Gemeentenieuws

Wo 01 febr 2023

Enquête afvalbeleid gemeente Leudal

In 2022 is het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Leudal ingevoerd. De gemeente wil meer recht doen aan het principe ‘De vervuiler betaalt’. In lijn met de landelijke doelstelling om de hoeveelheid restafval te verminderen, streeft de gemeente naar meer afvalscheiding en een duurzamere manier van afvalinzameling en -verwerking. Het uiteindelijke doel is om alle afvalstromen als grondstoffen te hergebruiken.

Wethouder Heleen Wijers-van der Linden: “De invoering van het nieuwe afvalbeleid is niet zonder slag of stoot verlopen. Daarom vinden we het belangrijk om te weten hoe u als inwoner ons afvalbeleid ervaart. Wat gaat er goed? Waar is nog ruimte voor verbetering? Hoe kunnen we samen de kosten in de hand houden? Hoe belangrijk vindt u het om uw afval te scheiden en zo bij te dragen aan een beter milieu? We moeten iedere keer afwegen welke service we bieden tegen welke kosten en met welk effect voor onze leefomgeving en het klimaat. Dit vraagt om een langdurige gezamenlijke inspanning.

Ontvangt u een uitnodiging voor deze enquête?
Laat uw stem dan horen!”

­­­­­­­­De enquête loopt van 2 tot 20 februari. De resultaten zullen worden meegenomen in de evaluatie van het afvalbeleid in maart.

Vr 20 jan 2023

Geluidsonderzoek windmolens Kookepan

De gemeente Leudal laat een geluidsonderzoek doen naar aanleiding van een tiental meldingen van omwonenden nabij windpark de Kookepan. Dit windpark is ontwikkeld ten noordwesten van het dorp Neer in het gebied genaamd de Kookepan.

Wethouder Michel Graef: “Sinds dat de windmolens in werking zijn hebben we als gemeente een tiental meldingen, veelal van akoestische aard ontvangen. Naar aanleiding hiervan hebben we een geluidsbureau ingeschakeld, dat gespecialiseerd is in het geluid op het gebied van windmolens. Dit bureau gaat toetsen of de windmolens voldoen aan de geluidsvoorschriften Lden en Lnight die in de vergunning/activiteitenbesluit zijn opgenomen.

Over het onderzoek

Het geluidsbureau gaat bij alle 3 de windmolens metingen verrichten. Zodra de weersomstandigheden het toelaten (voldoende wind, geen vorst en droog) kunnen de metingen uitgevoerd worden. Tijdens deze metingen wordt het geluid gemeten dat voor ieder mens hoorbaar is. Dit zijn zowel hoge als lage frequenties. Deze hoorbare tonen worden visueel gemaakt in het gemeten geluid. De uiteindelijke resultaten worden gedeeld met de betrokkenen. Tevens worden, daar waar mogelijk, eventueel gestelde voorschriften, naar aanleiding van dit onderzoek overgenomen.

Wo 14 dec 2022