Parochienieuws

Klik op de foto hiernaast voor de website van de St Martinus Parochie !

10 sept 2021

Beste parochiaan,

Zoals u ongetwijfeld al gehoord hebt kan de processie naar de Mariakapel ook dit jaar helaas weer niet doorgaan. Toch willen wij deze traditie niet stilletjes en ongemerkt voorbij laten gaan, zeker niet nu de Corona-maatregelen steeds meer ruimte gaan bieden.

Allereerst zal er op zondag 12 september a.s. om 9:30 een plechtige Heilige Mis opgedragen worden in onze parochiekerk, met aansluitend een korte (vervangende) Mariaprocessie door de kerk. Graag nodigen wij u van harte uit voor deze H. Mis.

Aansluitend aan de Mis zal het schilderij dat, destijds geschilderd is door Hans Bouman (geboren in Arnhem in 1927 en overleden te Neer in 2001, hij was werkzaam als wandschilder, schilder, tekenaar, vervaardiger van gouaches en dat onder andere in Neer), gezegend worden. Het schilderij, voorstellende een processie in een Zuid-Limburgs heuvellandschap, is door een parochiaan aan de parochie geschonken bij gelegenheid van de installatie van pastoor Lipsch (afgelopen januari).

In de hoop u op 12 september te mogen ontmoeten, groet u hartelijk, namens het Kerkbestuur en de Kerngroep,

Patrick Lipsch, pastoor