen internet gebruiken. Kent u inwoners , welke de 2de nieuwsbrief ook willen ontvangen?

Laat het ons ff weten via:gaernaonaer@gmail.com of 06-15420182

-  De Mariakapel in onze parochiekerk zal 

VANAF VANDAAG overdag geopend zijn 

voor stil gebed en het aansteken van een kaars.

Wilt u een H.Mis bekijken? Klik hiernaast! 

-  Onder “Blik op Naer” 2450 vandaag: we kunnen het niet vaak genoeg laten zien! 

-  In Neer kunt u op 2 locaties 24/7 tanken!De Belgische regering heeft tegen de verspreiding van het coronavirus besloten de grenzen te sluiten voor personen die niets in België te zoeken hebben. "Ga dus niet tanken of boodschappen doen in België". IN NAER HUBBE WAE ZAT!!

Zaterdag 21 maart

*  WIE van onze medebewoners (Neer) heeft hem nodig? De gemeente heeft onze aangepaste NIEUWSBRIEF goedgekeurd en vermenigvuldigd! Kent u ouderen onder ons , welke hem nodig hebben? Laat het ons weten 

via mail: gaernaonaer@gmail.com 

of bel: 06-15420182 , want vandaag en morgen gaan we bezorgen!

*  Onder “Blik op Naer” 2449 , vandaag een foto 

via windmolenpark Heibloem.

*  DE KAASBOER(vrouw) & SLAGER , ZULLEN VANDAAG OP 'T KERKPLEIN IN NEER STAAN!

*  Kijk onder in het “Verenigingsnieuws”

voor een bericht betreffende de POTGROND-ACTIE. 

 

Vrijdag 20 maart

Het Corona virus heeft een onverwacht grote invloed gekregen op ons allemaal. 

En dat zal in de komende periode nog wel zo blijven. Mogelijk dat sommige NAERENAREN hierdoor de deur niet meer uit durven/kunnen, of op andere wijze in de problemen komen?

Heeft u in de komende tijd hulp nodig of wilt u juist helpen, 

meldt dat a.u.b. aan ons KLIK OP DE AFBEELDING VOOR CONTACT!! 

En wij proberen SAMEN de hulp te bieden.

*Kijk hiernaast voor een NIEUWSBRIEF (2x per week) via de afd. communicatie van de gemeente Leudal , 

met betrekking tot het CORONAVIRUS.

Kent u inwoners IN NEER welke tot de RISICOGROEP behoren en geen internet gebruiken?? Geef ons hun ADRES door via mail:gaernaonaer@gmail.com of bel 06-15420182 en wij zorgen dat zij , een aangepaste versie op papier ontvangen in de brievenbus! 

*  In tegenstelling tot Haelen , kan de WEEKMARKT IN NEER op donderdag 26 maart (vooralsnog) doorgaan , ondanks de noodverordening! De groenteboer - visboer 

en poelier zullen dan aanwezig zijn!

De markt van a.s. zaterdag is ONS nog niet bekent!

*  Onder “Blik op Naer” 2448 vandaag , voorjaar via Har van Knippenberg.

*  Kijk onder “Bezoekers schrijven” voor : 

Afhalen en thuis eten via CATERING PREUF.  

Donderdag 19 maart

-  Klik hiernaast voor het actuele nieuws 

ivm het coronavirus , via de gemeente.

-  Onder “Blik op Naer” 2447 , vandaag een foto via eigen camera.

-  Kijk onder “Bezoekers schrijven” voor een aanvullend bericht (zat 14 maart) want: 

“De ellende is voor de parochie ook nog niet voorbij.”

Woensdag 18 maart 

ONZE BURGEMEESTER GEEFT ADVIES IVM HET CORONAVIRUS.

KLIK HIERNAAST!

-  Potgrondactie zaterdag 21 maart afgelast.In verband met de ontwikkelingen rondom het Corona virus 

gaat de geplande Potgrondactie van  schutterij St. Sebastianus 

op zaterdag  21 maart a.s. NIET door.  Dit om verder mogelijke spreiding van het corona virus te voorkomen.

Wij vragen om uw begrip en houden u op de hoogte betreffende verplaatsing.

Bestuur Jachthoornkorps Schutterij St. Sebastianus .

-  Onder “Blik op Naer” 2446 , 

vandaag een “kleurrijke” foto via Jac v Melick.

Het Corona virus heeft een onverwacht grote invloed gekregen op ons allemaal. 

En dat zal WAARSCHIJNLIJK in de komende periode nog wel zo blijven. 

Mogelijk dat sommige NAERENAREN hierdoor de deur niet meer uit 

durven/kunnen, of op andere wijze in de problemen komen?

Heeft u in de komende tijd hulp nodig of wilt u juist helpen, 

meldt dat a.u.b. aan ons KLIK HIERBOVEN VOOR CONTACT!! 

En wij proberen SAMEN de hulp te bieden.

Wij hebben bij de gemeente de vraag neergelegd : Als er geen mogelijkheid is dat de gemeente elke 2 dagen een PAPIEREN NIEUWSBRIEF opstelt 

welke WIJ SAMEN kunnen bezorgen bij de oudere onder ons welke via de huidige social media GEEN nieuws e.d. kunnen ontvangen. 

We wachten (nog steeds) een reactie van de gemeente af!

-  OP DIT MOMENT weten wij nog niet , of deze doorgang zal vinden. ALLE aanmelding gaan wij WEL verwerken 

KLIK HIERNAAST! WIJ VRAGEN U VRIENDELIJK 

NOG FF TE WACHTEN MET DE BETALING!!

In het weekend van Pasen , zullen wij de situatie ivm het Coronavirus bekijken (en ons laten adviseren) als de Kofferbaksale door KAN gaan. Wij houden u op de hoogte. Schutterij St. Sebastianus .

**Kunt u de deur niet uit vanwege thuis quarantaine 

of omdat u tot de risicogroep behoort? 

Bel ons dan bezorgen we de bestelling bij u thuis.

De betaling doen we bij voorkeur via een Tikkie. Indien dit niet mogelijk is zoeken we samen naar een oplossing.

Christine de Echte Bakker 0475-591296 BESTEL A.U.B. TIJDIG!!

Dinsdag 17 maart 

-  I.v.m. de coronacrisis kunt u , MONDZORG LIMBURG 

alleen bereiken voor SPOEDGEVALLEN!

Zij mogen u niet behandelen bij verkoudheid en/of koorts 

(OOK NIET MET SPOED)

-  Onder “Blik op Naer” 2445 , vandaag een oudje via Piet Hanssen. 

-  Kijk onder “Bezoekers schrijven” : voor de menukaart i.v.m. het coronavirus , voor 

UW BESTELLING bij CAFETARIA NAPOLEON.

Klik hiernaast voor een NIEUWSBERICHT via FRITURE AOD NAER 

met betrekking tot het coronavirus!

Maandag 16 maart

-  Gisteren schreef locoburgemeester Arno Walraven 

zijn 2 wekelijkse column bij onze collega van haor.nl .

Een (voor ons) bijzondere column. Klik hiernaast!

**Beste klanten,**Wij blijven open als dienstverlening. U kunt dagelijks met uitzondering van maandag (Onze rustdag) tussen 12:00 en 13:00 uur en tussen 17:00 en 20:00 uur telefonisch eten bij ons bestellen. Wij bezorgen het bij u op lokatie, of u komt het afhalen, Wij kunnen u niet in onze zaak laten eten. Wij willen u vragen zoveel mogelijk gepast te betalen. Ons telefoonnummer 06-38181078. 

Red: Hun menukaart zetten wij in de loop v/d dag HIER online!

-  Onder “Blik op Naer” 2444 , gisteren waren er toch 

grote gezelschappen? Tijdelijk in Neer via Jac v Melick. 

-  Biologische Tuinderij "de Waog"Voor komende donderdag en waarschijnlijk vrijdag zijn we op zoek naar "preipoters", ben jij 14 jaar of ouder en heb je zin om te komen werken? Ivm Corona, wordt er extra aandacht besteedt aan hygiëne alvorens de pauzes gehouden worden. Zou de groep te groot worden, dan wordt de groep gesplitst tijdens de pauzes.

Stuur een berichtje via whatsapp op 06 46032061.

-  Kijk onder “Bezoekers schrijven” , voor een bericht via gemeenschapshuis In D’n Haammaeker , welk gericht is aan de gebruikers MAAR waar natuurlijk 

IEDERE VRIJWILLIGER op mag reageren! 

**Beste klanten,**Vanaf dinsdag 17 maart tot 6 April zijn wij 

(zonder verdere wijzigingen in het beleid) gewoon open voor afhaal- en bezorgbestellingen. Wij zouden het fijn vinden 

als jullie van tevoren de bestelling even telefonisch 

door zouden geven. Graag zien wij jullie vanaf dinsdag! Liefs, team Aod Near!

Zondag 15 maart (UPDATE 19.00 uur)

*  KLIK HIERNAAST voor een actuele

UPDATE betreffende het CORONAVIRUS , 

via de GEMEENTE LEUDAL !!

*  Onder “Blik op Naer” 2443 , vandaag een bijzondere tuin via Monique Verhaeg.

Zaterdag 14 maart

**H. Missen afgelast**

Op verzoek van de Nederlandse bisschoppen worden tot 31 maart alle H. Missen in het weekend afgelast. 

De H. Missen + intenties, die daarvoor opgegeven waren, 

zullen - in overleg met de familie - later opgedragen 

worden. De H. Missen van woensdagmorgen in het Parochiehuis in Neer gaan voorlopig wel door. Uitvaarten kunnen in sobere vorm en kleine kring gewoon doorgaan. Hierover kunt u contact opnemen met 

kapelaan Lipsch (06 - 54761208) of met Mia Theelen (591293)

Verdere informatie kunt u vinden op :  http://www.bisdom-roermond.nl

*  Onder “Blik op Naer” 2442 , vandaag een zoekfoto via “Oos Naer” 

*  Voorstellingen Toneelvereniging Spektakel Kessel 

voorlopig uitgesteld!

Met pijn in ons hart hebben wij ivm met het Coronavirus moeten besluiten om de voorstellingen van 

“Gen egte van Genechte” op 21, 22, 28 en 29 maart tot nader order uit te stellen. Graag de kaarten bewaren want ze blijven geldig.

We zoeken naar nieuwe speeldata en een passende oplossing voor de reeds gekochte entree bewijzen. Wij houden u op de hoogte!!

*  Kijk onder het “Verenigingsnieuws” want 

Music with Passion is verplaatst naar 26-27 maart 2021!

Vrijdag 13 maart (23.00)

**Kijk onder “Bezoekers schrijven” , voor een ACTUEEL BERICHT betreffende het CORONAVIRUS via de medewerkers 

van Huisartsen praktijk Neer!

Mochten er de komende dagen bijzondere ontwikkelingen zijn!

Dan houden wij u via de HAP , hier (24/7) op de hoogte!

-  Onder “Blik op Naer” 2441 vandaag , hoogwater via Har van Knippenberg.

** Coronavirus!Volgend , het advies van de RIVM om alle bijeenkomsten te mijden heeft het bestuur van Seniorenvereniging Sint Martinus Neer besloten om met ingang van vandaag tot en met 1 april 

geen activiteiten en of bijeenkomsten te laten plaats vinden.

Des te meer omdat wij met een kwetsbare groep te maken hebben.

Wij vragen hiervoor jullie begrip. Gezondheid gaat boven alles.

Bestuur seniorenvereniging.

-  Ivm het CORONAVIRUS is “Het voorjaarsconcert van Zangvereniging Maas- en Neergalm op 21 maart as. in Neer geannuleerd!”

-  Klik hiernaast! Voor de ACTUELE PAGINA ivm het Coronavirus via de GEMEENTE LEUDAL!

Donderdag 12 maart

-  Onder “Blik op Naer” 2440 , 

vandaag een foto via Bep Korten.

-  Dames, bij deze willen we jullie uitnodigen 

voor de JAARVERGADERING van VANDAAG. 

Na de pauze is er een muzikaal optreden.  

Grote opkomst verwacht. Aanvang 20.00 uur! Het bestuur.

-  Onder “Bezoekers schrijven” 

aandacht voor het Voorjaarsconcert 

van Zangvereniging Maas- en Neergalm.

Woensdag 11maart

-  Op 7 maart j.l. is op 90 jarige leeftijd , 

onze oud dorpsgenoot Harie van Heugten 

in Sittard overleden. 

Kijk onder "Overleden" voor het zijn overlijdensbericht.

-  Onder “Blik op Naer” 2439 , vandaag een oudje via Sjaak Niessen.

-  Onder “Bezoekers schrijven” : Op 18 april 2020 vindt er een unieke muzikale happening plaats. 

Een zestal gewoon bijzondere mensen afkomstig uit Haelen en Neer gaan de uitdaging aan om Harmonie Philomena  en Zangvereniging Maas- en Neergalm muzikaal te leiden en te gaan strijden om de titel “wie wordt de Maestro”.

Dinsdag 10 maart

-  Wilt u nog een keer terug kijken naar het "hoog water" in 1995 

via een TV uitzending? Klik dan hiernaast!

-  Onder “Blik op Naer” 2438 , vandaag een foto via Koos Verheijden.

-  Kijk onder “Bezoekers schrijven” , want a.s. zondag is het LAATSTE LIVE OPTREDEN 

in Cafe Maneslust biej Mieke en wel MET 2 NAERSE BANDS!

-  Dames, bij deze willen we jullie uitnodigen voor de JAARVERGADERING op DONDERDAG 12 MAART. 

De agendapunten liggen dan op tafel.

Na de pauze is er een muzikaal optreden.  

Grote opkomst verwacht. Aanvang 20.00 uur! Het bestuur.

Maandag 9 maart (update 13.45)

In onze gemeente (Leudal) is één nieuwe besmetting van hetcoronavirus (COVID-19) bevestigd. Van de patiënt uit de 

gemeente Leudal is de bron nog  niet bekend. 

De patiënt is in thuisisolatie. De gezinsleden van de patiënt hebben geen verdachte klachten, maar ze blijven uit voorzorg thuis van werk en school.

De GGD brengt in kaart met wie de patiënt contact heeft gehad. 

Klik hierboven EN lees meer! 

-  Noteert u het OOK in uw agenda ?Zondag 23 augustus! BAEKSPRINGE 2020 in Naer !

-  Onder “Blik op Naer” 2437 , 

vandaag een foto (met vraag) via Peter Verheijden.

-  Kijk onder “Bezoekers schrijven”

want D’n Haammaeker zoekt 

VRIJWILLIGERS om een handje te helpen , 

tijdens de RENOVATIE.

-  In het “Verenigingsnieuws” uw aandacht voor een aantal KAMPIOENEN 

van BEUGELCLUB ONDER ONS.

Zondag 8 maart (10.30 uur)

-  Onder “Blik op Naer” 2436 , vandaag een foto via Har v Knippenberg.

-  Onder “Bezoekers schrijven” uw aandacht 

voor de MAART-ACTIE bij Boerenbond Neer.

Zaterdag 7 maart

-  Onder “Blik op Naer” 2435 , 

vandaag een foto via Fred Waegemans.

Vrijdag 6 maart

-  Deze week is in Tilburg op 82 jarige leeftijd , 

onze oud dorpsgenote (voorheen Plaza Nara) 

Mutsuko Suilen – Sugimoto overleden.

Kijk onder "Overleden" voor haar overlijdensbericht.

-  Onder “Blik op Naer” 2434 vandaag , 

“vroeger en nu” via Ton Bongers. 

-  Kijk onder “Bezoekers schrijven” 

als u , uw kind wilt INSCHRIJVEN 

voor het BASISONDERWIJS op De Kwir.

Donderdag 5 maart (met een omweg , lukt het weer)

*  VANDAAG  haalt "Rijvereniging Neer"  uw ou d  p apier op.  Graag het papier vanaf 17.30 uur 

GOED GEBONDEN  aan de weg plaatsen.

Houd u a.u.b. rekening met het weer!

*  Onder “Blik op Naer” 2433 vandaag “hoogwater” via Wiel aan den Boom.

*  Dames, bij deze willen we jullie uitnodigen voor de JAARVERGADERING op DONDERDAG 12 MAART. 

De agendapunten liggen dan op tafel.

Na de pauze is er een muzikaal optreden.  

Grote opkomst verwacht. Aanvang 20.00 uur! Het bestuur.

*  Kijk onder “Bezoekers schrijven” , want onze dorpsgenoot Jan Strous is bezig met 

een nieuwe website , vol met interessante zaken genaamd:  

kartografie.middenlimburg.net

*  Kijk onder "Verenigingsnieuws"(Cultuur) , voor het maandelijks GEZAMENLIJK DINER 

van de seniorenvereniging.

*  In het “Verenigingsnieuws” vraagt JN Neer uw aandacht voor 

hun ZOENEN-ACTIE.

Om de een of andere reden ? Kunnen wij geen nieuwe afbeeldingen 

invoegen vanuit Google!

Hierdoor zijn we beperkt in het Nieuws!!

We proberen het zo snel als mogelijk op te lossen.

Woensdag 4 maart

*  MORGEN  haalt "Rijvereniging Neer"  uw ou d  p apier op.  

 Graag het papier vanaf 17.30 uur GOED GEBONDEN  

  aan de weg plaatsen.

*  Kijk onder “Bezoekers schrijven” voor een BIJZONDER BERICHT via HUISARTSENPRAKTIJK NEER i.v.m. het Coronavirus!!!!

*  In het “Verenigingsnieuws” een uitnodiging voor 

de twintigste Solidariteitsmaaltijd.

Dinsdag 3 maart

*  Onder “Blik op Naer” 2432 , vandaag een geweldige zonsopkomst 

via Har v Knippenberg.

*  Onder “Bezoekers schrijven” vandaag meer info , betreffende de werkzaamheden aan de Hoogstraat , welke MORGEN in 2 fase van start gaan.

Maandag 2 maart

*  Noteer het in uw agenda!

Benieuwd naar de STIHL power en Rienties tuinmachines? Kom dan 4 april naar de STIHL Demodag en probeer welke machine het beste geschikt is om jou tuin in een handomdraai lente klaar te maken. 

Op deze dag kunt u bij 

RIENTIES in BAARLO & MAASHEES , de STIHL machines zelf testen.

*  Onder “Blik op Naer” 2431 vandaag , sloopwerkzaamheden via eigen camera.

*  Kijk onder “Bezoekers schrijven” voor een nieuwsbrief via In D’n Haammaeker , ivm de aankomende  renovatie. 

*  Blijkbaar gaan de werkzaamheden aan de Hoogstraat deze week beginnen? De aanwonende hebben info ontvangen. Wij hopen u morgen (via de gemeente) ook info te geven ,  ivm een drukke route voor onze kinderen!

*  Kijk in het “Verenigingsnieuws” als u een keer met familie/vrienden/bekenden , wilt schieten 

met de “zware buks” bij de Bussen Schutten. 

*  Wij zijn terug van vakantie , vanaf MORGEN zijn wij weer normaal geopend.

Zondag 1 maart

*  Onder “Blik op Naer” 2430 vandaag , Water/Wien via Graad Adams. 

*  Wilt u de VASTELAOVESOPTOCHT VAN 1998 nog een keer terug kijken?

Klik dan hiernaast! Voor een uitzending via ML5.

*  Kijk onder “Bezoekers schrijven” voor de MAAND-ACTIE voor MAART 

bij BoerenBond Neer. 

*  In het “Verenigingsnieuws” uw aandacht voor een , Groei en Bloei activiteit die gehouden wordt in Neer.